Kuntatt magħna

ambjent

Att dwar l-Industrija Net-Zero adottat

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea laqgħet l-adozzjoni finali tal-Att dwar l-Industrija Net-Zero (NZIA), li jpoġġi lill-UE fit-triq it-tajba biex issaħħaħ il-kapaċitajiet domestiċi tagħha ta’ manifattura ta’ teknoloġiji nodfa ewlenin. Billi toħloq ambjent tan-negozju unifikat u prevedibbli għas-settur tal-manifattura ta' teknoloġija nadifa, NZIA se żżid il-kompetittività u r-reżiljenza tal-bażi industrijali tal-UE u tappoġġja l-ħolqien ta' impjiegi ta' kwalità u forza tax-xogħol tas-sengħa..

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea, Ursula von der Leyen, qalet li bl-Att dwar l-Industrija Net-Zero, “l-UE issa għandha ambjent regolatorju li jippermettilna nżidu l-manifattura ta’ teknoloġiji nodfa malajr. L-Att joħloq l-aħjar kundizzjonijiet għal dawk is-setturi li huma kruċjali għalina biex nilħqu nett-zero sal-2050. Id-domanda qed tikber fl-Ewropa u globalment, u issa aħna mgħammra biex nilħqu aktar minn din id-domanda bil-provvista Ewropea”.

Billi tagħti spinta lill-produzzjoni domestika tal-UE ta' teknoloġiji nett żero, NZIA se tnaqqas ir-riskju li nissostitwixxu d-dipendenzi tal-fjuwils fossili b'dipendenzi tat-teknoloġija fuq atturi esterni. Dan imbagħad jgħin biex is-sistema tal-enerġija tagħna ssir aktar nadifa u aktar sigura, b'sorsi ta' enerġija nadifa affordabbli u prodotti mid-dar li jissostitwixxu l-importazzjonijiet volatili tal-fjuwils fossili.

Biex l-UE ssir mexxej fis-settur tat-teknoloġija nadifa, NZIA tistabbilixxi punt ta’ referenza għall-kapaċità ta’ manifattura ta’ teknoloġiji strateġiċi nett-zero biex tissodisfa mill-inqas 40 % tal-ħtiġijiet ta’ skjerament annwali tal-UE sal-2030. -terminu sinjali lill-manifatturi u lill-investituri u jippermetti li jiġi ssorveljat il-progress. Biex tappoġġja proġetti ta’ qbid u ħżin tal-karbonju u żżid id-disponibbiltà tas-siti tal-ħżin tas-CO2 fl-Ewropa, NZIA tistabbilixxi wkoll mira ta’ 50 miljun tunnellata ta’ kapaċità ta’ injezzjoni annwali fis-siti ġeoloġiċi tal-ħażna tas-CO2 tal-UE sal-2030.

“Il-Patt Ekoloġiku Ewropew huwa l-istrateġija ta’ tkabbir tagħna u jeħtieġ industriji Ewropej kompetittivi biex jirnexxu fis-swieq tat-teknoloġija nadifa tal-futur”, qal Maroš Šefčovič, Viċi President Eżekuttiv tal-Kummissjoni għall-Patt Ekoloġiku Ewropew. “L-Att dwar l-Industrija Net Zero se jiggarantixxi appoġġ Ewropew għal firxa wiesgħa ta’ setturi strateġiċi u kritiċi, u jgħinhom jiżviluppaw is-swieq tagħhom, iħarrġu u jirreklutaw ħaddiema Ewropej, u jikkompetu f’kundizzjonijiet ekwi mal-kompetituri internazzjonali. In-negozjati u l-adozzjoni mgħaġġla ta’ din il-proposta tal-Kummissjoni juru li l-Ewropa lesta tirreaġixxi għall-isfidi globali u tappoġġja lill-industrija u lill-ħaddiema tagħha biex iwasslu flimkien il-Patt Ekoloġiku Ewropew”.

Minbarra li jistabbilixxi objettivi, ir-regolament il-ġdid itejjeb il-kundizzjonijiet għall-investiment f'teknoloġiji nett-żero billi jissimplifika u jaċċellera l-proċeduri ta' permessi, inaqqas il-piż amministrattiv u jiffaċilita l-aċċess għas-swieq. L-awtoritajiet pubbliċi se jkollhom jikkunsidraw is-sostenibbiltà, ir-reżiljenza, iċ-ċibersigurtà u kriterji kwalitattivi oħra fil-proċeduri ta’ akkwist għal teknoloġiji nodfa u rkanti għall-użu ta’ enerġija rinnovabbli.

reklam

L-Istati Membri se jkunu jistgħu jappoġġaw sett ta' teknoloġiji nett-żero bħal fotovoltajċi solari, riħ, pompi tas-sħana, teknoloġiji nukleari, teknoloġiji tal-idroġenu, batteriji u teknoloġiji tal-grilja billi jistabbilixxu 'proġetti strateġiċi' li jibbenefikaw minn status ta' prijorità fil-livell nazzjonali, skedi ta' żmien iqsar u proċeduri ssimplifikati.

“Il-kriżi tal-enerġija għallmitna lezzjoni ewlenija: irridu nevitaw kwalunkwe dipendenza fuq fornitur wieħed, qal il-Kummissarju tal-Enerġija Kadri Simson. “Bl-Att dwar l-Industrija Net-Zero, l-Ewropa se tkun mgħammra tajjeb b'bażi ​​industrijali aktar b'saħħitha biex tikseb it-tranżizzjoni tal-enerġija nadifa. Permezz ta’ permessi eħfef u veloċi għal proġetti ta’ manifattura, appoġġ għall-innovazzjoni u l-ħiliet u aċċess aħjar għas-suq għal prodotti ta’ teknoloġija nadifa ta’ kwalità għolja, se niżguraw li l-manifatturi Ewropej ta’ teknoloġija nadifa jkunu jistgħu jikkompetu f’kundizzjonijiet ekwi. Dan se jiżgura li nistgħu nilħqu l-miri ambizzjużi tagħna dwar ir-rinnovabbli u l-effiċjenza enerġetika għall-2030 filwaqt li nżommu l-kompetittività industrijali tagħna”.

Industriji li jużaw ħafna enerġija bħall-azzar, kimiċi jew siment li jipproduċu componenti li jintużaw f'dawn it-teknoloġiji nett-zero u li jinvestu fid-dekarbonizzazzjoni jistgħu wkoll jiġu appoġġati permezz tal-miżuri fl-Att. Il-ħolqien ta' Widien ta' Aċċelerazzjoni Net-Zero se jiffaċilita aktar l-istabbiliment ta' gruppi ta' attività industrijali nett-zero fl-UE.

L-NZIA tinkludi miżuri għall-investiment fl-edukazzjoni, it-taħriġ u l-innovazzjoni bit-twaqqif ta’ Net-Zero Industry Academies biex iħarrġu 100,000 ħaddiem fi żmien tliet snin u jappoġġaw ir-rikonoxximent reċiproku tal-kwalifiki professjonali. Se jiġu stabbiliti sandboxes regolatorji għall-ittestjar ta' teknoloġiji innovattivi nett-zero taħt kundizzjonijiet regolatorji flessibbli. Fl-aħħar nett, il-Pjattaforma Net-Zero Europe se sservi bħala ċentru ċentrali ta’ koordinazzjoni, fejn il-Kummissjoni u l-pajjiżi tal-UE jistgħu jiddiskutu u jiskambjaw informazzjoni kif ukoll jiġbru kontribut mill-partijiet interessati.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending