Kuntatt magħna

Parlament Ewropew

Tippriedka dwar id-Demokrazija filwaqt li ma tirrispettaha. 

SHARE:

ippubblikat

on

Bl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew kważi wasalna hemm ħafna tfakkir fil-midja u mill-politiċi dwar l-importanza tat-tradizzjonijiet demokratiċi tagħna, u kif għandhom jinżammu. Inqas diskuss, madankollu, huwa kif dawk it-tradizzjonijiet qed jitnaqqru - tikteb Clare Daly MEP.

Għal aktar minn għaxar snin, il-kapaċità tal-Parlament tal-UE li jżomm lil dawk fil-poter responsabbli ilha tonqos. Jekk il-Parlament il-ġdid li se jiġi elett f’Ġunju jrid ikun id-dar tad-demokrazija li suppost tkun, dan irid jiġi indirizzat.

Disprezz Burokratiku.

Responsabbiltà ewlenija tal-Parlament Ewropew hija li jissorvelja l-funzjonament tal-Kummissjoni tal-UE. Minħabba n-natura kumplessa tal-UE, il-livell ta' skrutinju eżerċitat mill-Parlament għandu jkun ugwali jew ogħla mill-iskrutinju li jeżerċitaw il-parlamenti nazzjonali. L-evidenza tindika fid-direzzjoni opposta.  

Segna distintiva tal-Kummissjoni Ewropea attwali kienet id-disprezz li ntwera lejn is-sorveljanza parlamentari. Il-Parlament jagħmel dibattiti regolari mal-Kummissjoni bħala mekkaniżmu biex iżommha responsabbli. Iżda ħafna drabi, f'dik li saret xi ħaġa ta' ċajta permanenti, il-President tal-Kummissjoni von der Leyen tagħti l-indirizz tagħha lill-Parlament biss biex toħroġ mill-kamra hekk kif jibda d-dibattitu. Quddiem il-kumitati tal-Parlament, stonewalling minn aġenziji eżekuttivi u Kummissarji issa huwa n-norma. U miżura impressjonanti tad-disprezz muri lejn il-Parlament huwa l-mod kif jiġu ttrattati l-mistoqsijiet parlamentari.  

Madwar id-dinja, il-mistoqsijiet parlamentari huma meqjusa b’mod wiesa’ bħala mod rapidu u faċli biex il-gvernijiet jinżammu responsabbli, bħala mezz ta’ protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini, u l-aktar importanti bħala mezz biex jitfa’ d-dawl tal-iskrutinju pubbliku fil-kantunieri mudlama tal-burokrazija. Mhux hekk huma pperċepiti fi Brussell.

Mistoqsijiet Parlamentari

Il-Membri tal-Parlament Ewropew huma permessi jissottomettu massimu ta' 20 mistoqsija parlamentari f'“perjodu kontinwu ta' tliet xhur”. Il-mistoqsijiet jistgħu jiġu sottomessi għal tweġiba bil-miktub jew orali, il-biċċa l-kbira tal-mistoqsijiet huma għal tweġiba bil-miktub. Il-MPE jistgħu jissottomettu mistoqsija waħda ta' 'prijorità' kull xahar. Mistoqsijiet prijoritarji suppost jitwieġbu fi żmien tliet ġimgħat. Mistoqsijiet mhux prijoritarji suppost jitwieġbu fi żmien sitt ġimgħat.

reklam

Il-Kummissjoni rari ħafna tilħaq dawn il-miri. Dan l-aħħar ġie kkalkulat li sa disgħin fil-mija tal-PQs kollha jitwieġbu tard.

Mistoqsijiet inkonvenjenti jistgħu jonqsu għal xhur mingħajr tweġiba. Każ partikolari hija mistoqsija prijoritarja mressqa minn erba' MPE f'Lulju 2022 dwar il-kwistjoni sensittiva tal-messaġġi bejn il-President tal-Kummissjoni von der Leyen u s-CEO ta' Pfizer. Il-mistoqsija ma ġietx imwieġba qabel Marzu 2023 mingħajr ebda spjegazzjoni għad-dewmien.

Mistoqsija ta’ prijorità dwar is-sospensjoni tal-Ftehim ta’ Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Iżrael li tressqet minni u minn sħabi l-MEP Irlandiż Mick Wallace f’Novembru li għadda rċeviet tweġiba biss 23 ġimgħa xokkanti wara l-iskadenza.

It-tard mill-Kummissjoni mhijiex l-unika problema. Filwaqt li hemm regoli stretti dwar kif il-MPE għandhom jabbozzaw il-mistoqsijiet tagħhom, il-Kummissjoni mhija soġġetta għal dawn ir-regoli, u għandha l-libertà li twieġebhom kif tixtieq. Ħafna mill-ħin, dan ifisser li ma tweġibhomx. It-tweġibiet għall-mistoqsijiet spiss ikunu disprezzanti, evażivi, mhux ta’ għajnuna u saħansitra mhux veritieri.

Ebda Rimonta

Kif inhuma l-affarijiet l-MEPs m'għandhom l-ebda rimonta reali fejn il-Kummissjoni volontarjament tostakola l-operat tas-sistema tal-mistoqsijiet parlamentari.

Dan intwera matul l-aħħar sena fit-trattament ta’ sensiela ta’ mistoqsijiet imressqa minn MPE minn madwar l-ispettru politiku fuq rapport magħmul f’Marzu 2023 mill-Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol EIOPA.

Il-mistoqsijiet iffokaw fuq l-aċċess għar-rapport, fuq kwistjonijiet relatati mal-preparazzjoni tiegħu, il-materjal użat fih, u s-suġġeriment li l-konklużjonijiet tiegħu mhumiex konformi ma’ rapporti rilevanti oħra.

Il-Kummissjoni qattgħet xhur tbatti mistoqsijiet bi tweġibiet vagi u kultant qarrieqa fil-miftuħ, qabel ammettiet li ma kinitx rat ir-rapport. Fi kwalunkwe parlament li jirrispetta lilu nnifsu fejn instab li aġenzija eżekuttiva qed topera b'mod qarrieqi, ikun hemm riperkussjonijiet politiċi serji: iżda mhux fl-UE.

 Jien ressaqt ilment formali mal-Ombudsman tal-UE dwar kif il-PQs kienu ttrattati mill-Kummissjoni. It-tweġiba wriet sa liema punt ir-responsabbilità hija nieqsa fi ħdan l-istruttura burokratika tal-Ewropa.  

L-Ombudsman kien tal-fehma li kwistjonijiet relatati mal-mod kif il-Kummissjoni tittratta t-talbiet mill-MPE hija kwistjoni politika aktar milli amministrattiva u, għalhekk, mhijiex kwistjoni li għandha tiġi eżaminata mill-uffiċċju tal-Ombudsman.

Bħala soluzzjoni, l-Ombudsman għamel is-suġġeriment li laqgħa “bil-bibien bil-fomm” bejn il-president tal-EIOPA u membri speċifiċi tal-“Kumitat kompetenti” tista’ tintalab bħala mod kif jiġu solvuti mistoqsijiet dwar ir-rapport sigriet tal-EIOPA. Huwa indikattiv tan-nuqqasijiet tal-mekkaniżmi ta' sorveljanza attwali li ilment iffukat fuq rapport li qed jinżamm sigriet jista' jiġi skrutinizzat biss f'laqgħa li hija stess tkun bil-bibien magħluqa.

It-tielet rakkomandazzjoni tal-Ombudsman kienet li l-EIOPA - li, kif issemma, żammet ir-rapport tagħha mill-Kummissjoni - għandha tintalab minn MPE individwali kopja tar-rapport.

Il-limitazzjonijiet fuq il-kapaċità tal-Ombudsman li jsegwi sorveljanza demokratika tal-burokrazija tal-UE hija kwistjoni li l-parlament li jmiss se jkollu jikkunsidra.  

Tnaqqis rapidu

F'indikatur ieħor tat-tnaqqis fl-iskrutinju demokratiku fid-Dar tad-Demokrazija Ewropea, il-volum ta' mistoqsijiet naqas b'mod preċipitat matul dawn l-aħħar għaxar snin.

Fl-2015 kważi 15,500 PQ ġew imwieġba fil-Parlament tal-UE. Dik iċ-ċifra niżlet għal 7100 sal-2020. Is-sena l-oħra niżlet għal taħt 3,800 mistoqsija.

Meta mqabbel ma' parlamenti oħra, in-numru ta' mistoqsijiet trattati fil-Parlament Ewropew huwa ridicolly baxx. Bejn Frar 2020 u Novembru 2023 Dail Eireann, il-Parlament Irlandiż, ittratta 200,228 PQ: il-Parlament Ewropew ittratta inqas minn wieħed minn għaxra ta’ dak in-numru.

Dan it-tnaqqis fl-iskrutinju parlamentari mhuwiex inċident. Jirrifletti sentiment stramb u mhux demokratiku fi Brussell li l-Kummissjoni Ewropea għandha tkun suġġetta għal inqas, mhux aktar, skrutinju.

Xi Prezz Demokrazija.

Ġiet ipprovduta ħarsa lejn din l-attitudni f'mistoqsija Parlamentari fl-2015 li saret minn MPE ta' dak iż-żmien mill-Grupp tal-Alleanza Progressiva tas-Soċjalisti u Demokratiċi (S&D) tal-Parlament.

Waqt li juri li l-antipatija lejn il-PQs mhix limitata għall-burokrati ta’ Brussell, l-MEP Vladimir Manka irrefera għal “għargħar ta’ mistoqsijiet bil-miktub” li jpoġġi “piż kbir fuq il-Kummissjoni”. L-MEP ftaħar li matul id-diskussjonijiet dwar il-baġit tal-UE tal-2016 kien "irnexxielu jipperswadi lill-partiti politiċi ewlenin biex jilħqu kunsens dwar il-kwistjoni" li għandhom jitressqu inqas PQs. [1].

Il-Viċi President tal-Kummissjoni Timmermans, ukoll mill-Grupp S&D, wieġeb li “l-għadd dejjem jikber ta' mistoqsijiet (involviet) spejjeż konsiderevoli għall-Kummissjoni”. Poġġa prezz ta’ €490 fuq kull PQ bil-miktub li wieġeb u spjega li kull mistoqsija trid tgħaddi minn “proċess ta’ attribuzzjoni, abbozzar, validazzjoni, koordinazzjoni bejn is-servizzi, endorsjar kolleġġjali, u finalment traduzzjoni.”

L-ispiża ta’ €490 għal kull PQ tidher fuq in-naħa għolja. Anki jekk ikun korrett meta jiġi applikat għat-3800 mistoqsija mressqa fl-2023 u li jippermetti l-inflazzjoni, dan ipoġġi l-prezz għall-PQs għal bejn €2.5 u €3 miljun, frazzjoni infinitament żgħira tal-baġit annwali tal-Kummissjoni u prezz żgħir li għandu jitħallas biex jiġi żgurat sorveljanza demokratika.  

Li jiġi żgurat li l-Parlament tal-UE jkun jista' jissorvelja b'mod effettiv l-aġenziji b'saħħithom tal-UE jġib miegħu spiża ekonomika. Li titħalla li tiġi mminata dik il-kapaċità tiġi bi spiża demokratika saħansitra akbar.

[1]. https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-8-2015-006180_EN.html 

Clare Daly hija MPE Irlandiża u membru tal-grupp GUE/NGL  

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending