Kuntatt magħna

Politics

Ġimgħa quddiem: Les jeux sont faits

SHARE:

ippubblikat

on

Fil-każ li tliftha, Franza nediet il-presidenza tagħha tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar tal-ġimgħa li għaddiet (6-7 ta' Jannar) il-Presidenza Franċiża stiednet lill-Kulleġġ tal-Kummissarji f'Pariġi għat-tnedija formali tal-ħidma tagħha fit-tmun. Von der Leyen temm iż-żjara b'mawra eżawrjenti b'diskorsi ta' akkumpanjament fis-Senat, l-Assemblea, il-Panthéon u stqarrija konġunta u mistoqsijiet (erbgħa biss).

Il-Presidenza, filwaqt li tiġi rregolata prinċipalment mill-aġenda tal-UE li diġà qed tiżdied, tista' tkun opportunità biex id-depożitarju jpoġġi s-sieq fuq il-pedala għal ċerti dossiers. L-UE hija negozjar kostanti u kull presidenza trid tagħżel il-ġlied tagħha; Macron huwa ambizzjuż u ġellied għalhekk stenna ħafna minnhom. 

Macron irċieva xi kritika talli ħa l-Presidenza (l-ordni tista’ tiġi rranġata) meta se jkun qed jiġġieled ukoll elezzjoni presidenzjali. Filwaqt li għadu ma ħabbarx formalment in-nomina tiegħu, huwa maħsub li se juża r-rwol presidenzjali addizzjonali biex jenfasizza dak li Franza tista' tikseb bħala (jew forsi anke 'l-) dawl ewlieni tal-Unjoni Ewropea. F'qasam ieħor ewro-xettiku għal ewro-ċiniku, dan iwarrab mir-runners l-oħra. Iż-żjara ċerimonjali ħafna fil-Panteon biex tonora u timmarka r-rwol ta' Jean Monnet u l-eks President tal-Parlament Ewropew Simone Veil, enfasizzat kif l-UE hija parti mill-'patrimoine' Franċiż u parti mill-identità tagħha daqs l-Arc de Triomphe. . 

Hemm lista twila ta’ prijoritajiet, inkluż li l-Att dwar is-Suq Diġitali u s-Servizzi Diġitali jinqabeż, il-qbil ma’ taxxa korporattiva minima, kif ukoll regoli dwar il-pagi minimi, arkitettura ġdida ta’ sigurtà għall-Ewropa u summit kbir UE-Afrika. Din hija lista li tindirizza uħud mit-tħassib tal-popolazzjoni Franċiża dwar l-Unjoni Ewropea bħala proġett li javvanza l-interessi korporattivi bi ftit kas tal-ħaddiem li qed jitħabat jew tan-negozji iżgħar, iżda li jħaddan ukoll il-ħtieġa li jiġu indirizzati l-isfidi tal-ġejjieni. Bl-inkorporazzjoni tal-enerġija nukleari fit-tassonomija għall-investiment ekoloġiku, Macron diġà jista’ jikseb rebħa importanti waħda. 

'Ġrajjiet għażiż tifel, avvenimenti'

X'jista' jmur ħażin? Ikkwotat iżżejjed, naf, imma meta l-eks Prim Ministru Ingliż Harold Macmillan kien mistoqsi dwar l-isfidi għall-amministrazzjoni tiegħu minn ġurnalist huwa qal li wieġeb: 'Avvenimenti, għeżież tifel, avvenimenti'.

Is-Segretarju Ġenerali tan-NATO Jens Stoltenberg sejjaħ laqgħa straordinarja nhar il-Ġimgħa (7 ta’ Jannar) biex jiddiskuti l-akkumulazzjoni estensiva ta’ truppi Russi fil-fruntieri tal-Ukrajna, li thedded invażjoni imminenti. In-NATO u l-UE wiegħdu li jirrispondu b'sanzjonijiet projbittivi jekk ir-Russja tieħu xi azzjoni ulterjuri. Is-sitwazzjoni kompliet ikkumplikata minn taqlib fil-Każakstan b’talba mill-President Tokayev għall-assistenza tar-Russja permezz tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tas-Sigurtà Kollettiva (CSTO) biex terġa’ tiġi stabbilita l-istabbiltà. Is-CSTO hija organizzazzjoni tas-sigurtà kollettiva li tqis lilha nnifisha simili għan-NATO, iżda fost id-differenzi ovvji, in-NATO qatt ma ġiet imsejħa biex tipproteġi lil wieħed mill-membri tagħha minn protesti domestiċi. 

reklam

L-għajnejn kollha se jkunu fuq id-diskussjonijiet bejn l-Istati Uniti u r-Russja f'Ġinevra llum. Ir-Russja tiġi fuq il-mejda b’lista twila ta’ dak li huma talbiet inaċċettabbli. L-Istati Uniti qed iżżomm il-karti tagħha qrib sidirha, iżda kelliem il-ġimgħa li għaddiet qal: “Mhux se jkun hemm impenn sod li jsir f’dawn it-taħditiet, li se jkunu serji u konkreti, iżda ta’ natura esploratorja. Dak kollu diskuss se jeħtieġ li jerġa’ lura f’Washington għall-konsiderazzjoni u wkoll li jittieħed mal-imsieħba u l-alleati aktar tard fil-ġimgħa.” 

Il-ministri tad-difiża u l-affarijiet barranin tal-UE se jiltaqgħu b’mod informali fi Brest, fi Franza, aktar tard fil-ġimgħa biex jiddiskutu l-iżviluppi. 

Up, up u bogħod

L-inflazzjoni tal-Ewropa laħqet l-ogħla livell ġdid ta’ 5% ix-xahar li għadda. Hekk kif president ġdid tal-Bundesbank jibda l-kariga se jkun hemm tħassib dejjem akbar dwar jekk hux se tibqa’ xi ħaġa li x’aktarx li ttaffi fix-xhur li ġejjin, hekk kif il-ktajjen tal-provvista jadattaw u l-prezzijiet tal-enerġija – nisperaw – jonqsu. Recently, Isabel Schnabel, Bord Eżekuttiv tal-Bank Ċentrali Ewropew irrikonoxxiet li hemm riskji pożittivi sinifikanti ppreżentati mit-tranżizzjoni ekoloġika: “Il-kombinazzjoni ta’ kapaċità ta’ produzzjoni insuffiċjenti ta’ enerġiji rinnovabbli fuq żmien qasir, investimenti mrażżna fil-fjuwils fossili u prezzijiet tal-karbonju li qed jogħlew tfisser li nirriskjaw li niffaċċjaw perjodu ta’ tranżizzjoni possibilment fit-tul li matulu l-kont tal-enerġija se jkun qed jiżdied.”

Il-Parlament Ewropew jerġa' lura għax-xogħol, għal sett impenjattiv ta' qabel il-plenarja ta' laqgħat tal-kumitati u l-gruppi politiċi fi Brussell. Se jittieħdu deċiżjonijiet dwar il-presidenza futura tal-Parlament bl-akkomodazzjoni mistennija tmur lill-MEP Maltija tal-PPE, Roberta Metsola. 

Kwistjonijiet ewlenin enfasizzati mill-Parlament

Riklami politiċi: TIl-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur ser jagħti bidu għad-diskussjoni dwar proposta leġiżlattiva dwar it-trasparenza u l-immirar tar-reklamar politiku. L-abbozz ta’ liġi jkun jeħtieġ li kull reklam politiku jkun immarkat b’mod ċar u jinkludi informazzjoni dwar min ħallas għalih u kemm. Ir-regoli proposti se joħolqu ambjent aktar sigur għall-konsumaturi, peress li jinkludu wkoll miżuri dwar l-użu ta’ tekniki ta’ amplifikazzjoni. (It-Tnejn).

Fruntieri tal-Belarus/UE: Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili se jisma' dwar il-proposta reċenti għal miżuri temporanji f'każ ta' influss f'daqqa ta' ċittadini ta' pajjiżi terzi mill-Viċi President tal-Kummissjoni Schinas u l-Kummissarju għall-Affarijiet Interni Johansson. Dawn il-miżuri jagħtu lill-Polonja, lill-Latvja u lill-Litwanja flessibilità akbar biex jittrattaw il-wasla, organizzata mir-reġim ta' Lukashenka, ta' migranti u persuni li jfittxu ażil fil-fruntieri tagħhom (il-Ħamis).

Sorsi ġodda ta' dħul tal-UE: Il-Kumitat għall-Baġits se jiddiskuti mal-Kummissarju Hahn it-tliet “riżorsi proprji” ġodda proposti għall-baġit tal-UE, ibbażati fuq Sistema riveduta tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjonijiet (ETS), il-Mekkaniżmu ta’ Aġġustament tal-Fruntieri tal-Karbonju (CBAM) u inkluż sehem mill-futur addizzjonali. dħul mit-taxxa korporattiva, mistenni ladarba l-ftehim OECD/G20 ikun fis-seħħ fil-livell tal-UE (il-Ħamis).

Vaċċini/pajjiżi li qed jiżviluppaw: Il-kumitati għall-Iżvilupp u l-Affarijiet Barranin se jiddibattu l-aċċess għal vaċċini COVID-19 fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw, inkluż l-impenn tal-UE li taqsam 700 miljun doża sa nofs l-2022, ma’ rappreżentanti ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali (il-Ħamis).

Elezzjoni tal-President u l-Bureau tal-PE: Il-gruppi politiċi se jħejju għas-sessjoni plenarja tas-17-20 ta’ Jannar fi Strasburgu, fejn il-MPE se jeleġġu l-President tagħhom, 14-il Viċi President u ħames Kwesturi. Il-Parlament se jiddeċiedi wkoll dwar il-kompożizzjoni tal-kumitati permanenti u s-sottokumitati tiegħu u jiddibatti l-prijoritajiet tal-Presidenza Franċiża li jmiss tal-Kunsill tal-UE, mal-President Emmanuel Macron.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending