Kuntatt magħna

Ewro-bliet

Stħarriġ ewlieni tas-sindki Ewropej: Il-mexxejja tal-bliet jeħtieġu appoġġ biex jindirizzaw il-kriżijiet tad-djar u soċjali

SHARE:

ippubblikat

on

L-indirizzar tal-kriżi tad-djar li qed tiżdied u r-rispons għall-inugwaljanzi soċjali li qed jiżdiedu huma tħassib dejjem jikber għas-sindki tal-bliet Ewropej fl-2024, żvela stħarriġ ġdid kbir mill-Eurocities. Ippubblikat ġimgħatejn qabel l-elezzjonijiet Ewropej, it-tieni annwali Eurocities Pulse Sindki Stħarriġ, li ġabar riżultati minn 92 sindku fi 28 pajjiż Ewropew, kixfet ix-xejriet, l-isfidi u l-prijoritajiet ewlenin li jsawru l-affarijiet urbani fl-2024.

L-istħarriġ jikkonferma wkoll li t-tibdil fil-klima jibqa’ l-ogħla prijorità għall-mexxejja tal-bliet b’mod ġenerali. Kif kien il-każ fl-2023, ferm aktar minn nofs is-sindki poġġew l-azzjoni klimatika bħala l-ogħla prijorità tagħhom għall-2024, aktar mid-doppju ta’ kwalunkwe kategorija oħra. 

Skont l-istħarriġ, l-akbar prijoritajiet għas-sindki fl-2024 huma:

 • 67% azzjoni klimatika: Is-Sindki jenfasizzaw ir-rwol ċentrali tal-bliet fl-azzjonijiet ewlenin bħar-rinnovazzjonijiet tal-bini u l-iżvilupp tat-trasport sostenibbli. 
 • 31% inklużjoni soċjali u ekwità: Is-Sindki jenfasizzaw iż-żieda fl-inflazzjoni u l-kriżi tal-għoli tal-ħajja. Huma jridu jaħdmu mal-UE biex jipproteġu d-drittijiet soċjali tan-nies fit-trasformazzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u jibnu l-kapaċità tal-belt biex tirrispondi għall-pressjoni fuq is-servizzi soċjali essenzjali.
 • 30% aċċess għal akkomodazzjoni affordabbli u soċjali: Is-Sindki jiddikjaraw ir-rieda tagħhom li jaħdmu mal-istituzzjonijiet tal-UE li jmiss u mal-gvernijiet nazzjonali biex jinvestu f'akkomodazzjoni ġusta u ta' kwalità għolja u biex itejbu l-akkomodazzjoni soċjali.
 • 28% mobilità sostenibbli: Is-Sindki jenfasizzaw l-importanza tas-sikurezza, l-affordabbiltà u l-effiċjenza, filwaqt li jimminimizzaw l-emissjonijiet ta’ ħsara.

"Filwaqt li t-tibdil fil-klima jibqa' l-ogħla prijorità għas-sindki Ewropej fl-2024, huma jagħtu wkoll ħafna aktar attenzjoni lill-inklużjoni soċjali u l-akkomodazzjoni mis-sena li għaddiet," jgħid André Sobczak, Segretarju Ġenerali tal-Eurocities. "Dan jenfasizza li, kuntrarjament għal ħafna politiċi populisti, is-sindki ma jopponux bżonnijiet ekoloġiċi u soċjali. Anzi, jimmiraw li jaħdmu fl-istess ħin fuq iż-żewġ sfidi biex jiżviluppaw transizzjoni ġusta fejn ħadd ma jitħalla lura.”

Minkejja reazzjoni reċenti kontra l-politiki tal-Patt Ekoloġiku Ewropew fost xi politiċi nazzjonali u Ewropej, is-sindki li wieġbu għall-istħarriġ jissottolinjaw l-impenn tagħhom biex jintlaħqu l-għanijiet tan-newtralità klimatika tal-UE. "Il-maġġoranza kbira tas-sindki huma wkoll kunfidenti li ċ-ċittadini tagħhom jappoġġjaw l-għanijiet ambizzjużi tagħhom dwar il-klima," jgħid Sobczak.

Madankollu, meta jiġu biex ikunu jistgħu jiffinanzjaw azzjoni klimatika u prijoritajiet oħra, is-sindki jiddikjaraw li mhumiex qed jirċievu biżżejjed appoġġ mill-UE jew mill-gvernijiet nazzjonali tagħhom.  

reklam

"Anke jekk il-prijoritajiet tal-belt u tal-UE ħafna drabi huma allinjati ħafna, dawn huma oqsma fejn il-finanzjament u l-politiki Ewropej qed jaqgħu ferm, u għadhom jinżammu lura mill-gvernijiet nazzjonali," jgħid Sobzcak.  

“Bħala riżultat, ħafna bliet m’għandhomx il-kapaċità li jilħqu l-miri klimatiċi tagħhom, filwaqt li oħrajn qed jitħabtu biex jissodisfaw il-ħtiġijiet tad-djar tal-aktar nies vulnerabbli. Jekk din is-sitwazzjoni ma titjiebx, nirriskjaw reazzjoni kbira fost iċ-ċittadini.”

Bl-elezzjonijiet Ewropej ta’ Ġunju lesti li jġibu mandati ġodda għall-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea, is-sindki jiddikjaraw li l-oqsma ewlenin għall-investiment futur tal-UE għandhom ikunu t-tibdil fil-klima u l-enerġija, sostenibbli. mobilità u aċċess għall-akkomodazzjoni. 

“Is-sindki tal-Ewropa għamluha ċara li ġejjieni aħjar għan-nies tal-Ewropa jibda mill-ibliet tagħha,” jgħid Sobczak. “B’75% tal-Ewropej jgħixu fl-ibliet, is-sindki qed jitolbu lill-UE biex tinvesti f’infrastruttura li tnaqqas l-inugwaljanzi, issaħħaħ il-pubbliku. servizzi u tibni futur ġust, ekoloġiku u prosperu għall-Ewropa.”

L-akbar sfidi li ffaċċjaw is-sindki fl-2023 kienu:

 • 29% Tibdil fil-klima: Is-Sindki jenfasizzaw kwistjonijiet bħall-aċċess għall-ilma, l-effetti tas-sħana estrema u l-isfida tal-promozzjoni ta’ miżuri ta’ adattament għall-klima, kif ukoll l-avvanz tal-isforzi biex jintlaħqu l-miri ta’ dekarbonizzazzjoni u newtralità klimatika.
 • 26kriżi tad-djar: Id-djar, fl-10 post fl-isfidi tas-sindki fl-2022, timxi fit-tieni post fl-2023. Is-Sindki jenfasizzaw li l-għoti ta’ aċċess għal akkomodazzjoni affordabbli lil ħaddiema bi dħul baxx, kif ukoll ħaddiema bi dħul medju, huwa dejjem aktar diffiċli.
 • 22% baġit pubbliku u kapaċità amministrattiva: Is-Sindki jgħidu li l-effetti fit-tul tal-inflazzjoni, flimkien ma’ bidla fil-politika monetarja prevalenti u rati tal-imgħax ogħla, kellhom effett notevoli fuq il-baġits pubbliċi u l-finanzjament.

Sejbiet sinifikanti oħra mill-istħarriġ huma:

 • Mayors’ main strategies to achieve their priorities are sourcing additional central government or EU funding for their city (85%), focusing on innovation to implement new l-aktar avvanzata soluzzjonijiet (61 %) u l-istabbiliment ta’ modi aħjar ta’ kooperazzjoni mal-gvernijiet nazzjonali (49 %).
 • Is-Sindki jgħidu li l-prijoritajiet tal-Kummissjoni Ewropea li jmiss għandhom ikunu aktar investiment fil-mobilità urbana sostenibbli (55 %), aktar aċċessibbli għal akkomodazzjoni ta’ kwalità, affordabbli (54 %) u strateġija u viżjoni fit-tul biex l-UE u l-bliet jaħdmu flimkien ( 49%). 
 • 49% tal-bliet qalu li m'għandhomx biżżejjed għodod u kapaċità biex jilħqu l-impenji u l-miri klimatiċi tagħhom, u 54% se jissieltu biex jissodisfaw il-ħtiġijiet attwali tad-djar tal-aktar nies vulnerabbli. 
 • 70% tas-sindki jgħidu li l-maġġoranza tal-kostitwenti tagħhom iridu azzjoni dwar il-politiki tad-dekarbonizzazzjoni u l-azzjoni klimatika. Madankollu, 50% tas-sindki huma mħassba dwar ir-rispons lokali dwar il-politiki tagħhom dwar il-klima.
 • Filwaqt li l-impatti kemm tal-gwerra Russa fl-Ukrajna kif ukoll tal-pandemija tal-Covid-19 niżlu mill-aqwa għaxar sfidi għas-sindki, ħafna sindki qed ikomplu jesprimu l-appoġġ sod tagħhom għall-Ukrajna.
 • 85% tas-sindki jemmnu li l-innovazzjoni tal-gvern hija essenzjali.

  Is-Sindki jgħidu li l-aqwa attivitajiet ta’ innovazzjoni li jibbenefikaw lill-ibliet huma l-analiżi mmexxija mid-dejta u t-tfassil ta’ politika bbażata fuq l-evidenza (72%),
 • jiżviluppaw servizzi u soluzzjonijiet ġodda bbażati fuq teknoloġiji diġitali (60%)
 • u d-disinn iċċentrat fuq il-bniedem ta’ servizzi pubbliċi u interventi ta’ politika (57 %).

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending