Kuntatt magħna

Logħob u imħatri

Fokus ġdid fuq is-settur tal-logħob tal-azzard – fl-UE u bnadi oħra

SHARE:

ippubblikat

on

Meta f’Jannar ħarġet l-aħbar li l-gvern tal-Każaks qed jippjana li jgħaddi liġi ġdida tal-logħob tal-azzard li se toħloq regolatur privat ta’ parti terza msejjaħ ‘Betting Account Centre,’ (BAC) beda dibattitu jaħraq fost is-sidien tal-imħatri u tal-każinò.

Id-dibattitu attwali huwa partikolarment f'waqtu peress li jasal ukoll fi żmien li qed isiru sforzi fl-Unjoni Ewropea u fl-Istati Membri tagħha tal-UE biex jiġu introdotti linji gwida aktar robusti kontra l-ħasil tal-flus għas-settur tal-logħob tal-azzard onlajn tal-Ewropa. 

Għan wieħed tal-Assoċjazzjoni Ewropea tal-Logħob u l-Imħatri (EGBA), il-korp mifrux mal-UE kollha li jirrappreżenta l-kumpaniji ewlenin tal-logħob u tal-imħatri onlajn tal-Ewropa, huwa li tgħin biex jitrawmu standards ogħla tal-industrija.

L-EGBA tittama li jgħolli l-istandards f'oqsma bħalma huma kontra l-ħasil tal-flus, logħob tal-azzard aktar sigur, u kollaborazzjoni.

Inizjattivi notevoli fl-aħħar 12-il xahar jinkludu l-introduzzjoni ta' linji gwida robusti kontra l-ħasil tal-flus għas-settur tal-logħob tal-azzard onlajn tal-Ewropa, ħidma lejn l-istandardizzazzjoni ta' markaturi ta' ħsara fil-livell Ewropew u inizjattivi biex titrawwem il-kollaborazzjoni fi ħdan is-settur fuq suġġetti kruċjali bħas-sigurtà ċibernetika.

Iżda r-riforma tinsab sew fuq l-aġenda mhux biss fl-Unjoni Ewropea iżda f'oqsma oħra, inkluż il-Każakstan.

reklam

Hija wkoll qed tfittex li twettaq bidliet radikali fis-settur, għalkemm dan qed jirriżulta pjuttost aktar kontroversjali għaliex, huwa suspettat minn xi wħud mill-inqas dawk b'konnessjonijiet politiċi estensivi fir-reġjun setgħu użaw l-ingranaġġ tagħhom biex jiksbu "wara l-kwinti" pariri jew appoġġ dirett għall-introduzzjoni tal-BAC.

Verżjoni tal-liġi Kazak kienet oriġinarjament proposta lura fl-2020 bil-għan li tagħmel il-fluss tal-fondi aktar trasparenti u tiġbor aktar taxxi. Il-BAC ġie propost bħala kollaborazzjoni bejn kumpanija privata ta’ profil baxx u l-Ministeru tal-Kultura u l-Isport, ir-regolatur attwali tas-suq tal-logħob tal-azzard. Aktar tard f'Novembru 2020, kumpanija tal-ipproċessar tal-pagamenti Każaka daħlet fit-taħlita.

Ir-ritmu tal-iżviluppi wara li ġiet introdotta l-liġi kien mgħaġġel iżda ma kienx hemm daqstant perjodu ta’ avviż għall-komunità tan-negozju tal-logħob tal-azzard biex tal-inqas tieħu l-opinjoni tagħha dwar jekk kienx ikun ta’ benefiċċju għalihom. L-abbozz ta’ liġi ġie abbandunat fl-aħħar minuta f’nofs l-2021.

Kif seħħ dan kollu huwa pjuttost Kafkjan u jqajjem il-mistoqsija: il-mexxejja tan-negozju għandhom jikkunsidraw li jużaw kuntatti informali biex, pereżempju, jiksbu bidliet fil-leġiżlazzjoni favur is-settur minflok ma jagħmlu dan bil-mod standard?

Fil-qalba tal-kwistjoni hemm dilemma antika: fejn għandha tinġibed il-linja bejn il-lobbying "normali" f'isem kumpanija individwali jew settur sħiħ u li titlob għal kollox favuri billi toffri favuri bi tpattija.

Jekk l-istorja sservi bħala preview, il-piżijiet tqal tal-industrija fil-Każakstan għandhom it-tendenza li joperaw bil-kwiet fil-kurituri tal-poter. Dan, xi wħud jargumentaw, huwa reminixxenti tal-“Każakstan l-antik, dak fejn xi wħud jiġġeneraw profitti sinifikanti u jiddominaw setturi qligħ tal-ekonomija tal-pajjiż. 

Iżda, huwa argumentat, 'Il-Liġi dwar in-negozju tal-Logħob tal-Ażżard' li għandha tidħol fis-seħħ fit-8 ta' Ġunju 2024 tmur ħafna lil hinn minn hekk. Il-gvern ilu jargumenta li r-rati ġenerali ta '"logħob tal-azzard problematiku" huma għoljin fost il-ġenerazzjoni żagħżugħa fil-Każakstan iżda huwa ssuġġerit li l-miżuri mressqa fl-abbozz ta' liġi reċenti tal-gvern dwar ir-riforma tal-logħob tal-azzard x'aktarx li jaffettwaw biss proporzjon żgħir ta 'lagħba. Jekk hemm lobby qawwi li jaħdem biex jaffettwa l-pjanijiet tal-gvern, mhix l-industrija li tmexxih.  

Il-kritiċi jgħidu li l-pajsaġġ regolatorju l-ġdid jista’ jirriżulta f’li l-industrija tal-logħob tal-azzard tkun ikkontrollata b’mod aggressiv u kumpaniji leġittimi fis-settur imbuttati 'l barra jew imġiegħla jwaqqfu l-operazzjonijiet.   

Tkun xi tkun il-verità, l-avversarji tar-riforma jgħidu li l-ħolqien tal-BAC ma jgħinx biex issolvi l-għerq tal-kwistjoni u li l-emerġenza tal-BAC u r-rwol allegat tagħha hija emblematika ta 'relazzjoni usa' u dejjem tikber bejn il-politika tal-Każakistan u l-industrija tal-logħob tal-azzard.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending