Kuntatt magħna

COP26

COP26: L-UE tgħin biex tikseb riżultat biex iżżomm ħajjin il-miri tal-Ftehim ta' Pariġi

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Fi tmiem il-COP26 UN Climate ConferIllum, il-Kummissjoni Ewropea appoġġat il-kunsens milħuq minn aktar minn 190 pajjiż wara ġimgħatejn ta' negozjati intensi. Il-COP26 irriżulta fit-tlestija tal-ktieb tar-regoli tal-Ftehim ta’ Pariġi u żammet il-miri ta’ Pariġi ħajjin, u tana ċ-ċans li nillimitaw it-tisħin globali għal 1.5 gradi Celsius.

Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen qal: "Għamilna progress fuq it-tliet objettivi li waqqafna fil-bidu tal-COP26: L-ewwel, biex niksbu impenji biex jitnaqqsu l-emissjonijiet biex inżommu fil-limitu ta' 1.5 gradi għat-tisħin globali. It-tieni, biex tintlaħaq il-mira ta' 100 biljun dollaru fis-sena ta' finanzjament tal-klima lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw u vulnerabbli. U t-tielet, biex niksbu qbil dwar il-ktieb tar-regoli ta 'Pariġi. Dan jagħtina fiduċja li nistgħu nipprovdu spazju sikur u prosperu għall-umanità fuq din il-pjaneta. Imma mhux se jkun hemm ħin biex nirrilassaw: għad hemm xogħol iebes quddiemu.”

Viċi President Eżekuttiv u negozjatur ewlieni tal-UE, Frans Timmermans, qal:Huwa t-twemmin sod tiegħi li t-test li ġie miftiehem jirrifletti bilanċ tal-interessi tal-Partijiet kollha, u jippermettilna naġixxu bl-urġenza li hija essenzjali għas-sopravivenza tagħna. Huwa test li jista’ jġib tama fil-qlub ta’ wliedna u neputijietna. Huwa test, li jżomm ħajja l-mira tal-Ftehim ta' Pariġi li jillimita t-tisħin globali għal 1.5 gradi Celsius. U huwa test li jirrikonoxxi l-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw għall-finanzjament tal-klima, u jistabbilixxi proċess biex iwettaq dawk il-ħtiġijiet."

Taħt il-Ftehim ta’ Pariġi, 195 pajjiż iffissaw mira li jżommu l-bidla medja fit-temperatura globali taħt iż-2°C u kemm jista’ jkun qrib 1.5°C. Qabel il-COP26, il-pjaneta kienet miexja għal 2.7°C perikolużi ta’ tisħin globali. Abbażi ta’ avviżi ġodda li saru waqt il-Konferenza, l-esperti jistmaw li issa ninsabu fi triq għal bejn 1.8°C u 2.4°C ta’ tisħin. Fil-konklużjonijiet tal-lum, il-Partijiet issa qablu li jirrevedu l-impenji tagħhom, kif meħtieġ, sal-aħħar tal-2022 biex ipoġġuna fit-triq it-tajba għal 1.5°C ta’ tisħin, filwaqt li jżommu l-ogħla livell tal-ambizzjoni taħt il-Ftehim ta’ Pariġi.

reklam

Sabiex twettaq dawn il-wegħdiet, il-COP26 qablet ukoll għall-ewwel darba li tħaffef l-isforzi lejn it-tnaqqis gradwali tal-enerġija tal-faħam bla waqfien u s-sussidji ineffiċjenti għall-fjuwils fossili, u rrikonoxxiet il-ħtieġa għal appoġġ lejn tranżizzjoni ġusta.

Il-COP26 lestiet ukoll in-negozjati tekniċi dwar l-hekk imsejjaħ Ktejjeb tar-Regoli tal-Ftehim ta’ Pariġi, li jiffissa r-rekwiżiti ta’ trasparenza u rappurtar għall-Partijiet kollha biex isegwu l-progress kontra l-miri tagħhom ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet. Ir-Rulebook jinkludi wkoll il-mekkaniżmi tal-Artikolu 6, li jistabbilixxu l-funzjonament tas-swieq internazzjonali tal-karbonju biex jappoġġaw aktar kooperazzjoni globali dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet.

Dwar il-finanzjament tal-klima, it-test miftiehem jimpenja lill-pajjiżi żviluppati biex jirduppjaw is-sehem kollettiv tal-finanzjament tal-adattament fi ħdan il-mira annwali ta’ $100 biljun għall-2021-2025, u biex jilħqu l-mira ta’ $100 biljun kemm jista’ jkun malajr. Il-partijiet jimpenjaw ruħhom ukoll għal proċess biex jaqblu dwar finanzjament għall-klima fit-tul lil hinn mill-2025. Il-COP iddeċidiet ukoll li tistabbilixxi djalogu bejn il-partijiet, il-partijiet interessati u l-organizzazzjonijiet rilevanti biex jiġu appoġġjati l-isforzi biex jiġi evitat, minimizzat u indirizzat it-telf u l-ħsara assoċjati mat-tibdil fil-klima.

reklam

Impenji ġodda tal-UE

Fl-1-2 ta’ Novembru, il-President Ursula von der Leyen irrappreżentat lill-Kummissjoni fis-Summit Dinji tal-Mexxejja li fetaħ il-COP26. Il-President wiegħed €1 biljun f’fondi għall- Wegħda Globali tal-Finanzi tal-Foresti fl-1 ta’ Novembru. Fit-2 ta' Novembru, l-UE ħabbret a Sħubija għal Tranżizzjoni tal-Enerġija Ġusta mal-Afrika t'Isfel u nediet uffiċjalment il- Wegħda Globali tal-Methane, inizjattiva konġunta bejn l-UE u l-Istati Uniti li mmobilizzat 'il fuq minn 100 pajjiż biex inaqqsu l-emissjonijiet kollettivi tagħhom tal-metan b'mill-inqas 30 % sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-2020. President von der Leyen bdiet ukoll il- Sħubija bejn l-UE u l-Katalisti ma’ Bill Gates u l-President tal-BEI Werner Hoyer. 

Mis-7 sat-13 ta’ Novembru, il-Viċi President Eżekuttiv Frans Timmermans mexxa t-tim tan-negozjati tal-UE fi Glasgow. Fid-9 ta’ Novembru, is-Sur Timmermans ħabbret wegħda ġdida ta' €100 miljun f'finanzi għall-Fond ta' Adattament għall-Klima, bil-bosta l-akbar wegħda għall-Fond ta' Adattament magħmul mid-donaturi fil-COP26. Jiġi flimkien mal-kontribuzzjonijiet sinifikanti diġà mħabbra mill-Istati Membri, u jikkonferma wkoll ir-rwol ta' appoġġ tal-UE lill-Grupp taċ-Champions informali dwar il-Finanzjament tal-Adattament.

Avvenimenti sekondarji tal-UE fil-COP26

Matul il-konferenza, l-UE ospitat aktar minn 150 avveniment sekondarju fil-Padiljun tal-UE fi Glasgow u online. Dawn l-avvenimenti, organizzati minn varjetà ta’ pajjiżi u organizzazzjonijiet mill-Ewropa u madwar id-dinja, indirizzaw firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet relatati mal-klima, bħat-tranżizzjoni tal-enerġija, il-finanzi sostenibbli u r-riċerka u l-innovazzjoni. Aktar minn 20,000 reġistrati għall-pjattaforma online.

Sfond

L-Unjoni Ewropea hija mexxejja globali fl-azzjoni klimatika, peress li diġà naqqset l-emissjonijiet tagħha ta’ gassijiet serra b’aktar minn 30 % mill-1990, filwaqt li kabbret l-ekonomija tagħha b’aktar minn 60 %. Bil- Ftehim Ekoloġiku Ewropew, ippreżentata f'Diċembru 2019, l-UE kompliet żiedet l-ambizzjoni klimatika tagħha billi impenjat ruħha li tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Dan l-objettiv sar legalment vinkolanti bl-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ tal- Liġi Ewropea dwar il-Klima. Il-Liġi dwar il-Klima tistabbilixxi wkoll mira intermedja li tnaqqas l-emissjonijiet netti ta’ gassijiet serra b’mill-inqas 55 % sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Din il-mira tal-2030 kienet kkomunikata lill-UNFCCC f'Diċembru 2020 bħala l-NDC tal-UE taħt il-Ftehim ta' Pariġi. Sabiex twettaq dawn l-impenji, il-Kummissjoni Ewropea ppreżentat pakkett ta’ proposti f'Lulju 2021 biex il-politiki tal-UE dwar il-klima, l-enerġija, l-użu tal-art, it-trasport u t-tassazzjoni jkunu tajbin għat-tnaqqis tal-emissjonijiet netti tal-gassijiet serra b'mill-inqas 55 % sal-2030.

Il-pajjiżi żviluppati impenjaw ruħhom li jimmobilizzaw total ta' $100 biljun fis-sena ta' finanzjament internazzjonali għall-klima mill-2020 sal-2025 biex jgħinu lill-pajjiżi l-aktar vulnerabbli u lill-istati gżejjer żgħar b'mod partikolari fl-isforzi tagħhom ta' mitigazzjoni u adattament. L-UE hija l-akbar donatur, li tikkontribwixxi aktar minn terz tal-wegħdiet attwali, li jammonta għal €23.39 biljun ($27 biljun) ta' finanzjament għall-klima fl-2020. Il-President von der Leyen reċentement ħabbar € 4 biljun addizzjonali mill-baġit tal-UE għall-finanzjament tal-klima sa 2027.

Għal Aktar Informazzjoni: 

Q&A dwar l-UE fil-COP26

Mill-ambizzjoni għall-azzjoni: Naġixxu flimkien għall-pjaneta (Factsheet)

Il-paġna web tal-Kummissjoni Ewropea COP26 u l-Programm ta' Avvenimenti sekondarji

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam
reklam

Trending