Kuntatt magħna

ambjent

Il-Kummissjoni tappella biex is-sostenibbiltà ambjentali tkun fil-qalba tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal-UE

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni ppubblikat proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-tagħlim għas-sostenibbiltà ambjentali. L-għan tal-proposta huwa li tappoġġja lill-Istati Membri, l-iskejjel, l-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, l-organizzazzjonijiet mhux governattivi u l-fornituri tal-edukazzjoni kollha biex jgħammru lill-istudenti b’fehim u ħiliet dwar is-sostenibbiltà, it-tibdil fil-klima u l-ambjent. A qafas ġdid ta’ kompetenza Ewropea dwar is-sostenibbiltà ippubblikat mill - Ċentru Konġunt tar-Riċerka, disponibbli llum ukoll, tfassal il-kompetenzi meħtieġa għat-tranżizzjoni ekoloġika, inkluż il-ħsieb kritiku, it-teħid ta’ inizjattivi, ir-rispett tan-natura u l-fehim tal-impatt li l-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet ta’ kuljum għandhom fuq l-ambjent u l-klima globali.

Il-Viċi President tal-Promozzjoni tal-Mod ta' Ħajja Ewropew Margaritis Schinas qalet: "Il-parteċipazzjoni taż-żgħażagħ kienet qed tirrivoluzzjona l-mod kif inħarsu lejn il-klima u l-ambjent. Permezz tal-programmi tagħna għaż-żgħażagħ, il-Korp Ewropew ta' Solidarjetà u DiscoverEU, nippromwovu l-ispinta tas-sostenibbiltà li tinvolvi liż-żgħażagħ tagħna. Din hija pass aktar fil-ħidma lejn integrazzjoni aħjar tas-sostenibbiltà fl-edukazzjoni.”

Il-Kummissarju għall-Innovazzjoni, ir-Riċerka, il-Kultura, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażagħ Mariya Gabriel qalet: “Qed isir xogħol tremend madwar l-Ewropa biex jgħin lit-tfal, iż-żgħażagħ u l-adulti jitgħallmu dwar u jimpenjaw ruħhom magħhom it-tibdil fil-klima, it-telf tal-bijodiversità u s-sostenibbiltà. L-għan tagħna huwa li nibnu fuq dawn l-isforzi u li naħdmu mill-qrib mal-Istati Membri biex ipoġġu s-sostenibbiltà fil-qalba tas-sistemi tal-edukazzjoni u t-taħriġ. L-istudenti kollha, minn età bikrija għandhom bżonn opportunitajiet biex jifhmu u jieħdu azzjoni għas-sostenibbiltà ambjentali, biex jipproteġu l-pjaneta tagħna u l-futur tagħna.”

Il-proposta tal-Kummissjoni tappella lill-istati membri biex:

  • Jipprovdi lill-istudenti ta’ kull età aċċess għal edukazzjoni u taħriġ inklużivi u ta’ kwalità għolja dwar it-tibdil fil-klima, il-bijodiversità u s-sostenibbiltà;
  • jistabbilixxu tagħlim għas-sostenibbiltà ambjentali bħala qasam prijoritarju fil-politiki u l-programmi tal-edukazzjoni u t-taħriġ sabiex jappoġġjaw u jippermettu lis-settur jikkontribwixxi għat-tranżizzjoni ekoloġika;
  • jinkoraġġixxu u jappoġġjaw approċċi ta' istituzzjoni kollha lejn is-sostenibbiltà li jinkludu t-tagħlim u t-tagħlim; l-iżvilupp ta' viżjonijiet, ippjanar u governanza; involviment attiv tal-istudenti u l-istaff; ġestjoni ta' bini u riżorsi u sħubijiet ma' komunitajiet lokali u usa', u;
  • timmobilizza fondi nazzjonali u tal-UE għal investiment f'infrastruttura, taħriġ, għodod u riżorsi sostenibbli u ekoloġiċi biex tiżdied ir-reżiljenza u t-tħejjija tal-edukazzjoni u t-taħriġ għat-tranżizzjoni ekoloġika.

Meta mistoqsi fi stħarriġ tal-Ewrobarometru, x'għandhom ikunu l-ogħla prijoritajiet għall-UE fis-snin li ġejjin, il- l-ewwel risposta taż-żgħażagħ kienet il-protezzjoni tal-ambjent u l-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima (67%) segwit mit-titjib tal-edukazzjoni u t-taħriġ (56%).Dan juri kemm huwa importanti li taġixxi.

il Programm Erasmus+ 2021-2027 ipoġġi wkoll fokus qawwi fuq it-tranżizzjoni ekoloġika fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Għall-programm ta’ ħidma annwali tal-2022, se tingħata prijorità lil proġetti li jiżviluppaw kompetenzi u ħiliet ekoloġiċi, kurrikuli orjentati lejn il-futur u approċċi ppjanati għas-sostenibbiltà minn fornituri tal-edukazzjoni. A sejħa speċifika għal proġetti fuq skala kbira se jipprovdi finanzjament biex jiġu identifikati, żviluppati u ttestjati approċċi innovattivi għall-edukazzjoni għas-sostenibbiltà ambjentali. Il-Kummissjoni se tipprovdi wkoll opportunitajiet ta’ taħriġ u komunitajiet ta’ prattika għall-edukaturi permezz Skola Edukazzjoni Gateway u, eTwinning. L-ġdid Portal taż-Żona Ewropea tal-Edukazzjoni tal-Kummissjoni tippermetti aċċess faċli għall-informazzjoni dwar l-edukazzjoni u t-taħriġ fl-UE, inkluża informazzjoni speċifika dwar l-edukazzjoni ekoloġika.

Passi li jmiss

reklam

Il-proposta tal-Kummissjoni se tiġi diskussa mill-Istati Membri u mbagħad adottata mill-Ministri tal-edukazzjoni tal-UE. Il-Kummissjoni se tappoġġja l-implimentazzjoni tar-Rakkomandazzjoni permezz ta' tagħlim u skambji bejn l-Istati Membri, il-partijiet interessati u l-pajjiżi msieħba.

Sfond

Biex tħejji l-proposta, il-Kummissjoni kkonsultat b'mod wiesa' dwar is-sitwazzjoni attwali fir-rigward tal-opportunitajiet ta' tagħlim għas-sostenibbiltà ambjentali fl-UE. A stħarriġ pubbliku, li dam minn Ġunju sa Settembru 2021, irċieva aktar minn 1,300 tweġiba kif ukoll 95 dokument ta’ pożizzjoni. Inġabret ukoll kontribut waqt sensiela ta’ workshops ta’ konsultazzjoni onlajn ma’ dawk li jfasslu l-politika, għalliema, organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, imsieħba soċjali, riċerkaturi u korpi u organizzazzjonijiet oħra interessati. Il-konsultazzjonijiet enfasizzaw ir-rwol kruċjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ biex jgħinu lin-nies jifhmu u jieħdu azzjoni dwar is-sostenibbiltà ambjentali.

Fl-istħarriġ pubbliku, 71% ta’ dawk li wieġbu, ikklassifikaw l-edukazzjoni u t-taħriġ bħala l-aktar settur importanti f’dan ir-rigward, qabel il-korpi pubbliċi u l-gvernijiet (56%), u l-midja (34%). L-għoti ta’ għalliema, trejners, mexxejja taż-żgħażagħ u persunal akkademiku b’opportunitajiet ta’ żvilupp professjonali ta’ kwalità dwar l-ambjent u s-sostenibbiltà kien ikkunsidrat bħala prijorità ewlenija għall-azzjoni, flimkien ma’ li s-sostenibbiltà ssir kwistjoni trasversali fil-kurrikuli u l-programmi ta’ studju.

Aktar informazzjoni

Proposta għal Rakkomandazzjoni tal-Kunsill dwar it-tagħlim għas-sostenibbiltà

Qafas Ewropew ta' kompetenza dwar is-sostenibbiltà

Żona Ewropea ta 'Edukazzjoni

GreenComp – Il-qafas Ewropew ta' kompetenza tas-sostenibbiltà fuq ix-Xjenza Hub

Rokna tat-Tagħlim

Skola Edukazzjoni Gateway

eTwinning

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending