Kuntatt magħna

ekonomija

L-istrument il-ġdid tal-UE kontra l-koerzjoni jevita l-ħtieġa għall-unanimità

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Viċi President Eżekuttiv Valdis Dombrovskis illum (8 ta' Diċembru) nieda proposta għal għodda ġdida mmirata biex tiġġieled il-kummerċ li qed jintuża bħala forma ta' sfurzar. 

Il-proposta waslet partikolarment f'waqtha peress li l-vjeġġi tal-Litwanja jidhru li qed jiġu mblukkati b'mod regolari mid-dwana Ċiniża. Is-suspett huwa li l-problemi tal-kummerċ huma marbuta mal-oġġezzjoni taċ-Ċina li l-Litwanja tippermetti t-twaqqif ta 'uffiċċju ta' rappreżentanza għat-Tajwan. Iċ-Ċina diġà rtirat l-ambaxxatur tagħhom għal-Litwanja.

Fi stqarrija konġunta mir-Rappreżentant Għoli tal-UE Josep Borrell u Dombrovskis l-UE qalet li kienet lesta tqum kontra l-pressjoni politika u l-miżuri koerċittivi: “L-iżvilupp tar-relazzjonijiet bilaterali taċ-Ċina mal-Istati Membri individwali tal-UE għandu impatt fuq l-UE-Ċina ġenerali. relazzjonijiet.”

L-UE bħalissa qed tfittex konferma dwar il-kompatibbiltà ta' kwalunkwe miżura li tista' tieħu mar-regoli tad-WTO. Fl-istess ħin l-istqarrija tafferma mill-ġdid l-impenn tal-UE għall-'Politika ta' Ċina Waħda' li tirrikonoxxi lill-gvern tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina bħala l-uniku gvern taċ-Ċina. Iżda żiedet li l-UE tista' ssegwi kooperazzjoni u skambji mat-Tajwan f'oqsma ta' interess komuni.

reklam

Strument kontra l-koerzjoni 

L-istrument il-ġdid kontra l-koerċizzjoni, li mhux se jkun fis-seħħ għal xi żmien, għandu l-għan li jitneħħa u jitwaqqaf miżuri speċifiċi ta’ koerċizzjoni. Kwalunkwe kontromiżura meħuda mill-UE tkun applikata biss bħala l-aħħar għażla meta ma jkun hemm ebda mod ieħor biex tiġi indirizzata l-intimidazzjoni ekonomika. 

Il-koerċizzjoni hija mifhuma b’mod wiesa’ mill-Kummissjoni li tgħid li tista’ tieħu bosta forom u tvarja minn pajjiżi li jużaw koerċizzjoni espliċita u għodod ta’ difiża tal-kummerċ kontra l-UE, għal kontrolli selettivi fuq il-fruntieri jew is-sikurezza tal-ikel fuq oġġetti minn pajjiż partikolari tal-UE, għal bojkotts ta’ oġġetti tal-UE. ċerta oriġini. 

reklam

Il-Viċi President Eżekuttiv u l-Kummissarju għall-Kummerċ, Valdis Dombrovskis qal: “Fi żmien ta’ tensjonijiet ġeopolitiċi li qed jiżdiedu, il-kummerċ qed jiġi dejjem aktar armat u l-UE u l-istati membri tagħha qed isiru miri ta’ intimidazzjoni ekonomika. Għandna bżonn l-għodda xierqa biex nirrispondu. B’din il-proposta qed nibagħtu messaġġ ċar li l-UE se tibqa’ soda fid-difiża tal-interessi tagħha.”

Jekk l-intimidazzjoni ekonomika ma tieqafx immedjatament, il-Kummissjoni ssostni li l-istrument il-ġdid se jippermetti lill-UE tirreaġixxi malajr u b’mod effettiv, billi tipprovdi “rispons imfassal apposta u proporzjonat għal kull sitwazzjoni mill-impożizzjoni ta’ tariffi u r-restrizzjoni tal-importazzjonijiet mill-pajjiż inkwistjoni, sa restrizzjonijiet fuq servizzi jew investiment jew passi biex jillimitaw l-aċċess tal-pajjiż għas-suq intern tal-UE.” 

Taqbeż l-unanimità

Il-bażi legali għall-istrument il-ġdid taqa' taħt il-Politika Kummerċjali Komuni tal-UE, li tagħti lill-Kummissjoni aktar spazju għall-manuvrar, l-implimentazzjoni se taqa' taħt il-Kummissjoni Ewropea u t-teħid ta' deċiżjonijiet fil-Kunsill ikun jeħtieġ maġġoranza kwalifikata inversa. Mistoqsi dwar il-proċedura fil-konferenza stampa tal-lum Dombrovskis qal li t-teħid ta' deċiżjonijiet b'maġġoranza kwalifikata aktar milli b'unanimità se jippermetti lill-Kummissjoni tieħu azzjoni aktar mgħaġġla u effettiva. 

Il-viċi-president tal-MPE (S&D. PL) Marek Belka responsabbli għall-kummerċ internazzjonali, qal: “Li tingħata lill-Kummissjoni s-setgħa eżekuttiva biex tieħu din id-deċiżjoni mingħajr ma tiddependi fuq l-unanimità fil-Kunsill jagħmel il-mekkaniżmu tas-sanzjonijiet verament bidla fil-logħba għall-pajjiżi barranin tal-UE. pożizzjoni politika.”

Li tieħu sikkina għal gunfight

L-għodda kontra l-koerzjoni ma tidhirx li tippreżenta rispons aggressiv ħafna għal dik li hija problema reali. Il-benefiċċji attwali ta' din l-'għodda/strument' ġdid huma diffiċli biex jiġu previsti. Filwaqt li tippretendi li tippermetti rispons rapidu, il-proċess u l-approċċ proposti deskritti fil-qosor ma jidhirx li huma rapidi u huwa dubjuż li se jkunu aktar effettivi minn dak li huwa diġà disponibbli. Mhuwiex ċar ukoll kif ittejjeb l-istrumenti eżistenti, jew hija aktar effettiva minn referees multilaterali. Dombrovskis jgħid li huwa ta’ natura aktar difensiva.

Ir-rispons imkejjel, deliberattiv u - bħal qatt qabel - proporzjonali ta' l-UE jista' jkun frustranti għal dawk li jridu li l-UE tkun aktar gung ho, iżda approċċ aktar meqjus u ġustifikat jista' jkun balwar aktar sod kontra l-attentat ta' sfurzar. Jekk u kif se tintuża din l-'għodda' għad irid jara. 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/december/tradoc_159962.pdf

Aqsam dan l-artikolu:

reklam
reklam

Trending