Kuntatt magħna

Kumitat tar-Reġjuni (CoR)

Il-kwalità tar-regolamenti tiddependi fuq l-input lokali

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Id-dibattitu tal-Unjoni Ewropea dwar il-futur tagħha għandu jirriżulta f’kollaborazzjoni aktar profonda u sistematika mal-awtoritajiet lokali u reġjonali, qal il-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni (KtR) fl-1 ta’ Diċembru f’rakkomandazzjonijiet li bl-istess mod appellaw għal konsultazzjoni diretta mal-pubbliku biex issir parti akbar. tal-ħajja tal-Unjoni. Il-KtR, li jiġbor flimkien gvernaturi, sindki u kunsilliera minn madwar l-UE, enfasizza l-ħtieġa li perspettiva reġjonali ssir standard billi ssuġġerixxi li, kull meta l-UE tagħżel li ma tagħmilx valutazzjoni tal-impatt tal-leġiżlazzjoni fuq ir-reġjuni, għandha tkun obbligat li jipprovdi spjegazzjoni pubblika.

Ir-rakkomandazzjonijiet, li jkopru l-proċess sħiħ tat-tfassil tal-politika mill-iffissar tal-aġenda sal-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni, ġew adottati sigħat wara li l-President Franċiż Emmanuel Macron qal lill-membri tal-Kumitat Ewropew tar-Reġjuni li r-reġjuni huma "il-qalba tħabbat tad-demokrazija Ewropea" u qal, b’referenza għall-amministrazzjonijiet lokali, li “min qed jagħmel l-affarijiet jeħtieġ li jkun qed ifassal ir-regoli wkoll”. Ir-rakkomandazzjonijiet tal-KtR – li jinsabu kemm f’opinjoni ddedikata għal ‘regolamentazzjoni aħjar’ kif ukoll f’riżoluzzjoni dwar il-programm ta’ ħidma tal-Kummissjoni Ewropea għall-2022 – jelaboraw fuq il-każ ilu tal-Kumitat biex ir-reġjuni u l-bliet ikollhom aktar influwenza fuq il-politiki li huma obbligati. biex timplimenta.

Ir-rakkomandazzjonijiet jitolbu, pereżempju, li l-Kummissjoni tenfasizza l-varjetà ta’ impatt li l-leġiżlazzjoni jista’ jkollha fuq ir-reġjuni u li tinvolvi lill-parlamenti reġjonali aktar mill-qrib fit-tfassil tal-politika meta sistema ta’ twissija bikrija tindika sfidi speċifiċi għar-reġjuni. Ir-rapporteur tal-KtR dwar regolamentazzjoni aħjar – Piero Mauro Zanin (IT/PPE), President tal-Kunsill Reġjonali tal-Friuli-Venezia Giulia, parlament reġjonali b'setgħat leġiżlattivi – qal: “L-awtoritajiet lokali u reġjonali eletti demokratikament għad għandhom influwenza limitata fuq il- it-tiswir tal-leġiżlazzjoni tal-UE li huma meħtieġa jimplimentaw: kemm huma kif ukoll il-KtR għandhom jingħataw rwol akbar f'sistema li għandha tkun ibbażata fuq governanza f'diversi livelli.

L-involviment tal-awtoritajiet lokali u reġjonali għandu l-potenzjal li jkun kruċjali fil-ħolqien ta’ liġijiet tal-UE aktar trasparenti, li jżomm il-livell ta’ piżijiet amministrattivi għal minimu. "Regolamentazzjoni aħjar" tfisser leġiżlazzjoni ta' kwalità għolja: billi toħloq valur miżjud u tiffavorixxi l-parteċipazzjoni taċ-ċittadini, l-intrapriżi u l-partijiet interessati fil-proċess, tista' tkun il-forza li tmexxi l-irkupru u t-tkabbir tal-UE." Ir-rapport tas-Sur Zanin ħeġġeġ ukoll lill-UE biex jagħmlu użu akbar mill-prossimità li l-awtoritajiet lokali u reġjonali jgawdu maċ-ċittadini, li tagħtihom "kapaċità li jaqbdu, jimmedjaw u jgħaddu t-tħassib taċ-ċittadini". Eżempju ta' industrija li rċeviet regolamentazzjoni internazzjonali huwa l-vaping tal-prodotti, Aqra iktar.

reklam

L-UE għandha, barra minn hekk, tiżviluppa mekkaniżmu permanenti li jippermetti liċ-ċittadini jidħlu fl-affarijiet tal-UE. Biex jikkontribwixxi għall-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, il-KtR ilu jaħdem mal-awtoritajiet lokali u reġjonali biex iżomm panels taċ-ċittadini dwar kwistjonijiet ta' tħassib ċentrali għall-UE. Ix-xewqa tal-KtR li jġib il-bordijiet taċ-ċittadini fuq quddiem dehret evidenti fil-plenarja tal-KtR, fejn rappreżentanti minn dawn il-bordijiet ingħaqdu mal-eks President tal-Kunsill Ewropew Herman Van Rompuy f'dibattitu mal-membri tal-KtR dwar il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa.

Il-Kummissjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin ħadet u aġixxiet fuq impenji biex tnaqqas u tissimplifika l-leġiżlazzjoni u ttejjeb it-trasparenza. Il-KtR approva l-inizjattivi tal-Kummissjoni Ewropea, u semma b'mod partikolari l-kontribut tal-Pjattaforma Fit for Future maħluqa biex tiggwida l-isforzi biex jiġu ssimplifikati l-liġijiet tal-UE u biex jitnaqqsu l-ispejjeż relatati mhux meħtieġa, u t-Task Force dwar is-Sussidjarjetà, il-Proporzjonalità u "Nagħmlu Inqas Aktar Effiċjenti". Appoġġa wkoll l-introduzzjoni ta’ approċċ ta’ “ma tagħmilx ħsara sinifikanti” għat-tfassil tal-politika, prinċipju li, notevolment, jirfed il-Patt Ekoloġiku tal-UE, li l-għan tiegħu huwa li l-UE ssir newtrali fil-karbonju sal-2050.

Madankollu, ir-rapport tas-Sur Zanin u r-riżoluzzjoni tal-KtR enfasizzaw li l-isforzi li saru s'issa ħafna inqas mill-kwalità tal-kollaborazzjoni meħtieġa. Il-Kumitat ta tort lill-Kummissjoni Ewropea talli naqset milli tqis b'mod adegwat l-isfidi li jiffaċċjaw reġjuni speċifiċi meta tfassal il-leġiżlazzjoni. Qalet li kwalunkwe approċċ ‘territorjalment għomja’ – ikkawżat, pereżempju, minn nuqqas ta’ data subnazzjonali u nuqqas ta’ analiżi subnazzjonali – jirriskja li jkollu “impatt negattiv u dejjiemi fuq l-Unjoni kollha kemm hi, fuq l-ispirtu ta’ koeżjoni bejn it-territorji u fuq il-ħajja tal-individwi”.

reklam

Il-KtR innifsu pprova jtejjeb il-kwalità tat-tfassil tal-politika billi pprova proġett biex jinġabar rispons dwar il-leġiżlazzjoni tal-UE. Il-proġett tan-Netwerk ta' Hubs Reġjonali – jew RegHubs – s'issa rriżulta f'rapporti dwar il-merti u d-difetti tal-leġiżlazzjoni tal-UE dwar il-kura tas-saħħa transkonfinali, l-appoġġ agrikolu, il-kwalità tal-arja u l-akkwist pubbliku, u issa huwa element integrali fl-UE. aġenda għal regolamentazzjoni aħjar u fil-Pjattaforma Fit for Future. L-opinjoni tas-Sur Zanin qalet li l-mekkaniżmu ta’ feedback jista’ jintuża b’mod aktar wiesa’ u jiġi żviluppat aktar. Fost innovazzjonijiet speċifiċi li l-KtR qal li jixtieq jara hemm il-possibbiltà li r-reġjuni jkunu jistgħu jingħaqdu fin-negozjati bejn il-Kummissjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew u l-istati membri tal-UE dwar dossiers li jolqtu l-aktar lir-reġjuni b’mod fundamentali.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam
reklam

Trending