Kuntatt magħna

Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Data (EDPS)

Il-KEPD jissanzjona lill-Parlament Ewropew għal trasferiment illegali ta' data lejn l-Istati Uniti

SHARE:

ippubblikat

on

Wara ilment minn sitt MPE, inkluż Patrick Breyer tal-Partit Pirata, il-Kontrollur Ewropew għall-Protezzjoni tad-Dejta (KEPD) ikkonferma li l-websajt tat-test tal-COVID tal-Parlament Ewropew kisret ir-regoli tal-protezzjoni tad-dejta.[1] Il-KEPD jenfasizza li l-użu ta' Google Analytics u l-fornitur tal-ħlas Stripe (iż-żewġ kumpaniji tal-Istati Uniti) kisru d-deċiżjoni "Schrems II" tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja (QtĠ-UE) dwar it-trasferimenti tad-dejta bejn l-UE u l-Istati Uniti.

Is-sentenza hija waħda mill-ewwel deċiżjonijiet biex tiġi implimentata "Schrems II" fil-prattika u tista' tkun rivoluzzjonarja għal ħafna każijiet oħra li bħalissa qed jiġu kkunsidrati mir-regolaturi. F'isem sitt MPE, l-organizzazzjoni għall-protezzjoni tad-dejta noyb ressqet ilment dwar il-protezzjoni tad-dejta kontra l-Parlament Ewropew f'Jannar 2021.[2]

Il-kwistjonijiet ewlenin imqajma huma l-banners tal-cookies qarrieqa ta’ websajt interna tal-ittestjar tal-korona, l-avviż vag u mhux ċar dwar il-protezzjoni tad-dejta, u t-trasferiment illegali tad-dejta lejn l-Istati Uniti. Il-KEPD investiga l-kwistjoni u ħareġ ċanfira fuq il-Parlament għall-ksur tal-"GDPR għall-istituzzjonijiet tal-UE" (ir-Regolament (UE) 2018/1725 applikabbli biss għall-istituzzjonijiet tal-UE).

Trasferimenti illegali ta' data lejn l-Istati Uniti Fl-hekk imsejjaħ każ "Schrems II", il-QtĠ-UE saħqet li t-trasferiment ta' data personali mill-UE għall-Istati Uniti huwa soġġett għal kundizzjonijiet stretti ħafna. Il-websajts għandhom joqogħdu lura milli jittrasferixxu data personali lejn l-Istati Uniti fejn ma jkunx jista' jiġi żgurat livell adegwat ta' protezzjoni għad-data personali.

Il-KEPD ikkonferma li l-websajt fil-fatt ittrasferixxa d-dejta lill-Istati Uniti mingħajr ma żgurat livell adegwat ta’ protezzjoni għad-dejta u enfasizza: “Il-Parlament ma pprovda l-ebda dokumentazzjoni, evidenza jew informazzjoni oħra dwar il-miżuri kuntrattwali, tekniċi jew organizzattivi fis-seħħ biex jiġi żgurat essenzjalment livell ekwivalenti ta’ protezzjoni għad-dejta personali trasferita lejn l-Istati Uniti fil-kuntest tal-użu tal-cookies fuq il-websajt."

Il-ko-ilmentatur u MPE Patrick Breyer (Partit Pirata) jikkummenta: "Is-sentenza Schrems II kienet rebħa kbira għall-protezzjoni tal-privatezza tagħna u l-kunfidenzjalità tal-komunikazzjonijiet u l-użu tal-internet tagħna. Sfortunatament, dan il-każ juri li d-dejta tagħna għadha qed tiġi illegalment. trasferit lill-Istati Uniti f'numru kbir. Bid-deċiżjoni tiegħu, il-KEPD jagħmilha ċara li dan għandu jintemm. M'għandux ikun hemm aktar żvelar bla bżonn tad-dejta personali tagħna lill-Istati Uniti mingħajr il-kunsens tagħna, lanqas fuq il-bażi tal-hekk imsejħa klawsoli kuntrattwali standard, li ma jipproteġunax kontra l-iskemi ta’ sorveljanza tal-massa tal-NSA.”

L-ebda multa, iżda ċanfira u ordni ta' konformità Il-KEPD ħareġ ċanfira lill-Parlament għad-diversi ksur tar-regolament dwar il-protezzjoni tad-dejta applikabbli għall-istituzzjonijiet tal-UE. B'differenza mill-awtoritajiet nazzjonali tal-protezzjoni tad-dejta taħt il-GDPR, il-KEPD jista' jimponi multa biss f'ċerti ċirkostanzi, li ma ntlaħqux f'dan il-każ. Barra minn hekk, il-KEPD ta xahar lill-Parlament biex jaġġorna l-avviż tiegħu dwar il-protezzjoni tad-dejta u jsolvi l-kwistjonijiet ta’ trasparenza li kien fadal.

reklam

[1]
[2]
[3]

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending