Kuntatt magħna

Enerġija

Il-Kummissjoni tapprova modifika tal-iskema ta' għajnuna Rumena biex tappoġġja koġenerazzjoni effiċjenti għolja

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Kummissjoni Ewropea approvat, skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat, il-modifika ta’ skema Rumena li tappoġġja koġenerazzjoni effiċjenti għolja. L-iskema oriġinali kienet approvat mill-Kummissjoni fl-2009 u sussegwentement emendat fl-2016. Taħt l-iskema eżistenti, impjanti ġodda ta’ sħana u enerġija kkombinati b’effiċjenza għolja (CHP) jistgħu jirċievu għajnuna sa 11-il sena fil-forma ta’ bonus minbarra l-prezz tas-suq tal-elettriku. L-awtoritajiet Rumeni pprovdew evidenza li t-tul tal-appoġġ ma kienx biżżejjed biex jiżgura l-vijabbiltà fit-tul ta’ dawn l-impjanti.

Sabiex il-produzzjoni tas-CHP, it-tisħin distrettwali u l-provvista tal-misħun liċ-ċittadini jitkomplew, ir-Rumanija nnotifikat lill-Kummissjoni l-modifiki li ġejjin għall-iskema eżistenti: (i) żieda fil-perjodu ta’ appoġġ minn sa 11-il sena għal sa 21 sena. (sa mhux aktar tard mill-2033); u (ii) żieda fil-baġit tal-iskema, minn madwar €2.2 biljun (madwar (RON 10.735 biljun) għal madwar €4.4bn (RON 21.883bn) biex ikopri l-perjodu addizzjonali li matulu impjant jista’ jirċievi appoġġ.

Il-Kummissjoni vvalutat il-miżura skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, b'mod partikolari l- Linji Gwida 2014 dwar għajnuna mill-Istat għall-ħarsien ambjentali u l-enerġija. Il-Kummissjoni sabet li l-modifika tal-iskema hija meħtieġa u xierqa biex tistimula l-produzzjoni ta' koġenerazzjoni effiċjenti għolja, tnaqqas l-emissjonijiet u twettaq iffrankar tal-enerġija. Barra minn hekk, sabet li l-għajnuna hija proporzjonata, peress li l-iskema tinkludi salvagwardji xierqa biex jiġi evitat kumpens żejjed u mekkaniżmu ta’ aġġustament tal-prezz li se jiġi applikat skont il-metodoloġija stabbilita mir-Regolatur Nazzjonali tal-Enerġija Rumen ANRE.

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-miżura hija konformi mar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat, peress li se tappoġġja l-produzzjoni tal-elettriku minn koġenerazzjoni ta’ effiċjenza għolja u tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra, f’konformità mal- Ftehim Ekoloġiku Ewropew, mingħajr distorsjoni bla bżonn tal-kompetizzjoni fis-Suq Uniku. Aktar informazzjoni se tkun disponibbli fuq il-Kummissjoni kompetizzjoni websajt, fil- Reġistru Għajnuna mill-Istat taħt in-numru tal-każ SA.57969.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending