Kuntatt magħna

Kriminalità ta ’mibegħda

“Inqas kliem, aktar azzjoni mill-UE biex tipproteġi l-Lhud tal-Ewropa”, jgħid il-President tal-Konferenza tar-Rabbi Ewropej

SHARE:

ippubblikat

on

B'kollaborazzjoni mar-Rappreżentanza tal-Istat Ħieles tal-Bavarja għall-Unjoni Ewropea, il-Konferenza tar-Rabbi Ewropej (CER) organizzat avveniment bl-isem 'Hemm futur Lhudi fl-Ewropa?'. Saru inqas minn xahar qabel ma l-UE tmur għall-votazzjoni biex teleġġi Parlament Ewropew ġdid, id-diskussjonijiet iffokaw fuq dak li hu nieqes biex jipproteġi lill-Lhud madwar l-UE mill-għadd dejjem jikber ta’ attakki, kemm offline kif ukoll online.

L-avveniment kien ospitat fil-kwartieri ġenerali tar-Rappreżentanza tal-Bavarja u ġabar 'il fuq minn 130 parti interessata għolja tal-UE, li fihom rappreżentanti għolja mill-Kummissjoni Ewropea, il-gvern Franċiż, l-awtoritajiet tal-Bavarja, Lhud u mexxejja reliġjużi oħra. Id-diskussjonijiet iċċentraw madwar il-kwistjonijiet ewlenin enfasizzati fil- CER 2024 “Manifest għall-Ħajja Lhudija Ewropea”, li jirrakkomanda li jiġi miġġieled l-antisemitiżmu billi tiżdied il-leġiżlazzjoni kontra l-mibegħda fiżika u onlajn, jittejjeb il-finanzjament għar-riżorsi edukattivi, is-sigurtà akbar tas-sinagogi, kooperazzjoni mtejba mal-pulizija u l-komunitajiet lokali biex jiġu stabbiliti sistemi ta’ sigurtà effettivi, u ssejjaħ għal djalogu interreliġjuż biex jippromwovi prattiki reliġjużi moderati, integrazzjoni u ċittadinanza pożittiva biex jiġi kontroattakkat l-abbuż tar-reliġjon, l-estremiżmu, u t-terroriżmu. Il-manifest joħroġ sejħa għal azzjoni għall-gvernijiet tal-Istati Membri tal-UE u l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex jiġġieldu ż-żieda fl-antisemitiżmu u jipproteġu l-prattiki reliġjużi Lhud.

Waqt l-avveniment, il-Ministru Franċiż Aurore Bergé, li sservi bħala Ministru delegat għall-ugwaljanza bejn is-sessi u l-ġlieda kontra d-diskriminazzjoni fil-gvern Franċiż, tat stqarrija bil-vidjo b’informazzjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fi Franza kontra l-antisemitiżmu, l-estremiżmu reliġjuż u d-diskors ta’ mibegħda. Wara li nediet fis-6 ta’ Mejju l-konferenza dwar il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu, magħrufa fi Franza bħala l-“Assises de lutte contre l'antisémitisme”, il-ministru tenna l-impenji tal-gvern Franċiż biex jiġġieled il-“pjaga tal-antisemitiżmu kullimkien”.

Aurore Bergé żiedet tgħid li “qed nieħdu ġlieda determinata u bla waqfien kontra l-antisemitiżmu fil-forom kollha tiegħu, inklużi l-forom imġedda. [...] Din il-battalja hija nazzjonali, hija Ewropea, trid tkun internazzjonali”.

Imbagħad saret diskussjoni tal-panel bil-Kap Rabbi Pinchas Goldschmidt, President tas-CER u rebbieħ reċenti tal-Premju Karlu Manju, Dr Ludwig Spaenle, ir-Rappreżentant tal-gvern tal-Bavarja għall-Ħajja Lhudija u l-Ġlieda kontra l-Antisemitiżmu, is-Sinjura Katharina von Schnurbein mill-Kummissjoni Ewropea li sservi. bħala l-koordinatur tal-UE għall-ġlieda kontra l-antisemitiżmu, il-Professur Dr Peter Neumann, Professur tal-Istudji tas-Sigurtà fil-King's College ta' Londra, u Sir Julian King, eks Kummissarju Ewropew għall-Unjoni tas-Sigurtà u eks Ambaxxatur tar-Renju Unit għal Franza. Il-panelisti ddiskutew l-istrateġija tal-Kummissjoni Ewropea biex tiġġieled l-antisemitiżmu u enfasizzaw l-azzjonijiet li għad iridu jittieħdu, speċjalment mill-gvernijiet nazzjonali tal-UE biex itejbu b’mod urġenti s-sigurtà u l-benessri tal-komunitajiet Lhud fl-Ewropa.

Kap Rabbi Goldschmidt, li kien dan l-aħħar mogħti il-Premju Internazzjonali Karlu Manju f’isem il-Lhud Ewropej għall-impenn tiegħu lejn il-valuri Ewropej u d-djalogu inter-reliġjuż, enfasizza l-kuntest urġenti tal-konferenza, filwaqt li stqarr li “f’dan il-perjodu li jwassal għall-elezzjonijiet Ewropej, il-manifest tagħna jħeġġeġ lill-mexxejja Ewropej biex jimpenjaw ruħhom biex il-ġlieda kontra l-antisemitiżmu b'qawwa u determinazzjoni mġedda. L-Unjoni Ewropea għandha impenji ambizzjużi biex tipproteġi lill-Lhud tagħha. L-attenzjoni tagħna issa trid tkun fuq il-gvernijiet nazzjonali li jistgħu jimplimentaw il-miżuri meħtieġa. Il-futur tal-Ewropa jiddependi fuq l-isforzi kollettivi tagħna biex niżguraw is-sikurezza u l-benessri tagħhom”.

Imwieled fl-Isvizzera fl-1963 u minn familja ta’ rabbini, il-Kap Rabbi Pinchas Goldschmidt trabba fit-tradizzjoni reliġjuża. Wara li studja rabbiniċi fl-Iżrael, attenda diversi istituzzjonijiet Lhud rinomati fosthom it-Telshe Yeshiva f'Chicago u l-Università Rabbinika Ner Israel f'Baltimore. Fl-1987, ġie ordnat mir-Rabbi Ewlieni ta’ Ġerusalemm. Sar il-Kap Rabbi ta’ Moska fl-1989 u kellu rwol importanti fil-preservazzjoni u l-promozzjoni tal-ħajja Lhudija fir-Russja – pajjiż li kellu jitlaq wara li Moska nħatar bħala aġent barrani wara l-kritika tiegħu tal-gwerra fl-Ukrajna. President tal-Konferenza Ewropea tar-Rabbini mill-2003, huwa għandu rwol attiv fil-promozzjoni tal-għaqda u l-kooperazzjoni bejn il-komunitajiet Lhud tal-Ewropa.

reklam

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending