Kuntatt magħna

Politics

Ġimgħa quddiem: Roulette Russa

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-ġimgħa se tibda b’kunsill tal-affarijiet barranin, bis-Segretarju tal-Istat Amerikan Antony Blinken jingħaqad mal-ministri permezz ta’ telekonferenza bil-vidjo għal diskussjoni informali. Blinken iltaqa' mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Russu Sergei Lavrov nhar il-Ġimgħa (21 ta' Jannar). 

Il-ġimgħa li għaddiet, ir-Rappreżentant Għoli tal-UE Josep Borrell qabeż it-tmiem tal-plenarja ta' Strasburgu tal-Parlament Ewropew biex għaġġel lura biex jiltaqa' mal-Ministru tal-Affarijiet Barranin Kanadiż Mélanie Joly. Wara l-laqgħa qalet: “Aħna nopponu bis-sħiħ l-aggressjoni Russa, u l-azzjoni militari kontra l-Ukrajna. Aħna niċħdu n-narrattiva falza tar-Russja li l-Ukrajna, jew in-NATO, huma theddid. L-UE u l-Kanada huma t-tnejn imsieħba importanti f'dan il-proċess flimkien ma' ħafna oħrajn. Il-proċess diplomatiku mniedi reċentement joffri lir-Russja żewġ għażliet. Jistgħu jagħżlu djalogu sinifikanti, jew konsegwenzi gravi. Naturalment, napprezzaw il-kollaborazzjoni tal-UE u fuq bosta miżuri ta' deterrent, inklużi dawk ekonomiċi. Il-Kanada se tkun lesta li tieħu miżuri addizzjonali partikolarment fir-rigward tas-settur finanzjarju.”

Kwistjonijiet oħra fejn se jkun hemm skambju ta’ fehmiet dwar avvenimenti reċenti se jkunu l-Indo-Paċifiku, il-Mali u s-Sudan. Il-Ministri se jirrevedu wkoll l-aħħar żviluppi fil-Libja fid-dawl tal-posponiment tal-elezzjonijiet politiċi nazzjonali, u fis-Sirja, fir-rigward tal-istrateġija tal-UE biex issolvi l-kunflitt għall-poplu Sirjan.

Kunsill Affarijiet Ġenerali

Nhar it-Tlieta (25 ta' Jannar) il-Ministru Franċiż għall-Ewropa Clément Beaune se jippreżenta l-prijoritajiet tal-Presidenza Franċiża, fuq din il-lista se jkun hemm l-adozzjoni tal-pakkett għad-difiża tal-elezzjonijiet proposti mill-Kummissjoni f'Novembru 2021. Il-pakkett jinkludi regolament dwar trasparenza tar-reklamar politiku. L-għan huwa li jiġi implimentat ir-regolament fil-ħin għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-2024. 

Il-ministri tal-Ewropa se jiddiskutu wkoll il-progress dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, li - jekk kollox imur tajjeb - għandha tlesti l-ħidma tagħha sad-9 ta' Mejju - li huwa wkoll Jum l-Ewropa. Il-Kunsill se jindirizza wkoll il-punti li issa huma perenni tal-koordinazzjoni tal-COVID-19 u r-relazzjonijiet bejn l-UE u r-Renju Unit, inkluż aġġornament dwar in-negozjati dwar Ġibiltà. 

reklam

Serbja

Is-sitt laqgħa tal-Kunsill ta' Stabbilizzazzjoni u Assoċjazzjoni ser tirrevedi l-istat tar-relazzjonijiet bejn l-UE u s-Serbja nhar it-Tlieta. Hemm tħassib dejjem jikber dwar il-libertà tal-midja u l-appoġġ mogħti lill-atturi Serbi seċessjonisti fil-Bożnja u Ħerzegovina.

Il-Presidenza Franċiża se torganizza wkoll laqgħa Informali tal-ministri għall-edukazzjoni u ż-żgħażagħ (26-27 ta’ Jannar) li tgħaqqad flimkien ministri Ewropej u delegati Ewropej taż-żgħażagħ maħtura minn kull pajjiż. 

Prinċipji Diġitali tal-UE 

Nhar l-Erbgħa (26 ta' Jannar) il-Viċi President Eżekuttiv Margrethe Vestager se tippreżenta sett ta' prinċipji biex jippromwovu u jsostnu l-valuri tal-UE fl-“ispazju diġitali”. Is-sena li għaddiet il-Kummissjoni stabbilixxiet il-viżjoni tagħha għat-trasformazzjoni diġitali tal-Ewropa sal-2030 u wiegħed li tistabbilixxi prinċipji. 

Qabel nediet il-konsultazzjoni s-sena l-oħra Vestager qal: “Ambjent diġitali ġust u sigur li joffri opportunitajiet għal kulħadd. Dak hu l-impenn tagħna. Il-prinċipji diġitali se jiggwidaw dan l-approċċ Ewropew iċċentrat fuq il-bniedem għad-diġitali u għandhom ikunu r-referenza għal azzjoni futura fl-oqsma kollha. Huwa għalhekk li rridu nisimgħu mingħand iċ-ċittadini tal-UE.”

Parlament Ewropew - Laqgħat tal-Kumitati, Brussell

Elezzjoni tal-presidenti u l-viċi presidenti tal-kumitati tal-PE: L-20 kumitat permanenti u t-3 sottokumitati tal-Parlament se jeleġġi kull wieħed president u sa erba' viċi-presidenti għal sentejn u nofs, għall-bqija tat-terminu leġiżlattiv. Il-kumitati jittrattaw proposti leġiżlattivi, jaħtru timijiet ta’ negozjar biex iwettqu taħditiet mal-ministri tal-UE, jadottaw rapporti, jorganizzaw seduti ta’ smigħ u jiskrutinizzaw korpi u istituzzjonijiet oħra tal-UE (mit-Tnejn sal-Ħamis).

Interferenza barranija u diżinformazzjoni: Il-Kumitat Speċjali tal-Parlament dwar l-indħil barrani fil-proċessi demokratiċi kollha fl-UE inkluża d-diżinformazzjoni jiffinalizza 18-il xahar ta’ ħidma billi jadotta rakkomandazzjonijiet dwar kif l-UE tagħmel aktar reżistenti għall-interferenza barranija (it-Tlieta).

Pjanijiet ta' Rkupru: Il-MPE fil-kumitati għall-Affarijiet Ekonomiċi u l-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali se jikkwizzjaw lill-Kummissarji Dombrovskis, Gentiloni u Schmit dwar il-Pakkett tal-Ħarifa tas-Semestru Ewropew 2022. Il-MPE x'aktarx jiffokaw il-mistoqsijiet tagħhom fuq ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż li ġejjin u l-implimentazzjoni ta' pjanijiet nazzjonali ta' rkupru u reżiljenza, kif ukoll fuq l-aspetti soċjali tagħhom, inkluża l-ħtieġa li jiġi miġġieled il-qgħad fost iż-żgħażagħ u tiġi żgurata tranżizzjoni ġusta (it-Tlieta).

Inteliġenza artifiċjali: Il-proċess leġiżlattiv tal-Att dwar l-Intelliġenza Artifiċjali (AI) jibda hekk kif il-kumitati tas-Suq Intern u tal-Libertajiet Ċivili jagħmlu l-ewwel dibattitu tagħhom dwar ir-regolament propost. L-abbozz ta' liġi għandu l-għan li jiżgura li kwalunkwe titjib fl-IA jkun ibbażat fuq regoli li jissalvagwardjaw is-sikurezza tan-nies u d-drittijiet fundamentali kif ukoll il-funzjonament tas-swieq u tas-settur pubbliku (it-Tlieta).

Jum it-Tifkira tal-Olokawst: Il-Parlament jorganizza laqgħa plenarja speċjali fi Brussell fl-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali ta’ Kommemorazzjoni b’tifkira tal-vittmi tal-Olokawst, 77 sena wara li l-kamp ta’ konċentrament Nażista ta’ Auschwitz ġie liberat fis-27 ta’ Jannar 1945. Is-superstiti tal-Olokawst Margot Friedländer se tindirizza lill-MPE. Il-President tal-PE Roberta Metsola se tiftaħ l-attività (il-Ħamis).

Il-Portugall

Il-Portugall se jorganizza elezzjonijiet parlamentari nhar il-Ħadd, 30 ta’ Jannar. 

Presdenzjali tal-Italja

L-Italja se tibda t-tfittxija tagħha għal President ġdid illum (24), Silvio Berlusconi ħareġ mit-tellieqa fi tmiem il-ġimgħa.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam

Trending