Kuntatt magħna

COP26

COP26: L-UE tgħin biex tikseb riżultat biex iżżomm ħajjin il-miri tal-Ftehim ta' Pariġi

SHARE:

ippubblikat

on

Fi tmiem il-COP26 UN Climate ConferIllum, il-Kummissjoni Ewropea appoġġat il-kunsens milħuq minn aktar minn 190 pajjiż wara ġimgħatejn ta' negozjati intensi. Il-COP26 irriżulta fit-tlestija tal-ktieb tar-regoli tal-Ftehim ta’ Pariġi u żammet il-miri ta’ Pariġi ħajjin, u tana ċ-ċans li nillimitaw it-tisħin globali għal 1.5 gradi Celsius.

Il-President tal-Kummissjoni Ursula von der Leyen qal: “We have made progress on the three objectives we set at the start of COP26: First, to get commitments to cut emissions to keep within reach the global warming limit of 1.5 degrees. Second, to reach the target of 100 billion dollars per year of climate finance to developing and vulnerable countries. And third, to get agreement on the Paris rulebook. This gives us confidence that we can provide a safe and prosperous space for humanity on this planet. But there will be no time to relax: there is still hard work ahead.”

Viċi President Eżekuttiv u negozjatur ewlieni tal-UE, Frans Timmermans, qal:Huwa t-twemmin sod tiegħi li t-test li ġie miftiehem jirrifletti bilanċ tal-interessi tal-Partijiet kollha, u jippermettilna naġixxu bl-urġenza li hija essenzjali għas-sopravivenza tagħna. Huwa test li jista’ jġib tama fil-qlub ta’ wliedna u neputijietna. Huwa test, li jżomm ħajja l-mira tal-Ftehim ta' Pariġi li jillimita t-tisħin globali għal 1.5 gradi Celsius. U huwa test li jirrikonoxxi l-ħtiġijiet tal-pajjiżi li qed jiżviluppaw għall-finanzjament tal-klima, u jistabbilixxi proċess biex iwettaq dawk il-ħtiġijiet."

Skont il-Ftehim ta’ Pariġi, 195 pajjiż stabbilixxew mira li jżommu l-bidla medja fit-temperatura globali taħt iż-2°C u kemm jista’ jkun qrib 1.5°C. Qabel il-COP26, il-pjaneta kienet miexja għal 2.7°C perikolużi ta’ tisħin globali. Abbażi ta’ avviżi ġodda li saru waqt il-Konferenza, l-esperti jistmaw li issa ninsabu fi triq għal bejn 1.8°C u 2.4°C ta’ tisħin. Fil-konklużjonijiet tal-lum, il-Partijiet issa qablu li jirrevedu l-impenji tagħhom, kif meħtieġ, sal-aħħar tal-2022 biex ipoġġuna fit-triq it-tajba għal 1.5°C ta’ tisħin, filwaqt li jżommu l-ogħla livell tal-ambizzjoni taħt il-Ftehim ta’ Pariġi.

Sabiex twettaq dawn il-wegħdiet, il-COP26 qablet ukoll għall-ewwel darba li tħaffef l-isforzi lejn it-tnaqqis gradwali tal-enerġija tal-faħam bla waqfien u s-sussidji ineffiċjenti għall-fjuwils fossili, u rrikonoxxiet il-ħtieġa għal appoġġ lejn tranżizzjoni ġusta.

Il-COP26 lestiet ukoll in-negozjati tekniċi dwar l-hekk imsejjaħ Ktejjeb tar-Regoli tal-Ftehim ta’ Pariġi, li jiffissa r-rekwiżiti ta’ trasparenza u rappurtar għall-Partijiet kollha biex isegwu l-progress kontra l-miri tagħhom ta’ tnaqqis tal-emissjonijiet. Ir-Rulebook jinkludi wkoll il-mekkaniżmi tal-Artikolu 6, li jistabbilixxu l-funzjonament tas-swieq internazzjonali tal-karbonju biex jappoġġaw aktar kooperazzjoni globali dwar it-tnaqqis tal-emissjonijiet.

Dwar il-finanzjament tal-klima, it-test miftiehem jimpenja lill-pajjiżi żviluppati biex jirduppjaw is-sehem kollettiv tal-finanzjament tal-adattament fi ħdan il-mira annwali ta’ $100 biljun għall-2021-2025, u biex jilħqu l-mira ta’ $100 biljun kemm jista’ jkun malajr. Il-partijiet jimpenjaw ruħhom ukoll għal proċess biex jaqblu dwar finanzjament għall-klima fit-tul lil hinn mill-2025. Il-COP iddeċidiet ukoll li tistabbilixxi djalogu bejn il-partijiet, il-partijiet interessati u l-organizzazzjonijiet rilevanti biex jiġu appoġġjati l-isforzi biex jiġi evitat, minimizzat u indirizzat it-telf u l-ħsara assoċjati mat-tibdil fil-klima.

reklam

Impenji ġodda tal-UE

Fl-1-2 ta’ Novembru, il-President Ursula von der Leyen irrappreżentat lill-Kummissjoni fis-Summit Dinji tal-Mexxejja li fetaħ il-COP26. Il-President wiegħed €1 biljun f’fondi għall- Wegħda Globali tal-Finanzi tal-Foresti fl-1 ta’ Novembru. Fit-2 ta' Novembru, l-UE ħabbret a Sħubija għal Tranżizzjoni tal-Enerġija Ġusta mal-Afrika t'Isfel u nediet uffiċjalment il- Wegħda Globali tal-Methane, inizjattiva konġunta bejn l-UE u l-Istati Uniti li mmobilizzat 'il fuq minn 100 pajjiż biex inaqqsu l-emissjonijiet kollettivi tagħhom tal-metan b'mill-inqas 30 % sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-2020. President von der Leyen bdiet ukoll il- Sħubija bejn l-UE u l-Katalisti ma’ Bill Gates u l-President tal-BEI Werner Hoyer. 

Mis-7 sat-13 ta’ Novembru, il-Viċi President Eżekuttiv Frans Timmermans mexxa t-tim tan-negozjati tal-UE fi Glasgow. Fid-9 ta’ Novembru, is-Sur Timmermans ħabbret a new pledge of €100 million in finance for the Climate Adaptation Fund, by far the biggest pledge for the Adaptation Fund made by donors at COP26. It comes on top of significant contributions already announced by Member States, and also confirms the EU’s supporting role to the informal Champions Group on Adaptation Finance.

Avvenimenti sekondarji tal-UE fil-COP26

Matul il-konferenza, l-UE ospitat aktar minn 150 avveniment sekondarju fil-Padiljun tal-UE fi Glasgow u online. Dawn l-avvenimenti, organizzati minn varjetà ta’ pajjiżi u organizzazzjonijiet mill-Ewropa u madwar id-dinja, indirizzaw firxa wiesgħa ta’ kwistjonijiet relatati mal-klima, bħat-tranżizzjoni tal-enerġija, il-finanzi sostenibbli u r-riċerka u l-innovazzjoni. Aktar minn 20,000 reġistrati għall-pjattaforma online.

Sfond

L-Unjoni Ewropea hija mexxejja globali fl-azzjoni klimatika, peress li diġà naqqset l-emissjonijiet tagħha ta’ gassijiet serra b’aktar minn 30 % mill-1990, filwaqt li kabbret l-ekonomija tagħha b’aktar minn 60 %. Bil- Ftehim Ekoloġiku Ewropew, ippreżentata f'Diċembru 2019, l-UE kompliet żiedet l-ambizzjoni klimatika tagħha billi impenjat ruħha li tilħaq in-newtralità klimatika sal-2050. Dan l-objettiv sar legalment vinkolanti bl-adozzjoni u d-dħul fis-seħħ tal- Liġi Ewropea dwar il-Klima. Il-Liġi dwar il-Klima tistabbilixxi wkoll mira intermedja li tnaqqas l-emissjonijiet netti ta’ gassijiet serra b’mill-inqas 55 % sal-2030, meta mqabbla mal-livelli tal-1990. Din il-mira tal-2030 kienet kkomunikata to the UNFCCC in December 2020 as the EU’s NDC under the Paris Agreement. In order to deliver on these commitments, the European Commission presented pakkett ta’ proposti in July 2021 to make the EU’s climate, energy, land use, transport and taxation policies fit for reducing net greenhouse gas emissions by at least 55% by 2030.

Il-pajjiżi żviluppati impenjaw ruħhom li jimmobilizzaw total ta' $100 biljun fis-sena ta' finanzjament internazzjonali għall-klima mill-2020 sal-2025 biex jgħinu lill-pajjiżi l-aktar vulnerabbli u lill-istati gżejjer żgħar b'mod partikolari fl-isforzi tagħhom ta' mitigazzjoni u adattament. L-UE hija l-akbar donatur, li tikkontribwixxi aktar minn terz tal-wegħdiet attwali, li jammonta għal €23.39 biljun ($27 biljun) ta' finanzjament għall-klima fl-2020. Il-President von der Leyen reċentement ħabbar € 4 biljun addizzjonali mill-baġit tal-UE għall-finanzjament tal-klima sa 2027.

Għal Aktar Informazzjoni: 

Q&A dwar l-UE fil-COP26

Mill-ambizzjoni għall-azzjoni: Naġixxu flimkien għall-pjaneta (Factsheet)

Il-paġna web tal-Kummissjoni Ewropea COP26 u l-Programm ta' Avvenimenti sekondarji

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending