Kuntatt magħna

Il-Belġju

Servizz taċ-Ċittadin stabbilit fil-Belġju

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Parlament federali adotta formalment il-liġi li tistabbilixxi s-Servizz taċ-Ċittadin fil-Belġju. Dan ir-rikonoxximent istituzzjonali, il-qofol tal-isforzi ta’ promozzjoni mmexxija għal aktar minn 15-il sena mill-Pjattaforma għas-Servizz taċ-Ċittadin, jippermetti liż-żgħażagħ jibbenefikaw minn status legali – kemm simbolikament b’saħħtu daqskemm legalment protettiv – u kumpens ġust.  

Sa mill-bidu tas-seklu, is-servizzi ċivili kienu qed jieħdu spinta fl-Ewropa. Fost is-sitt pajjiżi fundaturi tal-Unjoni Ewropea, il-Belġju baqa’ lura f’dan ir-rigward. Nhar l-Erbgħa, 8 ta’ Mejju, taħt l-impetu tal-Pjattaforma għas-Servizz taċ-Ċittadin, federazzjoni li tgħaqqad aktar minn 1500 organizzazzjoni tas-soċjetà ċivili, il-Parlament Belġjan għadda liġi “li tistabbilixxi Servizz taċ-Ċittadin” proposta mid-Deputat Prim Ministru u Ministru tal-Impjiegi. , Pierre-Yves Dermagne.

Is-sistema tas-servizz ċivili Belġjan, issa formalizzata, għandha baġit annwali ta’ 7.5 miljun ewro, li tippermetti l-parteċipazzjoni ta’ kważi elf żagħżugħ kull sena. Madankollu, din iċ-ċifra għadha modesta meta mqabbla man-numru ta’ parteċipanti fi programmi Ewropej oħra. Dawn il-programmi (Service Civique fi Franza, Bundesfreiwilligendienst fil-Ġermanja, Maatschappelijke Diensttijd fl-Olanda, Servizio Civile fl-Italja u Service national de la jeunesse fil-Lussemburgu) joffru servizzi ċivili lil aktar minn 300,000 żagħżugħ kull sena permezz ta’ oqfsa legali b’saħħithom u baġits li jinvestu fiż-żgħożija tagħhom.

 

Politika pubblika ta’ mobilizzazzjoni taċ-ċittadini

Il-programm tas-Servizz taċ-Ċittadin joffri liż-żgħażagħ l-opportunità li jimpenjaw ruħhom volontarjament għal perjodu ta’ 6 xhur sa sena ma’ organizzazzjoni ospitanti li taħdem għall-interess ġenerali, f’oqsma bħall-azzjoni soċjali, l-ambjent, il-kultura, l-edukazzjoni, is-saħħa, il-wirt, jew ċivili. protezzjoni. Iż-żgħażagħ jirċievu moduli ta’ għarfien ċiviku dwar suġġetti bħal valuri u istituzzjonijiet demokratiċi, kwistjonijiet ambjentali u klimatiċi, għajxien flimkien, u l-ewwel għajnuna, għal 15 sa 25 jum fis-sena. Karatteristika partikolari tal-mudell Belġjan hija li s-Servizz taċ-Ċittadin huwa organizzat fi gruppi ta’ 20 żagħżugħ minn kull sfond, biex b’hekk tiġi promossa d-diversità soċjali u kulturali. L-allowances jammontaw għal €550 fix-xahar u jistgħu jingħaqdu ma’ benefiċċji soċjali oħra. Ibbażat fuq opportunitajiet ta’ aċċess ugwali u li jiżgura diversità soċjali u kulturali, is-Servizz taċ-Ċittadin jippermetti liż-żgħażagħ isibu posthom aħjar fis-soċjetà filwaqt li jikkontribwixxu għall-bini tiegħu.

Bis-saħħa ta’ din il-liġi u l-baġit allokat, il-Belġju finalment jistabbilixxi politika pubblika ġenwina ta’ mobilizzazzjoni taċ-ċittadini, li tippermetti liċ-ċittadini ta’ bejn it-18 u l-25 sena jimpenjaw ruħhom fuq medda twila ta’ żmien biex jaqdu s-soċjetà.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending