Kuntatt magħna

ġenerali

Ġimgħa ta' xogħol ta' 4 ijiem ġejja fil-Belġju

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Fi Frar 2022, tħabbar li l-ħaddiema fil-Belġju jkunu intitolati għalihom titlob ġimgħa ta’ xogħol ta’ erbat ijiem.

Barra minn hekk, il-ħaddiema Belġjani se jitħallew ukoll jitfu l-apparat tagħhom u ma jimpenjaw ruħhom ma’ xi telefonati jew emails relatati max-xogħol barra l-ħinijiet tax-xogħol mingħajr ma jiġu penalizzati bl-ebda mod. Dan isegwi direttiva preċedenti li tat lill-impjegati taċ-ċivil federali d-“dritt li jiskonnettjaw” u ma jirrispondux għal telefonati jew emails. barra l-ħinijiet tax-xogħol.

Il-Prim Ministru Belġjan Alexander de Croo qal li r-raġunament wara l-pakkett ta’ riforma miftiehem mill-gvern ta’ koalizzjoni multipartit kien li tinbena ekonomija “li hija aktar innovattiva, sostenibbli u diġitali” hekk kif il-pajjiż jipprova jerġa’ jġib in-negozju lura fit-triq it-tajba. tal-covid. 

It-trasferiment għal ġimgħa ta’ xogħol ta’ erbat ijiem, madankollu, mhux se jkun obbligatorju, u d-deċiżjoni biex isir dan se taqa’ f’idejn il-ħaddiema aktar milli min iħaddem, b’dawn tal-aħħar ikollhom jipprovdu “raġunijiet sodi” bil-miktub biex jirrifjutaw li jilqgħu talba.

Barra minn hekk, l-impjegati se jkunu jistgħu wkoll jitolbu skedi aktar flessibbli fuq ix-xogħol, filwaqt li min iħaddem ikun meħtieġ li jagħti avviż ta’ kwalunkwe tibdil fl-iskedi tal-ħaddiema mill-inqas 7 ijiem minn qabel.

Huwa antiċipat li dawn il-bidliet se jfissru li l-Belġjani jkunu jistgħu jiksbu bilanċ aħjar bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, bil-pajjiż kollu jsir aktar produttiv.

Benefiċċji potenzjali oħra jinkludu tnaqqis fil-ħinijiet tal-vjaġġ b’inqas traffiku fit-toroq u inqas passiġġieri fuq it-trasport pubbliku, kif ukoll relazzjonijiet familjari aktar b’saħħithom, bil-ġenituri (inklużi dawk li huma separati u għalhekk jaqsmu l-kustodja) jistgħu jqattgħu aktar ħin mat-tfal tagħhom. .

reklam

Fl-istess ħin, huwa ttamat ukoll li l-mossa żżid il-proporzjon ta’ nies impjegati fil-Belġju għal 80 % sal-2030, ‘il fuq mir-rata attwali ta’ ftit aktar minn 70 %.

Xi tfisser fil-prattika d-direttiva l-ġdida tal-Belġju dwar il-ħinijiet tax-xogħol?

Impjegati tal-Belġju jaħdmu 38 siegħa fil-ġimgħa xorta se jkunu meħtieġa jagħmlu dan taħt id-direttiva l-ġdida, iżda se jitħallew jaħdmu għal aktar żmien kull jum u b'hekk jikkondensaw il-ġimgħa tax-xogħol f'erbat ijiem. Il-jum liberu addizzjonali huwa ddisinjat biex jikkumpensa għall-ġurnata tax-xogħol itwal.

Inizjalment, l-impjegati jistgħu jippruvaw jaħdmu ġimgħa mqassra għal perjodu ta 'sitt xhur, u wara jkunu jistgħu jew ikomplu bl-arranġament il-ġdid jew jerġgħu lura għall-ġimgħa tax-xogħol konvenzjonali ta' ħamest ijiem.

Il-liġi l-ġdida (tal-inqas inizjalment) se tapplika biss għal negozji b’aktar minn 20 impjegat, filwaqt li d-dritt li skonnettja mill-11pm sal-5am kuljum mistenni wkoll jiġi inkluż fi ftehimiet ta’ negozjar kollettiv futuri bejn min iħaddem u l-unions.

Bidliet oħra fil-liġi tal-impjiegi fil-Belġju jinkludu ħaddiema fl-ekonomija tal-gig (eż., li jaħdmu għal Uber jew servizzi ta’ kunsinna tal-ikel, eċċ.) li jirċievu assigurazzjoni għal korrimenti fuq il-post tax-xogħol, skont gwida ġdida tal-Kummissjoni Ewropea dwar dak li hu magħruf bħala xogħol fuq pjattaforma.

Se jkun hemm ukoll regolamenti addizzjonali li jiddaħħlu fis-seħħ dwar kif ix-xogħol freelance jew impjieg għal rasu huwa kklassifikat, kif ukoll arranġamenti ġodda għal nies li jaħdmu bil-lejl, inklużi rati ta’ penali li jidħlu fis-seħħ biss wara nofsillejl, aktar milli mit-8pm li bħalissa hija l- każ.

Madankollu, f'dan l-istadju jidher li m'hemm l-ebda tibdil fid-Direttiva tal-Ħin tax-Xogħol tal-Unjoni Ewropea li qed tiġi ppjanata. Bħalissa, l-UE tistabbilixxi a limitu għal sigħat tax-xogħol fil-ġimgħa (bħalissa massimu ta' 48 siegħa fil-ġimgħa), jistabbilixxi l-kundizzjonijiet għall-waqfien tal-mistrieħ tal-ħaddiema (kuljum u kull ġimgħa), filwaqt li jistabbilixxi wkoll direzzjonijiet għar-rekwiżiti tal-leave annwali mħallas tal-ħaddiema fl-istati membri.

Pajjiżi oħra wara ġimgħa ta' xogħol imnaqqsa

Pajjiżi u ġurisdizzjonijiet oħra madwar id-dinja wkoll qed jesperimentaw jew diġà waqqfu ġimgħat ta’ xogħol imnaqqsa, għalkemm mhux fuq l-istess linja bħall-Belġju.

Dawn jinkludu l-Iskozja, fejn qed tiġi ppjanata prova għall-2023 li se tara s-sigħat tal-ħaddiema mnaqqsa b’20%, iżda mingħajr telf fil-pagi. Wales bħalissa qed jikkunsidra prova simili għall-ħaddiema tas-settur pubbliku.

Spanja qed tipprova ġimgħa tax-xogħol ta’ 32 siegħa ikkondensata f’erbat ijiem, għal darb’oħra mingħajr ebda impatt fuq il-kumpens tal-ħaddiema, filwaqt li l-Islanda wettqet diversi provi simili bejn l-2015 u l-2019, bir-riżultat li madwar 90% tal-popolazzjoni fl-Islanda issa tgawdi minn perijodu iqsar. ġimgħa tax-xogħol.

Fl-Emirati Għarab Magħquda, fl-4 ġiet introdotta ġimgħa tax-xogħol ta’ 2022½ ġurnata, bil-biċċa l-kbira tan-nies jaħdmu 6 sigħat kuljum mit-Tnejn sal-Ħamis u l-ħin ta’ nofsinhar il-Ġimgħa.

Bl-istess mod, il-Portugall qabel għamilha illegali għall-kapijiet li jikkuntattjaw lill-impjegati bit-telefon jew onlajn barra l-ħinijiet tax-xogħol.

Kumpaniji individwali fi New Zealand, il-Ġermanja u l-Ġappun qed jesperimentaw ukoll b’sigħat ta’ xogħol imnaqqsa, li jinkorporaw firxa ta’ mudelli differenti.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending