Kuntatt magħna

Ekonomija diġitali

Stħarriġ dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali: Iċ-ċittadini tal-UE jridu d-dritt li jużaw is-servizzi diġitali b'mod anonimu

SHARE:

ippubblikat

on

L-utenti tal-internet għandhom jingħataw id-dritt li jużaw is-servizzi diġitali b’mod anonimu, jiġifieri mingħajr ma tinġabar id-dejta personali tagħhom. Skont stħarriġ tal-opinjoni rappreżentattiv li sar minn YouGov fost 10,064 ċittadin tal-UE f'Diċembru 2021 64 % ta' dawk li wieġbu huma favur tali dritt (b'21 % opponew).[1]

Il-ġimgħa d-dieħla, il-MPE se jivvutaw dwar il-pożizzjoni finali tagħhom dwar l-Att dwar is-Servizzi Diġitali. Fuq talba tal-Kumitat tal-Libertajiet Ċivili (LIBE), se tiġi vvutata emenda dwar l-introduzzjoni tad-dritt għall-użu ta’ servizzi diġitali b’mod anonimu.

Għall-istħarriġ tal-opinjoni, ċittadini mill-Olanda, il-Ġermanja, l-Italja, Franza, l-Awstrija, ir-Repubblika Ċeka, Spanja, l-Isvezja u l-Belġju ġew mistoqsija jekk jaħsbux li l-utenti tal-internet għandu jkollhom id-dritt li jużaw is-servizzi diġitali b’mod anonimu (jiġifieri kemm jista’ jkun mingħajr ma tinġabar id-data personali tagħhom) jew le.

L-istħarriġ ġie kkummissjonat mill-MEP tal-Partit Pirata Dr Patrick Breyer (Partit Pirata), li jipparteċipa fin-negozjati tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali bħala rapporteur għall-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, Ġustizzja u Affarijiet Interni (LIBE). Ir-riċerka kienet iffinanzjata mill-grupp tiegħu, il-Ħodor/Alleanza Ħielsa Ewropea. B'kumment dwar ir-riżultat tal-istħarriġ, Breyer jispjega:

"Il-Parlament Ewropew irid iwieġeb għall-iskandli kostanti tad-dejta u l-kriminalità tad-dejta onlajn biex jipproteġi aħjar liċ-ċittadini tagħna. Id-dejta mhux miġbura biss hija dejta sikura! Dan intwera reċentement bit-tnixxija ta' numri tat-telefon ċellulari miġbura bla bżonn ta' 500 miljun utent ta' Facebook. Dritt għal l-anonimità tipproteġi wkoll gruppi vulnerabbli mid-diskriminazzjoni onlajn. Il-ġimgħa d-dieħla, il-Parlament Ewropew jeħtieġ li jaħtaf l-opportunità biex jissodisfa t-talba taċ-ċittadini biex jipproteġu aħjar il-privatezza diġitali tagħhom."

Sfond

L-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) jipprovdi lill-Ewropa biċ-ċans li tistabbilixxi standards globali għad-drittijiet diġitali.

reklam

F'dawn l-aħħar snin, bosta ksur tad-dejta raw id-dejta personali tal-utenti, bħan-numri tad-dar u d-dejta tal-lokalità, tinħareġ lill-kriminali. Fl-2021, pereżempju, in-numri tat-telefon privati ​​ta’ 533 miljun utent Meta/Facebook ġew ippubblikati fuq forum tal-hackers. Meta/Facebook kienu ġabru dawn in-numri bla bżonn. Id-dejta tiffaċilita r-reati u tesponi lill-utenti għal riskji bħal skambju ta' SIM, attakki ta' phishing u stalking.

Tali skandli tad-dejta jistgħu jiġu evitati jekk id-dejta tal-utenti ma tinġabarx bla bżonn. Il-Kumitat LIBE jrid jintroduċi fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali d-dritt li tuża u tħallas għas-servizzi diġitali b’mod anonimu kull fejn raġonevolment possibbli. Ir-riżultati tal-istħarriġ attwali issa juru appoġġ wiesa' għal din id-domanda.

[1] https://www.patrick-breyer.de/wp-content/uploads/2022/01/20220111_Presentation_YouGov_DSA_Poll.pdf
[2] Riżoluzzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-20 ta’ Ottubru 2020, para 18, u https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0272_EN.html, punt 37.

Paġna ta’ ħarsa ġenerali fuq l-Att dwar is-Servizzi Diġitali

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending