Kuntatt magħna

ambjent

Il-Kummissjoni tipproponi prattiki tal-konsumatur aktar ġusti u ekoloġiċi

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea adottat sensiela ta' proposti dwar il-Patt Ekoloġiku llum fil-laqgħa tal-kulleġġ tagħhom. Il-proposti jiffokaw fuq prattiki ekonomiċi sostenibbli bħall-iżgurar li l-konsumaturi jkunu jafu d-drittijiet tagħhom u li l-prodotti mibjugħa fl-UE jkunu mibnija b’mod sostenibbli, jissewwew u riċiklabbli. 

“Wasal iż-żmien li jintemm il-mudell ta’ ‘ħud, agħmel, ikissru, u armi’ li tant jagħmel ħsara lill-pjaneta tagħna, is-saħħa tagħna u l-ekonomija tagħna,” qal il-Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni Frans Timmermans. "Dan huwa kif nerġgħu nġibu bilanċ fir-relazzjoni tagħna man-natura u nnaqqsu l-vulnerabbiltà tagħna għal tfixkil fil-ktajjen tal-provvista globali."

Skont il-proposti l-ġodda, il-prodotti kollha għandu jkollhom Passaport tal-Prodott Diġitali. Dan il-passaport jiffaċilita t-tiswija jew ir-riċiklaġġ ta' komponenti ta' prodott kif ukoll it-tħassib dwar it-traċċar fil-katina tal-provvista. Din il-proposta testendi l-qafas eżistenti tal-Ekodisinn biex jinkludi kemm jista’ jkun prodotti u żżid in-numru ta’ regolamenti li l-prodotti jridu jikkonformaw magħhom. Dawn ir-regolamenti se jinkludu żieda fl-effiċjenza enerġetika fil-kostruzzjoni, żieda fir-riċiklabbiltà u b'mod ġenerali prattiki tan-negozju aktar effiċjenti fil-klima.

Il-qafas eżistenti tal-Ekodisinn kien xogħol li qed isir mill-ewwel iterazzjoni tiegħu fl-2009. Dawk l-istandards stabbilixxew modi biex il-prodotti prodotti u mibjugħa fl-UE jkunu aktar favur l-ambjent fl-istadji kollha taċ-ċiklu tal-ħajja tiegħu. Minn dakinhar, l-istandards li għalihom jinżammu l-prodotti tjiebu biex jinkludu aktar prodotti li jistgħu jissewwew, materjali aktar sostenibbli u aktar effiċjenza fl-enerġija b'mod ġenerali. 

Il-Kummissjoni adottat ukoll l-Istrateġija tal-UE għal Tessuti Sostenibbli u Ċirkolari. L-għan huwa li jiġu rregolati t-tessuti billi jsiru aktar riċiklabbli u li jdumu ħajja twila, mhux tossiċi u maħluqa b'mod sostenibbli sal-2030. Il-proposta tfittex li timbotta l-“fast fashion” barra mis-suq tal-UE. Il-moda mgħaġġla hija meta l-ħwienet joħolqu ħwejjeġ irħas biex jaderixxu malajr mal-istil attwali. Ħwejjeġ manifatturati għal dan il-għan ħafna drabi huma maħduma ħażin u ddisinjati biex ma jibqgħux jintużaw meta l-istil jinbidel. 

L-aħħar parti tal-proposta tal-Kummissjoni kienet aġġornament għar-regoli tal-konsumatur tal-UE. Tagħmel disponibbli għall-konsumatur informazzjoni dwar kif jinbena prodott u kemm għandu jdum. L-għan huwa li l-konsumaturi Ewropej ikunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet aktar infurmati dwar il-prodotti li jixtru. Il-proposta taġġorna wkoll il-lista eżistenti ta’ prattiki kummerċjali inġusti biex tinkludi t-talbiet ambjentali vagi mingħajr fatti, li ma jinfurmawx dwar karatteristiċi li jillimitaw id-durabilità u li tuża tikketta ta’ sostenibbiltà volontarja mhux assoċjata ma’ reviżjoni indipendenti.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

Trending