Kuntatt magħna

Kwalità tal-arja

Il-leġiżlazzjoni #Emissions ETS tikkontradixxi l-politika tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar

SHARE:

ippubblikat

on

auto-emissjonijiet-li-kawża-smog-ittestjat mill-ismogg testijiet

Il-proposta leġiżlattiva li tirrevedi s-Sistema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjonijiet (ETS) għall-emissjonijiet tal-gassijiet serra hija bbażata fuq dejta u analiżi li ma jistgħux jiġu vverifikati b’mod indipendenti, tgħid Studju tal-IAI. Skrutinju xieraq tal-leġiżlazzjoni huwa impossibbli peress li l-mudell analitiku sottostanti mhuwiex aċċessibbli, minkejja bosta talbiet mill-partijiet interessati għal trasparenza sħiħa. Il-Valutazzjoni tal-Impatt lanqas ma analizzat bis-sħiħ l-għażliet kollha tal-politika riflessi fil-proposta. Dawn il-fatturi jimminaw l-intenzjonijiet tal-Kummissjoni għal Regolamentazzjoni Aħjar. L-istudju jikkonkludi li d-dejta u l-Valutazzjoni tal-Impatt huma bażi insuffiċjenti biex jappoġġjaw it-teħid ta ’deċiżjonijiet f’qasam ewlieni bħal dan tal-politika pubblika.

L-IAI studjat il-Valutazzjoni tal-Impatt SWD (2015) 135 tal-Kummissjoni li takkumpanja l-proposta leġiżlattiva tagħha dwar ir-reviżjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjonijiet (ETS) għall-perjodu ta ’wara l-2020. Fundamentali għal-leġiżlazzjoni hija l-mira diġà adottata ta ’40% għat-tnaqqis tal-gassijiet serra sal-2030, li kienet appoġġata mill-Valutazzjoni tal-Impatt għall-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni ta’ Jannar 2014 dwar il-Politika dwar il-Klima u l-Enerġija sal-2030.

Madankollu, il-Valutazzjoni tal-Impatt tal-2014 użat mudell analitiku li l-inputs u l-outputs tiegħu ma ġewx ippubblikati u li l-algoritmi tagħhom mhumiex disponibbli għall-iskrutinju pubbliku. Ir-riżultat huwa li l-politika tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija u l-leġiżlazzjoni tar-reviżjoni tal-ETS huma bbażati fuq dejta u analiżi intransparenti, li jipprevjenu l-validazzjoni mill-partijiet interessati tal-miri u l-miżuri tal-politika.

Barra minn hekk, il-Valutazzjoni tal-Impatt tar-reviżjoni tal-ETS ma tivvalutax espliċitament il-pakkett tal-għażla għall-allokazzjoni bla ħlas tal-kwoti tal-emissjonijiet li huwa inkorporat fil-proposta leġiżlattiva. Dan jiċħad lill-partijiet interessati l-possibbiltà li janalizzaw l-evidenza speċifika u r-raġunament wara l-approċċ leġiżlattiv magħżul.
Bħala konklużjoni, biex tippermetti validazzjoni indipendenti tal-politika tal-UE dwar il-Klima u l-Enerġija u l-leġiżlazzjoni ETS, id-dettalji kollha tal-mudelli sottostanti għandhom ikunu disponibbli pubblikament. Dan jiġġenera fiduċja fost il-partijiet interessati kollha fid-dispożizzjonijiet tal-politika u l-leġiżlazzjoni, u jtejjeb il-valur u l-livell ta 'aċċettazzjoni tar-riżultat finali.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending