Il-każ Nasirov huwa parti minn battalja usa’ għall-kontroll tal-aġenda ta’ kontra l-korruzzjoni li tpoġġi alleanza ta’ organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, forzi riformisti fil-parlament u gvernijiet tal-Punent kontra grupp ta’ interessi stabbiliti fil-gvern, il-parlament u n-negozju.

Il-mexxejja tal-Ukrajna huma l-prodotti ta’ sistema ta’ korruzzjoni istituzzjonalizzata bbażata fuq il-qbid tal-istat minn grupp dejjaq ta’ individwi sinjuri. Mhux ta’ b’xejn li huma ħerqana li jċedu l-kontroll tagħhom tar-riżorsi ekonomiċi tal-istat. Lanqas ma huma lesti li jċedu l-poter tagħhom fuq l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi jew il-ġudikatura politikament dipendenti. Bħala riżultat, huma jħallsu biss lip service għall-ħtieġa li jrażżnu l-korruzzjoni.

Mill-protesti tal-Euromaidan fl-2014, l-ebda uffiċjal għoli tal-passat jew tal-preżent ma mar il-ħabs minkejja t-talbiet tar-rivoluzzjoni għall-ġustizzja u t-tmiem tal-korruzzjoni ta’ livell għoli. In-nuqqas ta’ l-awtoritajiet ‘ġodda’ li jwettqu l-impenn tagħhom li jikkastigaw lill-ħatja ġġeneraw rabja fis-soċjetà Ukrena. Il-gvernijiet tal-Punent kibru wkoll dejjem aktar frustrati minħabba n-nuqqas ta’ rieda politika biex irażżnu l-korruzzjoni.

Is-Servizz Fiskali tal-Istat huwa istituzzjoni b'saħħitha minħabba l-kontroll tiegħu tal-flussi tad-dħul u l-privileġġi tat-taxxa. Nasirov, li ilu jokkupa l-pożizzjoni tiegħu minn Mejju 2015, kważi ċertament għandu għarfien dettaljat tal-ħidma interna tal-amministrazzjoni attwali. F'ċirkostanzi normali, l-aċċess għal tali informazzjoni jista' jipproteġi lid-detentur minn investigazzjoni kriminali, jew għall-inqas jippermettilhom jaħarbu barra.

Madankollu jidher li Nasirov ma rċievax biżżejjed twissija dwar l-arrest tiegħu. Huwa seta’ jaħrab biss lejn sodda tal-isptar fejn sostna li kien qed isofri minn pressjoni għolja. Bil-periklu li l-ordni ta’ arrest inizjali tiegħu tiskadi nhar il-Ħadd, attivisti ċiviċi mblukkawh f’bini tal-qorti sakemm imħallef deher l-għada filgħodu. Fl-aħħar, Nasirov inħeles fuq pleġġ ta' 100 miljun hryvnia ($3.7 miljun) imħallsa minn martu minkejja l-isforzi tal-prosekuzzjoni biex tgħolli l-pleġġ għal 2 biljun hyrvnia.

F’dan l-istadju mhuwiex ċar jekk l-ogħla tmexxija tal-Ukrajna offrietx lil Nasirov bħala sagrifiċċju ġenwin lis-soċjetà ċivili u lill-gvernijiet tal-Punent bi tpattija għal konċessjonijiet fuq partijiet oħra tal-programm kontra l-korruzzjoni, jew jekk hux se jitħalla jevadi l-ġustizzja. Id-determinazzjoni tas-soċjetà ċivili li tara lil Nasirov jiġi mħares b'suċċess se tagħmilha diffiċli għalih li jevita proċess.

Madankollu, il-każ Nasirov jasal fi żmien meta r-riformi tal-Ukrajna kontra l-korruzzjoni qed jiltaqgħu ma’ reżistenza dejjem tikber mill-elites politiċi u ekonomiċi ‘qodma’.

NABU u l-Uffiċċju tal-Prosekutur Speċjalizzat Kontra l-Korruzzjoni (SAPO) saru operattivi lejn l-aħħar tal-2015 b’mandat li jinvestigaw u jressqu quddiem il-ġustizzja uffiċjali għolja korrotti. It-tnejn kienu taħt attakk qawwi fl-aħħar xhur talli naqsu milli jipproduċu riżultati minkejja li wrew sinjali ferm akbar ta’ attività mis-Servizz tas-Sigurtà jew minn kwalunkwe parti oħra tas-sistema tal-infurzar tal-liġi fl-indirizzar tal-korruzzjoni. Il-kapijiet taż-żewġ aġenziji ntgħażlu b'kompetizzjoni miftuħa u jaġixxu b'mod indipendenti. NABU ssib ruħha wkoll fi gwerra tat-turf mal-Uffiċċju tal-Prosekutur Ġenerali, ikkontrollat ​​mill-president, filwaqt li l-progress tas-SAPO ġie mfixkel minn sistema ġudizzjarja mhux riformata u mingħajr persunal li sabet modi kif ittardja jew tisbotta l-każijiet li ressqet il-qorti.

reklam

Partijiet mis-sistema ‘qadima’ qed ikomplu jippruvaw jillimitaw il-livelli għoljin ta’ trasparenza meħtieġa mis-sistema l-ġdida ta’ dikjarazzjoni elettronika għall-uffiċjali, inklużi l-MP u l-imħallfin. Imnedija f'Settembru li għadda wara dewmien ripetut ikkawżat minn interferenza politika, is-sistema inizjalment kienet teħtieġ 100,000 uffiċjal għoli inkluż il-president u l-prim ministru biex jiżvelaw id-dħul, il-proprjetà u l-assi tagħhom u dawk tal-membri tal-familja tagħhom. Il-livell ta' flus kontanti mill-uffiċjali qabeż l-aspettattivi kollha, b'total ta' 26 biljun hryvnia (kważi $930 miljun), u kkawża rabja pubblika.

Grupp ta’ kważi 50 MP reċentement ippreżenta każ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali fejn argumentaw li r-rekwiżit għall-iżvelar tal-assi lill-membri tal-familja huwa antikostituzzjonali.

Fit-teorija, kwalunkwe dikjarazzjoni ta’ depożiti ta’ flus kontanti li jaqbżu l-$100,000 se twassal għal investigazzjonijiet biex jiċċekkjaw l-oriġini tal-flus. Dan jista' jżomm lid-ditektifs tan-NABU okkupati għal perjodu konsiderevoli, partikolarment peress li żewġ miljun uffiċjal ieħor għandhom jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet tagħhom sal-1 ta' April.

L-organizzazzjonijiet influwenti tas-soċjetà ċivili li mexxew ir-riformi kontra l-korruzzjoni, inklużi d-dikjarazzjonijiet elettroniċi, issa jinsabu taħt attakk. Il-President Poroshenko ilbieraħ iffirma f'liġi rekwiżit għall-organizzazzjonijiet ta' kampanji kontra l-korruzzjoni biex jippreżentaw id-dikjarazzjonijiet elettroniċi tagħhom stess u jiżvelaw il-finanzjament tagħhom. Din il-miżura tipprovdi b'mod ċar lill-awtoritajiet b'mezz biex jintimidaw lill-kampanji billi jużaw it-theddida ta' investigazzjonijiet kriminali.

Minkejja n-nuqqas ta' kundanni kriminali, ir-riformaturi kontra l-korruzzjoni tal-Ukrajna b'appoġġ qawwi mill-UE u l-IMF kisbu xi suċċessi sinifikanti oħra billi llimitaw l-opportunitajiet għal imġieba korrotta minn uffiċjali u sħabhom. Is-sistema ta’ akkwist mill-istat onlajn ta’ ProZorro, imfaħħar b’mod wiesa’, eliminat l-irkanti irkanti tal-passat għall-kuntratti tal-gvern. Bl-istess mod, ir-riformi fis-settur tal-enerġija, inkluża r-reviżjoni ta’ Naftogaz, il-kumpanija statali taż-żejt u l-gass, neħħew dawk li kienu wħud mill-akbar opportunitajiet għall-korruzzjoni qabel l-2014.

Is-sistema 'l-qadima' hija ċarament skomda mill-avvanzi tar-riformi kontra l-korruzzjoni. Wieħed irid jara jekk il-każ Nasirov hux se jimmarka rebħa għar-riformaturi jew jiddefinixxix il-limiti tal-influwenza tagħhom. Il-gvernijiet tal-Punent jista’ jkun li jkollhom jidħlu fil-ġlieda biex iżommu l-isforz kontra l-korruzzjoni fit-triq it-tajba.