Kuntatt magħna

Cyber ​​Sigurtà

Il-Pjan ta ’Investiment għall-Ewropa jappoġġja l-iżvilupp tal-pjattaforma taċ-ċibersigurtà tal-ġenerazzjoni li jmiss

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (EIB) iffirma ftehim ta ’finanzjament ta’ € 15-il miljun mal-kumpanija Olandiża taċ-ċibersigurtà EclecticIQ, mexxej fl-intelliġenza tat-theddid, il-kaċċa u t-teknoloġija u s-servizzi ta ’rispons. Il - proġett huwa sostnut minn garanzija mill - Fond Ewropew għall-Strateġiku Investments (EFSI), il-pilastru ewlieni tal-Pjan ta ’Investiment għall-Ewropa. Il-ftehim se jagħti aċċess lil EclecticIQ għall-finanzjament li jeħtieġ biex ikompli jaċċellera l-iżvilupp tal-pjattaforma taċ-ċibersigurtà tiegħu u jespandi internazzjonalment f’suq strateġikament importanti u li qed jikber malajr.

Il-Kummissarju għall-Ekonomija Paolo Gentiloni qal: “Hekk kif aktar u aktar operazzjonijiet ta’ negozju jiċċaqalqu online, it-tisħiħ taċ-ċibersigurtà qed isir dejjem aktar importanti. Dan l-appoġġ mill-BEI, appoġġjat mill-Pjan ta ’Investiment għall-Ewropa, se jgħin lil EclecticIQ biex ikompli jkabbar l-attività tiegħu f’dan is-settur kruċjali, billi jiżviluppa l-portafoll tal-prodotti tiegħu u joffri lill-klijenti soluzzjonijiet adattati biex jikkontrobattu b’mod effettiv iċ-ċibertu theddid."

L-istqarrija għall-istampa hija disponibbli fuq l-internet.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Cyber ​​Sigurtà

Kif il-Parlament irid isaħħaħ iċ-ċibersigurtà fl-UE (intervista)

ippubblikat

on

Il-Parlament irid jipproteġi aħjar lill-Ewropej u lin-negozji kontra t-theddid ċibernetiku li qed jikber. Tgħallem aktar f'din l-intervista ma' L-MEP Bart Groothuis (fir-ritratt), Soċjetà.

Hekk kif is-sistemi tan-netwerk u tal-informazzjoni saru karatteristika ċentrali tal-ħajja ta’ kuljum, it-theddid taċ-ċibersigurtà espandi. Jistgħu jikkawżaw ħsara finanzjarja u jmorru safejn ifixklu l-ilma u l-provvisti tal-enerġija jew l-operazzjonijiet tal-isptar. Iċ-ċibersigurtà b'saħħitha hija kruċjali biex tipproteġi n-nies, biex tħaddan il- trasformazzjoni diġitali u li wieħed jifhem bis-sħiħ il-benefiċċji ekonomiċi, soċjali u sostenibbli tad-diġitalizzazzjoni.

Tgħallem aktar dwar għaliex iċ-ċibersigurtà fl-UE għandha tkun importanti għalik.

Fil-11 ta' Novembru, il-Parlament adotta l-pożizzjoni ta' negozjar tiegħu dwar ir-reviżjoni tad-direttiva dwar is-sigurtà tan-netwerks u s-sistemi tal-informazzjoni. Staqsejna lil Groothuis (Renew, l-Olanda), l-MEP inkarigat mill-fajl, biex jispjega dak li jrid il-Parlament.

reklam

X'inhuma l-aktar theddid prominenti għaċ-ċibersigurtà?

Ransomware huwa bil-bosta l-aktar theddida sinifikanti. Ittriplikat madwar id-dinja fl-2020 u naraw quċċata oħra li ġejja din is-sena. Għaxar snin ilu, ransomware kien immirat lejn individwi. Xi ħadd kellu jħallas €100 jew €200 lill-hacker. Illum il-ġurnata, il-ħlas medju huwa ta’ €140,000. Mhux biss kumpaniji kbar, iżda wkoll intrapriżi żgħar qed jiġu attakkati u jridu jħallsu għax ma jistgħux joperaw mod ieħor.

Hija wkoll l-aktar theddida sinifikanti għaliex hija strument ta’ politika barranija għal stati diżonesti. Ransomware  

reklam
  • Tip ta’ malware li jinfetta s-sistemi tal-kompjuter, u jipprevjeni lill-vittma milli tuża s-sistema u d-dejta maħżuna fuqha. Il-vittma normalment tirċievi nota ta 'rikatt permezz ta' pop-up, li titlob għall-ħlas ta 'fidwa biex terġa' tikseb aċċess. 

Kif taffettwa din il-pandemija tar-ransomware il-ħajja ta' ċittadin jew kumpanija?

Naraw ransomware jimmira kważi dak kollu li joffri servizzi liċ-ċittadini. Jista 'jkun muniċipalità lokali, sptar, manifattur lokali.

Il-Parlament u l-Kunsill qed jaħdmu fuq il-leġiżlazzjoni taċ-ċibersigurtà. L-għan huwa li dawn l-entitajiet jiġu protetti aħjar kontra dawn il-hackers. Kumpaniji tal-UE li jipprovdu servizzi essenzjali jew importanti se jkollhom jieħdu miżuri taċ-ċibersigurtà u l-gvernijiet jeħtieġ li jkollhom il-kapaċitajiet biex jgħinu lil dawn il-kumpaniji u jaqsmu l-informazzjoni magħhom u gvernijiet oħra.

Xi jrid il-Parlament?

Il-Parlament irid li l-leġiżlazzjoni tkun ambizzjuża. L-ambitu għandu jkun wiesa', għandna nkopru u ngħinu entitajiet li huma vitali għall-mod ta' kif ngħixu. L-Ewropa għandha tkun post sigur fejn tgħix u tagħmel negozju. U m'għandniex nistennew: għandna bżonn din il-leġiżlazzjoni l-ġdida malajr.

Għaliex hija importanti l-veloċità?

Fiċ-ċibersigurtà, trid tiżgura li m'intix l-iktar dgħajjef. In-negozji tal-UE diġà qed jinvestu 41% inqas minn kumpaniji fl-Istati Uniti. U l-Istati Uniti qed timxi malajr; Biden qed joħloq leġiżlazzjoni ta’ emerġenza u ma tridx tkun f’sitwazzjoni fejn l-Ewropa ssir aktar attraenti għall-hackers tar-ransomware meta mqabbla ma’ partijiet oħra tad-dinja. Investimenti fiċ-ċibersigurtà jeħtieġ li jsiru issa.

It-tieni raġuni hija li hemm problemi fil-komunità taċ-ċibersigurtà li jeħtieġ li jiġu rranġati kemm jista 'jkun malajr. Il-professjonisti taċ-ċibersigurtà spiss ikollhom tħassib dwar il-GDPR: jistgħu jew ma jistgħux jaqsmu data taċ-ċibersigurtà? Għandu jkun hemm bażi legali soda biex taqsam id-dejta taċ-ċibersigurtà biex tgħin tipprevjeni attakki ċibernetiċi.

Liema sfidi jista' jiffaċċja l-Parlament fin-negozjati?

Se jkun hemm dibattitu dwar l-ambitu, dwar liema entitajiet għandhom jiġu inklużi, u jkollna niddiskutu l-impatt amministrattiv fuq il-kumpaniji. Il-Parlament jemmen li l-leġiżlazzjoni għandha tipproteġi lill-kumpaniji, iżda għandha tkun prattika u fattibbli wkoll; x'nistgħu raġonevolment nistaqsu? Kwistjoni oħra hija l-qalba tal-internet, is-servizz tal-isem tad-dominju fil-livell tal-għeruq. Il-Kummissjoni Ewropea u l-Kunsill iridu jdaħħlu dan fl-ambitu tar-regoli u jirregolawh. Jien nopponi ħafna għal dan, għaliex ir-Russja u ċ-Ċina se jkunu jridu jagħmlu l-istess u għandna nżommu l-qalba ħielsa u miftuħa u nżommu l-mudell tagħna b'ħafna partijiet interessati.

Għaliex huwa importanti li jkun hemm regoli komuni taċ-ċibersigurtà fil-pajjiżi kollha tal-UE?

Il-bażi ta' din il-leġiżlazzjoni hija l-funzjonament tas-suq intern. M'għandux jimpurtax jekk tagħmel negozju fis-Slovakkja, fil-Ġermanja jew fl-Olanda. Trid tiżgura li jkun hemm livell komuni ta' rekwiżiti taċ-ċibersigurtà u li l-pajjiż li qiegħed fih ikollu infrastruttura taċ-ċibersigurtà.

Livell komuni għoli ta' ċibersigurtà fl-UE 

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Cyber ​​Sigurtà

Sigurtà u ġustizzja fid-dinja diġitali: Immarkar 20 sena ta' kooperazzjoni internazzjonali taħt il-Konvenzjoni ta' Budapest dwar iċ-Ċiberkriminalità

ippubblikat

on

Il-Kummissarju għall-Affarijiet Interni Ylva Johansson tat messaġġ bil-vidjo fil-ftuħ tal-konferenza 'Octopus' tal-Kunsill tal-Ewropa dwar il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità. L-avveniment jimmarka l-20th anniversarju tal-Konvenzjoni ta’ Budapest, li tinsab fil-qalba ta’ alleanza globali kontra ċ-Ċiberkriminalità. 66 pajjiż huma parti għall-Konvenzjoni. Ġie ffirmat mill-Istati Membri kollha tal-UE. Il-Konvenzjoni ta' Budapest hija l-pedament għal-leġiżlazzjoni kontra ċ-ċiberkriminalità fi 80% tal-pajjiżi madwar id-dinja. It-Tieni Protokoll Addizzjonali għall-Konvenzjoni, dwar il-kooperazzjoni msaħħa u l-iżvelar ta' evidenza elettronika, huwa mistenni li jiġi approvat mill-Kunsill tal-Ministri tal-Kunsill tal-Ewropa għada. Ladarba jkun fis-seħħ, dan il-protokoll se jtejjeb l-aċċess għall-evidenza elettronika, isaħħaħ l-assistenza legali reċiproka u jgħin fit-twaqqif ta' investigazzjonijiet konġunti. Il-Kummissjoni nnegozjat il-Protokoll f'isem l-Unjoni Ewropea. Il-konferenza tiġbor esperti taċ-ċiberkriminalità minn setturi pubbliċi u privati ​​kif ukoll organizzazzjonijiet internazzjonali u mhux governattivi minn madwar id-dinja kollha, u jiddiskutu l-isfidi tas-sigurtà diġitali li ġejjin inklużi l-abbuż sesswali tat-tfal u l-ġlieda kontra r-ransomware. L-avveniment se jsir online. Aktar informazzjoni hija disponibbli hawn. Il-messaġġ bil-vidjo tal-Kummissarju Johansson se jkun disponibbli online hawn

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari

Cyber ​​Sigurtà

Il-President von der Leyen tħabbar li l-UE se tingħaqad mas-Sejħa ta' Pariġi għall-Fiduċja u s-Sigurtà fiċ-Ċiberspazju

ippubblikat

on

Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen indirizzat il- Forum tal-Paċi ta 'Pariġi, u l-president ħabbar li l-Unjoni Ewropea u s-27 stat membru tagħha se jingħaqdu mal- Sejħa ta' Pariġi għall-Fiduċja u s-Sigurtà fiċ-Ċiberspazju, flimkien mal-Istati Uniti. Il-President enfasizzat li “iċ-ċittadini jridu jħossuhom imsaħħa, protetti u rispettati online, bħalma huma offline”. Fid-diskors tagħha, il-President ġibdet paralleli bejn l-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea u l-għanijiet tas-Sejħa ta’ Pariġi, dwar iċ-ċiberreżiljenza, l-intelliġenza artifiċjali (AI) u r-responsabbiltà tal-pjattaformi.

L-attakki ċibernetiċi reċenti madwar l-Ewropa jenfasizzaw il-ħtieġa li tissaħħaħ iċ-ċibersigurtà. Huwa għalhekk li l-Kummissjoni pproponiet reviżjoni tad-Direttiva dwar is-sigurtà tan-netwerks u s-sistemi tal-informazzjoni u ħabbret Att dwar ir-Reżiljenza Ċibernetika. L-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali se jgħin biex jiżgura li l-AI tkompli tbiddel il-ħajjiet għall-aħjar, billi timmaniġġja r-riskji f'setturi sensittivi, bħas-saħħa. Il-president laqa' l-kooperazzjoni transatlantika dwar id-definizzjoni ta' prinċipji kondiviżi għal IA affidabbli fil-Kunsill tal-Kummerċ u t-Teknoloġija bejn l-UE u l-Istati Uniti. Fl-aħħar nett, fir-rigward tar-responsabbiltà tal-pjattaformi, il-President von der Leyen enfasizza li l-Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) se jipprovdi lill-UE bl-għodod li teħtieġ biex timmassa algoritmi li jxerrdu kontenut illegali, diskors ta’ mibegħda jew diżinformazzjoni, filwaqt li jipproteġi l-libertà tal-espressjoni online. Hija tappella għall-adozzjoni tad-DSA matul il-Presidenza Franċiża tal-Kunsill is-sena d-dieħla. Tista' taqra d-diskors sħiħ hawn u erġa' taraha hawn.

Aqsam dan l-artikolu:

Kompli Qari
reklam
reklam

Trending