Kuntatt magħna

Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni tilqa' l-approvazzjoni tal-Patt għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fl-Ewropa u l-governanza futura taż-Żona Ewropea tar-Riċerka

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta a Rakkomandazzjoni dwar 'Patt għar-Riċerka u l-Innovazzjoni fl-Ewropa' (Patt għar-R&I), kif ukoll tiegħu konklużjonijiet dwar il-governanza futura tal- Żona Ewropea tar-Riċerka. Il-Patt għar-R&I jiddefinixxi valuri u prinċipji komuni għar-riċerka u l-innovazzjoni fl-Ewropa, bħal-libertà tar-riċerka xjentifika u ċ-ċirkolazzjoni ħielsa tar-riċerkaturi u l-għarfien. Jiddeskrivi wkoll 16-il qasam ta' prijorità kondiviż għal azzjoni konġunta, li jvarjaw mit-trawwim xjenza miftuħa għal kondiviżjoni aktar mgħaġġla tal-għarfien u tad-dejta, għat-tisħiħ tat-tmexxija xjentifika u l-eċċellenza tal-Unjoni Ewropea, bl-involviment tar-reġjuni u ċ-ċittadini Ewropej kollha.

Fl-istess ħin, il-konklużjonijiet tal-Kunsill jinkludu l-ewwel Aġenda tal-Politika taż-Żona Ewropea tar-Riċerka, li jistabbilixxi 20 azzjoni volontarja għat-tliet snin li ġejjin. Fost dawn l-azzjonijiet hemm il-promozzjoni ta’ karrieri ta’ riċerka attraenti u sostenibbli, li jġibu x-xjenza eqreb lejn iċ-ċittadini u jtejjeb l-aċċess għall-eċċellenza fl-UE kollha. Flimkien, il-Patt u l-konklużjonijiet jistabbilixxu viżjoni u prijoritajiet ġodda, jikkonfermaw l-impenn tal-UE u tal-Istati Membri għaż-Żona Ewropea tar-Riċerka u jistabbilixxu struttura ġdida għall-ġestjoni tagħha. Huma jimmarkaw stadju importanti fit-twettiq ta' 'Żona Ewropea ġdida ta' Riċerka għar-Riċerka u l-Innovazzjoni'. Aktar informazzjoni hija disponibbli f'dan istqarrija għall-istampa.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending