Kuntatt magħna

Parlament Ewropew

Dikjarazzjoni 'Fid-Difiża tad-Demokrazija' tgħaqqad prinċipju għoli mal-politika elettorali

SHARE:

ippubblikat

on

Erba' gruppi politiċi fil-Parlament Ewropew ħarġu dikjarazzjoni konġunta 'Fid-Difiża tad-Demokrazija'. Id-dikjarazzjoni mis-Soċjalisti, Renew, il-Ħodor u x-Xellug hija bla dubju dikjarazzjoni sinċiera ta’ tħassib dwar it-theddida għal-libertajiet demokratiċi. Iżda għandu jinqara fil-kuntest mhux biss tal-Elezzjonijiet Ewropej imma ta’ dak li jista’ jiġi wara, jikteb l-Editur Politiku Nick Powell.

Ċaqliq mistenni lejn il-lemin fl-elezzjonijiet jista' jagħti lill-akbar grupp, il-PPE l-għażla li jikkoopera mal-grupp fuq il-lemin tiegħu, l-ECR. La l-PPE u lanqas l-ECR ma ffirmaw id-dikjarazzjoni, iżda hija appoġġjata mill-gruppi taċ-ċentru u ċ-ċentru tax-xellug li tradizzjonalment ikkoopera magħhom il-PPE biex tinstab maġġoranza għal voti kruċjali. Dan jinkludi l-ħatra ta' kandidati għal rwoli ewlenin fi ħdan il-Parlament innifsu u wkoll ir-ratifika tal-President u l-Kummissarji tal-Kummissjoni Ewropea.

Id-dikjarazzjoni għalhekk tista' titqies bħala sfida għall-PPE b'mod partikolari biex jiffirma wkoll u jeskludi kwalunkwe relazzjoni mal-ECR. Meta l-akbar membru tal-ECR, il-PiS, kien fil-poter fil-Polonja, dak il-pajjiż ġie akkużat ta’ spiss fil-Parlament li reġgħet lura fuq l-impenn lejn il-valuri Ewropej li huwa maħsub li jkun parti mis-sħubija fl-UE.

Id-dikjarazzjoni taqra kif ġej:

L-Unjoni Ewropea hija msejsa fuq il-valuri tar-rispett għad-dinjità tal-bniedem, il-libertà, id-demokrazija, l-ugwaljanza, l-istat tad-dritt u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem, inklużi d-drittijiet ta’ persuni li jappartjenu għal minoranzi. Dawn il-valuri huma komuni għall-Istati Membri f’soċjetà li fiha jipprevalu l-pluraliżmu, in-nondiskriminazzjoni, it-tolleranza, il-ġustizzja, is-solidarjetà u l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel.

L-Ewropa se tiċċelebra l-75 sena ta’ paċi tagħha. Huwa proġett storiku ta' progress li ġab prosperità kondiviża lill-kontinent tagħna matul l-aħħar deċennji u li jagħtina saħħa komuni biex infasslu l-futur tagħna flimkien bħala Ewropej.

L-Unjoni Ewropea hija l-aktar proġett avvanzat fid-dinja biex tinbena demokrazija transnazzjonali b'parlament b'saħħtu fil-qalba tagħha, il-Parlament Ewropew. Sensiela ta' attakki riċenti kontra l-politiċi u laqgħat politiċi fl-Istati Membri tagħna juru biċ-ċar madankollu li ma nistgħux nieħdu dan bħala fatt.

reklam

Qed niffaċċjaw mument kruċjali fl-istorja tal-proġett Ewropew tagħna, fejn għal darb'oħra l-lemin estrem qed jipprova jġib lura l-aktar paġni mudlama tal-istorja tagħna, jisfida dak kollu li bnejna u jvvelenan lid-demokraziji tagħna. L-Unjoni Ewropea dejjem żammet soda kontra t-theddid tal-estremiżmu, min-naħat kollha tal-ispettru politiku.

Iż-żieda tal-partiti tal-lemin estrem u radikali fl-Ewropa hija theddida għall-proġett komuni tagħna, il-valuri tiegħu u għal-libertajiet ċivili u d-drittijiet fundamentali taċ-ċittadini tagħha. B'kuntrast ċar, aħna, mexxejja li jirrappreżentaw il-forzi pro-Ewropej, naqsmu storja ta' ġlied

ġġib in-nies flimkien, mhux ipoġġihom kontra xulxin. Niġġieldu l-inugwaljanzi, il-firda, u l-intolleranza.

Aħna kburin li niżguraw drittijiet ugwali, għall-istat tad-dritt, id-demokrazija u d-drittijiet fundamentali, għas-soċjetà ċivili u l-libertà tal-istampa, għad-drittijiet tan-nisa u l-ugwaljanza bejn is-sessi, u nibqgħu sodi kontra kull forma ta’ diskriminazzjoni, diskors ta’ mibegħda u kriminalità ta’ mibegħda.

Dan l-aħħar miljuni ta’ ċittadini niżlu fit-toroq jipprotestaw kontra l-lemin estrem fl-Ewropa. Aħna, mexxejja Ewropej tal-Gruppi politiċi differenti noqogħdu magħhom.

Flimkien nikkundannaw bil-qawwa l-attakk brutali riċenti kontra l-MEP Matthias Ecke, id-deputat Kai Gehring, u lil familji politiċi oħra, l-atti ta' vjolenza minn partitarji tal-lemin estrem fi Stokkolma, attakki kontra l-kwartieri ġenerali tal-partiti fi Spanja u l-mira tad-djar tal-politiċi fil-Belġju.

Aħna nikkundannaw bil-qawwa l-każijiet li dejjem qed jikbru ta' fastidju, vandaliżmu, tixrid ta' diżinformazzjoni, malafama u diskors ta' mibegħda minn partiti tal-lemin estrem fl-Istati Membri kollha biex jheddu l-politiċi, l-attivisti, il-ġurnalisti u ċ-ċittadini Ewropej kuljum. Dan m’għandu l-ebda post fl-Ewropa u qatt mhu se nisikket. Qatt mhu se nħallu li xi ċittadin ikun mhedded fl-eżerċizzju tad-drittijiet demokratiċi tiegħu.

Niddeploraw ukoll ir-rapporti dejjem jiżdiedu tal-politiċi, inklużi l-MPE, li qed jitħallsu biex ixerrdu t-tixrid tal-propaganda Russa, u tenni l-kundanna preċedenti tal-Parlament Ewropew ta' każijiet tal-passat ta' sħubijiet politiċi bejn partiti tal-lemin estrem u partiti radikali fl-Ewropa u t-tmexxija Russa.

Għall-familji politiċi tagħna, m'hemm l-ebda ambigwità:

Qatt mhu se nikkooperaw u lanqas niffurmaw koalizzjoni mal-lemin estrem u partiti radikali fi kwalunkwe livell. Nappellaw lill-President tal-Kummissjoni Ewropea u lill-partiti demokratiċi Ewropej kollha biex jirrifjutaw bis-sħiħ kull normalizzazzjoni, kooperazzjoni jew alleanza mal-partiti tal-lemin estrem u radikali. Nistennewhom li jinkludu dan formalment u bla ekwivoku fil-manifesti elettorali u fid-dikjarazzjonijiet tal-partiti tagħhom.

Bħala mexxejja Ewropej, se nibqgħu viġilanti u se niġġieldu għal soċjetà demokratika, inklużiva, ħielsa u ugwali fejn kulħadd jiġi ttrattat b’dinjità u rispett. Dawn il-valuri huma l-pedament tal-proġett Ewropew u prinċipji li aħna dejjem se niddefendu.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending