Kuntatt magħna

Ittestjar fuq annimali

It-tranżizzjoni tal-UE għal biedja mingħajr gaġeġ m'għandhiex tittardja minkejja sfidi inevitabbli

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

It-tneħħija gradwali tas-sistemi tal-gaġeġ fit-trobbija tal-annimali tal-UE li għaliha impenjat ruħha l-Kummissjoni Ewropea inevitabbilment se ġġib sfidi, iżda din mhix raġuni valida biex tittardja t-tranżizzjoni lil hinn mill-2027, qalet Compassion in World Farming EU illum (9 ta’ Diċembru).

Olga Kikou, kap ta' Compassion in World Farming EU, kienet qed titkellem waqt panel ta' diskussjoni dwar it-tneħħija gradwali tal-gaġeġ fil-konferenza 'UE l-Benessri tal-Annimali llum u għada' organizzata mill-Kummissjoni.

"Għandna bżonn nipprojbixxu l-gaġeġ kemm jista 'jkun malajr peress li dawn jirrappreżentaw sistema krudili li ma tappartjenix għas-soċjetà preżenti tagħna," qalet. “Nistgħu nitgħallmu lezzjonijiet mill-passat. It-tneħħija gradwali tal-gaġeġ tal-batteriji sterili għat-tiġieġ ħadet aktar żmien milli ppjanat u anke wara t-tmiem ta' perjodu twil ta' tranżizzjoni ħafna stati membri għadhom ma kkonformawx mal-liġi. [Għat-tneħħija gradwali tas-sistemi kollha f’gaġeġ] irridu nimplimentaw perjodu ta’ tranżizzjoni li jkun qasir kemm jista’ jkun, u rridu nkunu stretti dwar dan.”   

Il-Kummissarju għas-Saħħa u s-Sigurtà fl-Ikel Stella Kyriakides u Dr Jane Goodall, PhD, DBE, fundatur - L-Istitut Jane Goodall u l-Messenger tan-NU għall-Paċi, tkellmu wkoll favur bidla għal dieti aktar ibbażati fuq il-pjanti. “Bqajt niekol laħam meta smajt dwar il-biedja tal-fabbrika. Ħarist lejn il-biċċa laħam fil-platt tiegħi u ħsibt li dan jissimbolizza uġigħ, biża, mewt. Ma rridx niekol,” qal Dr Goodall.

It-tnejn enfasizzaw is-sinifikat tal-Inizjattiva taċ-Ċittadini Ewropej 'End the Cage Age', li ġiet iffirmata minn 1.4 miljun ċittadin madwar il-pajjiżi kollha tal-UE u wasslet għall-impenn tal-Kummissjoni. "F'demokrazija għandna d-dmir li l-vuċi taċ-ċittadini jinstemgħu anke jekk dan jinvolvi kompromessi," enfasizza l-Kummissarju Kyriakides.

Kikou rrimarka li, billi l-agrikoltura tal-annimali tal-UE ssir inqas intensiva, it-tmiem tal-biedja fil-gaġeġ jgħin biex jinkisbu l-benefiċċji ambjentali mfittxija mill-Patt Ekoloġiku tal-UE.

“Iktar minn 9 biljun annimal tal-art jinqatlu fl-UE kull sena. Is-sistema attwali tal-agrikoltura industrijali teħtieġ kwantitajiet kbar ta’ għalf li l-produzzjoni tiegħu qed tikkawża deforestazzjoni enormi u degradazzjoni irriversibbli tal-art madwar id-dinja. Il-bidla għal mudell differenti ta’ agrikoltura li fih nipprivileġġaw il-kwalità fuq il-kwantità, b’inqas annimali f’kundizzjonijiet ferm aħjar, se jkun tajjeb għall-annimali, il-bnedmin u l-pjaneta,” qalet.

reklam

Kikou żied jgħid li t-tnaqqis tan-numru ta 'annimali miżmuma fil-magħluq mill-projbizzjoni tal-gaġeġ jgħin ukoll biex jipprevjeni t-tixrid ta' mard żoonotiku. Dan il-punt ġie vvalidat minn xjenzat tal-Aġenzija Ewropea għas-Sigurtà fl-Ikel li pparteċipa fid-diskussjoni tal-panel li qal li “ċaqliq għal sistemi ta’ barra ma jirrappreżentax theddida għall-bijosigurtà, li tista’ tinkiseb ukoll mingħajr gaġeġ”.

Il-konferenza indirizzat ukoll kwistjonijiet kruċjali tal-benessri tal-annimali waqt it-trasport, il-qatla u fil-livell tar-razzett. Il-Kompassjoni fil-Biedja Dinjija L-UE titlob li l-bidliet li ġejjin jiġu inklużi fir-reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-benessri tal-annimali li bħalissa qed titħejja mill-Kummissjoni:

- Tipprojbixxi l-esportazzjonijiet ta' annimali ħajjin lejn pajjiżi terzi bil-mezzi kollha tat-trasport u tibdilhom b'kummerċ ta' laħam, karkassi u materjali ġenetiċi;

- jadottaw miżuri biex jitnaqqas u jirregola b'mod effettiv it-trasport ta' annimali fi ħdan l-UE;

- jipprojbixxu metodi ta' sturdament u qatla bl-uġigħ (eż. sturdament tas-CO2 għall-ħnieżer, tħin ta' flieles maskili ħajjin);

- tadotta leġiżlazzjoni speċifika għall-ispeċi għall-protezzjoni tal-ispeċi kollha li bħalissa mhumiex koperti, inklużi l-invertebrati u l-annimali akkwatiċi, u;

- timplimenta tikketta obbligatorja tal-metodu ta' produzzjoni tal-UE għall-prodotti kollha tal-annimali.

1. L-istrateġija Farm to Fork għal sistema tal-ikel ġusta, sana u li tirrispetta l-ambjent hija pilastru ċentrali tal-Patt Ekoloġiku Ewropew, li jistabbilixxi kif l-Ewropa ssir newtrali għall-karbonju sal-2050. L-istrateġija tfittex li taċċellera t-tranżizzjoni għal sistema tal-ikel sostenibbli li ġġib benefiċċji ambjentali, tas-saħħa, soċjali u ekonomiċi. Filwaqt li tirrikonoxxi li benessri aħjar tal-annimali jtejjeb is-saħħa tal-annimali u l-kwalità tal-ikel, il-Kummissjoni timpenja ruħha fl-istrateġija li taġġorna l-korp tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-benessri tal-annimali bl-għan aħħari li jiġi żgurat livell ogħla ta’ benesseri tal-annimali.

2. Għal aktar minn 50 sena, Kumpassjoni fil-World Farming għamel kampanja għall-benesseri tal-annimali tar-razzett u ikel u biedja sostenibbli. B'aktar minn miljun sostenitur, għandna rappreżentanti fi 11-il pajjiż Ewropew, l-Istati Uniti, iċ-Ċina u l-Afrika t'Isfel.

3. Jistgħu jinstabu ritratti u vidjows ta’ annimali mrobbija hawn.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending