Kuntatt magħna

Kummerċ

L-UE timponi tariffi projbittivi fuq prodotti tal-qamħ Russi u Belarussi

SHARE:

ippubblikat

on

 Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea adotta regolament li għandu l-għan li jimponi tariffi projbittivi fuq prodotti tal-qamħ importati mir-Russja u l-Belarus. Ir-regolament iżid id-dazji fuq iċ-ċereali, iż-żerriegħa taż-żejt u l-prodotti derivati ​​mir-Russja u l-Belarus sa punt li fil-prattika jwaqqaf l-importazzjonijiet ta’ dawn il-prodotti.

Ir-regolament iżid it-tariffi tal-importazzjoni għaċ-ċereali, iż-żerriegħa taż-żejt u l-prodotti derivati ​​kif ukoll il-gerbub tal-polpa tal-pitravi u l-piżelli mnixxfa mill-Federazzjoni Russa, kif ukoll mir-Repubblika tal-Belarus, li għalihom, fil-preżent, l-importaturi ma jħallsux tariffi jew tariffi baxxi. Barra minn hekk, dawk l-oġġetti se jkunu pprojbiti mill-aċċess għall-kwoti tar-rati tariffarji tal-Unjoni.

It-tariffi l-ġodda stabbiliti llum għandhom l-għan li jwaqqfu l-importazzjonijiet tal-qamħ mir-Russja u l-Belarus lejn l-UE fil-prattika. Dawn il-miżuri għalhekk se jipprevjenu d-destabilizzazzjoni tas-suq tal-qamħ tal-UE, iwaqqfu l-esportazzjonijiet Russi ta’ qamħ approprjat illegalment prodott fit-territorji tal-Ukrajna u jipprevjenu lir-Russja milli tuża d-dħul mill-esportazzjonijiet lejn l-UE biex tiffinanzja l-gwerra ta’ aggressjoni tagħha kontra l-Ukrajna. Dan huwa mod ieħor li bih l-UE qed turi appoġġ kostanti lill-Ukrajna.
Vincent Van Peteghem, Ministru Belġjan għall-finanzi

Dawn il-miżuri jikkonċernaw prodotti li joriġinaw fi jew esportati direttament jew indirettament mill-Federazzjoni Russa jew mir-Repubblika tal-Belarus lejn l-UE. Dawn mhux se jaffettwaw it-tranżitu mill-UE miż-żewġ pajjiżi lejn pajjiżi terzi oħra.

Il-miżuri se jidħlu fis-seħħ fl-1 ta' Lulju 2024. L-importazzjonijiet tal-UE ta' prodotti tal-qamħ mir-Russja żdiedu b'mod sinifikanti mill-invażjoni sħiħa tar-Russja tal-Ukrajna fl-24 ta' Frar 2022. Filwaqt li l-Federazzjoni Russa tibqa' fornitur relattivament żgħir ta' dawk il-prodotti lill-UE suq, hija produttur u esportatur ewlieni fid-dinja kollha ta’ dawk il-prodotti. 

Minħabba l-volumi attwali tagħha ta’ esportazzjonijiet lejn id-dinja, il-Federazzjoni Russa tista’ torjenta mill-ġdid volumi sinifikanti ta’ provvisti ta’ dawk il-prodotti lejn l-UE, li tikkawża dħul f’daqqa mill-ħażniet kbar eżistenti tagħha, u b’hekk tfixkel is-suq tal-UE. Hemm ukoll evidenza li l-Federazzjoni Russa bħalissa qed tapproprja illegalment volumi kbar ta’ prodotti bħal dawn f’territorji tal-Ukrajna, li hija tokkupa illegalment, u tgħaddihom lejn is-swieq tal-esportazzjoni tagħha bħala prodotti allegatament Russi.

reklam

Dawn il-miżuri għalhekk se jipprevjenu li s-suq tal-UE jiġi destabilizzat, iwaqqfu l-esportazzjonijiet Russi ta’ qamħ approprjat illegalment prodott fit-territorji tal-Ukrajna u jipprevjenu lir-Russja milli tuża d-dħul mill-esportazzjonijiet lejn l-UE biex tiffinanzja l-gwerra ta’ aggressjoni tagħha kontra l-Ukrajna.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending