Kuntatt magħna

Agrikoltura

Nimaġina mill-ġdid il-Politika Agrikola tal-Unjoni Ewropea: Sejħa għad-Deċentralizzazzjoni

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) tal-Unjoni Ewropea kienet taħt skrutinju intens, bil-kritiċi jiskrutinizzaw ir-riġidità u l-approċċ ċentralizzat tagħha. Hekk kif id-dibattitu jintensifika, ilħna minn diversi partijiet, inklużi bdiewa u politiċi, qed jitolbu riformi sinifikanti biex jallinjaw aħjar mal-għanijiet tas-sigurtà tal-ikel tal-UE u t-tkabbir ekonomiku.

Politiċi, bħal Axinia Adrian Viċi President tal-Alleanza għall-Unjoni tar-Rumeni (AUR), (fir-ritratt) jargumentaw li l-PAK attwali ddgħajjef il-prinċipji fundamentali tas-sovranità nazzjonali, l-awtodeterminazzjoni u r-responsabbiltà individwali. Axinia tisħaq li l-approċċ attwali impost mill-UE joħnoq l-innovazzjoni u jfixkel il-kapaċità tal-istati membri li jfasslu l-politiki agrikoli għall-ispeċifikazzjonijiet meħtieġa, pajsaġġi agrikoli uniċi, klimi, u tradizzjonijiet. Axinia enfasizzat l-importanza li l-istati membri jingħataw awtonomija akbar fit-tiswir tal-politiki agrikoli tagħhom biex jippromwovu s-sostenibbiltà u t-tkabbir ekonomiku, u stqarret:

“Aħna nemmnu li approċċ one-size-fits-all impost mill-UE ma jwassalx għal prattiki agrikoli sostenibbli jew tkabbir ekonomiku. S'issa fir-Rumanija, il-PAK naqset milli tgħin lill-bdiewa jiżviluppaw is-sistemi ta' tisqija tagħhom u biex tipproteġi rziezet żgħar ta' proprjetà tal-familja u żżommhom kompetittivi fis-suq uniku.”

Axinia tagħmilha ċara li l-PAK attwali tibbenefika b'mod sproporzjonat lin-negozji agrikoli kbar fuq irziezet iżgħar ta' proprjetà tal-familja. Tenfasizza l-ħtieġa li jiġu riformati s-sussidji agrikoli biex tingħata prijorità lill-irziezet żgħar u ta' daqs medju, li jikkontribwixxu b'mod sinifikanti għall-ekonomiji lokali, u jappoġġaw komunitajiet rurali vibranti.

L-avvenimenti matul l-aħħar ftit snin urew ħtieġa għal approċċi protezzjonisti għall-politika tal-kummerċ fis-salvagwardja tal-bdiewa Ewropej mill-kompetizzjoni amorali. Axinia tiddikjara li: “Politiki mfassla apposta li jappoġġaw is-saħħiet ta’ kull Stat Membru jistgħu jwasslu għal allokazzjoni aktar effiċjenti tar-riżorsi u settur agrikolu aktar b’saħħtu b’mod ġenerali, li jibbenefikaw kemm lill-bdiewa kif ukoll lill-konsumaturi”. Billi tagħti prijorità lill-produzzjoni agrikola domestika, l-UE tista' ssaħħaħ is-sigurtà tal-ikel, ittaffi t-tibdil fil-klima, tippreserva l-bijodiversità, u tappoġġja lill-bdiewa lokali tal-UE. Il-pożizzjoni tal-AUR tallinja ma' sejħa ferm usa' u li qed tikber malajr għal deċentralizzazzjoni parzjali u flessibbiltà fi ħdan il-PAK. Ħafna talbu għall-għoti tas-setgħa lill-istati membri biex jaqdu bl-aħjar mod lis-setturi agrikoli u liċ-ċittadini tagħhom,

Hekk kif l-Unjoni Ewropea qed tkompli tinnaviga dawn l-isfidi, vuċijiet bħal dawk ta Axinia Adrian, li jsostnu approċċ aktar deċentralizzat u flessibbli għall-politika agrikola qed jiżdiedu, L-UE trid tkompli tisma' dan it-tħassib li qed jikber biex b'suċċess twitti t-triq għal agrikoltura Ewropea isbaħ u aktar sostenibbli.

reklam

Materjal magħmul fuq talba ta' SC Oracle Consulting SRL fuq talba tal-Parti Alleanza għall-Unjoni tar-Rumeni - Alleanza AUR, CMF 21240330.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending