Kuntatt magħna

Demokrazija

L-organizzaturi tal-konferenza NatCon iniedu kampanja ta’ diskors ħieles b’azzjoni legali ġdida dwar attentat ta’ kanċellazzjoni tal-konferenza

SHARE:

ippubblikat

on

It-tentattivi minn diversi sindki tad-distrett fi Brussell biex iwaqqfu l-Konferenza Nazzjonali Konservattiva għaddejja taw lill-organizzaturi l-opportunità li jpoġġu lilhom infushom bħala d-difensuri tal-libertà tal-kelma. Żewġ postijiet ikkanċellaw il-bookings wara pressjoni politika minn dik li l-MCC Brussels issejjaħ ‘l-elite politika ta’ Brussell’ u meta sid it-tielet post irrifjuta li jmur lura, il-pulizija ntbagħtet jagħlqu l-laqgħa sakemm l-ogħla qorti ċivili tal-Belġju ħassar l-ordni tas-sindku. , li issa qed jiffaċċja azzjoni legali hu stess, jikteb l-Editur Politiku Nick Powell.

Il-kawża miġjuba kontra Emir Kir, sindku ta’ Saint-Josse-ten-Noode, tfittex li tipprevjeni kwalunkwe ripetizzjoni tal-azzjoni tiegħu kontra l-Konferenza Nazzjonali Konservattiva, li kienet ikkundannata b’mod wiesa’, mill-Prim Ministru Belġjan 'l isfel. Yohann Rimokh, l-avukat li ppreżenta l-każ, qal “sfortunatament, din mhix l-ewwel darba li diskors ħieles kien fil-crosshairs fi Brussell jew fil-Belġju, u hemm storja tal-mistħija ta’ każijiet li għandhom jikkonċernaw lil kull persuna, irrispettivament mill-persważjoni politika. , li jemmen fid-dritt tal-libertà tal-kelma u tal-assemblea.

“Madankollu, din hija l-ewwel darba li rajna attentat biex nikkanċellaw konferenza b’ordni amministrattiva tal-pulizija fejn il-Prim Ministru ta’ Stat Membru tħabbret iż-żjara [minn Viktor Orbán tal-Ungerija]; din hija l-ewwel darba li l-Prim Ministru Belġjan huwa mġiegħel jagħmel tweet it-tħassib tiegħu, l-ewwel darba li rajna mexxejja internazzjonali jirrepetu dak it-tħassib u l-ewwel darba li rajna t-tip ta’ attenzjoni globali li dan il-każ ipoġġi fuq il-prattika ħażina li saret in-norma. fil-qalba tal-Unjoni Ewropea”.

L-MCC jara dak li ġara mill-konferenza bħala “mhux attakk ta’ darba fuq il-libertà tal-kelma fl-Ewropa. Hija taqbel mal-mudell ta' għexieren ta' snin ta' politiki li joħorġu mill-UE li għandhom l-għan li jikkontrollaw in-narrattiva politika, flimkien ma' bosta eżempji fi Brussell ta' avvenimenti li qed jiġu kkanċellati. Issa nediet rapport mill-espert tat-teknoloġija tagħha, Norman Lewis Diskors ta' Mibegħda versus Diskors Ħieles: Il-Futur tad-Demokrazija Ewropea għandu l-għan li jipprovdi kontropunt għan-“narrattiva tad-diskors ta’ mibegħda ta’ Brussell”, li jesplora “kif l-UE progressivament fittxet tikkontrolla dejjem aktar minn dak li jista’ jingħad”.

L-MCC jindika l-aġenda diġitali tal-UE, li tqis bħala “sforz miftiehem biex l-elites tal-UE jingħataw is-setgħa li jiddeterminaw diskors aċċettabbli u jneħħu kull ħaġa li jqisu politikament perikoluża. Il-ħabi f’għajnejhom huwa l-attentat biex titwaqqaf sistema bla preċedent ta’ indħil politiku f’dak li jista’ u dak li ma jistax jingħad fuq l-internet”. 

L-MCC targumenta li “minflok ma jippruvaw jikkonvinċu lill-avversarji politiċi tagħhom, l-elites tal-UE dejjem aktar jippruvaw isikktuhom”. Hija ġabret fil-qosor ir-rapport kif ġej”

reklam

Il-kwistjoni tal-libertà tal-kelma minn dejjem kienet konkors dwar min jiddeċiedi x’jista’ jingħad, jinstema’ jew jiġi maħsub fis-soċjetà. L-enfasi tal-Unjoni Ewropea fuq it-trażżin ta’ dak li ssejjaħ ‘diskors ta’ mibegħda’ u ‘diżinformazzjoni’ hija l-aħħar forma ta’ din il-ġlieda. Taħt l-iskuża li ssostni normi ċivilizzati ta' mġiba, l-UE qed tiistituzzjonalizza liġijiet kontra d-diskors ta' mibegħda u d-diżinformazzjoni li jirrappreżentaw attakk fundamentali fuq il-libertà tal-kelma u d-demokrazija fl-Ewropa. 

Pakkett ta' liġijiet, regolamenti u ftehimiet bejn l-istituzzjonijiet tal-UE u l-Big Tech jirrappreżentaw tentattiv iżda l-elite tal-UE biex jiddeterminaw x'jistgħu jew ma jistgħux jgħidu l-484 miljun ruħ tal-Ewropa onlajn. Huma ppjanati aktar regolamenti ġenerali dwar id-diskors onlajn. Il-ġustifikazzjoni li jagħtu hija l-ħtieġa li d-demokrazija Ewropea tiġi protetta minn diskors ta’ mibegħda u misinformazzjoni. Iżda wara dawn l-invokazzjonijiet tad-demokrazija fil-fatt hemm attitudni profondament anti-Demokratika lejn iċ-ċittadini Ewropej. 

Aktar milli l-Ewropa tkun taħt attakk minn "diskors ta' mibegħda", iċ-ċittadini Ewropej huma taħt attakk mill-attitudni ta' mibegħda tal-elites tal-UE. Is-setgħat li jkunu ħares disprezz lejn iċ-ċittadini Ewropej bħala trabi faċilment suxxettibbli għall-manipulazzjoni li jeħtieġ li jiġu iżolati minn diskors u ideat ta’ ħsara. 

Dan ir-rapport għandu l-għan li jisfida n-narrattiva tad-'diskors ta' mibegħda' ta' Brussell. 

Il-pulizija tad-diskors biex tipprova tfassal soċjalment ir-riżultati politiċi saret il-modus operandi ta' l-oligarkija teknokratika fraġli tal-UE, li jibżgħu minn kwalunkwe dibattitu miftuħ u imprevedibbli li jista' jqajjem mistoqsijiet fundamentali dwar id-dritt tagħhom li jmexxu u l-leġittimità tal-politiki ta' Brussell dwar kwistjonijiet ewlenin mill-ftehim ekoloġiku sal-migrazzjoni tal-massa. Din il-biża' żdiedet fit-tħejjija għall-elezzjonijiet ta' Ġunju għall-Parlament Ewropew, li huma mbassra li se jaraw żieda qawwija fl-appoġġ għall-partiti nazzjonali li jopponu l-kontroll ċentralizzat tal-UE.

Din l-isfida għall-ortodossija tal-UE fil-gvern wasslet għal talbiet għal dejjem aktar intervent fid-dibattitu Ewropew. Huwa għalhekk li s-sistema operattiva taċ-ċensura - il-panoplija ta 'liġijiet, NGOs li ma jagħtux kont u Big Tech - deskritta f'dan ir-rapport hija lesta biss li tespandi. Il-kruċjata ċensuruża kontra l-espressjoni ħielsa mhijiex fenomenu temporanju iżda hija fil-qalba ta’ kif l-UE u l-istituzzjonijiet tagħha issa joperaw.

Ir-rapport għandu erba’ punti ewlenin:

• L-ewwel, in-narrattiva tad-diskors ta’ mibegħda mhix dwar manjieri tajbin jew sistema ta’ gvern li tgħolli l-imġieba ċivilizzata biex tipproteġi liċ-ċittadini. Hija kruċjata motivata politikament biex jiġi istituzzjonalizzat 'Ministeru tal-Verità' tal-UE li l-għan tiegħu huwa li jipproteġi l-UE u l-istituzzjonijiet ċentrali tagħha mill-espressjoni ħielsa. 

• It-tieni, minn meta bdiet teżisti l-UE, l-evoluzzjoni tal-liġijiet dwar id-diskors ta’ mibegħda kienet immexxija minn impulsi anti-demokratiċi. L-elite tal-UE jibżgħu dejjem mill-fehmiet u l-opinjonijiet taċ-ċittadini Ewropej. Sa mit-tmiem tat-Tieni Gwerra Dinjija, l-elite Ewropej raw il-missjoni tagħhom bħala li jipproteġu lill-Ewropa mill-“perikli” ta’ demokrazija bla xkiel. B'hekk Brussell beda jibża' istituzzjonaliment mill-imprevedibbiltà miftuħa tal-espressjoni ħielsa u l-elezzjonijiet. Dan intensifikat biss f'dawn l-aħħar snin, peress li, madwar l-UE, qed jiżdiedu l-forzi politiċi li jqisu l-kultura u l-istorja Ewropea b'mod differenti u jiddubitaw l-istatus quo. 

• It-tielet, din id-dinamika ċensuruża tista’ tiżdied biss fil-futur hekk kif issir awtomatizzata u awtomatika. Din il-kruċjata mingħajr tmiem waslet biex tingħata spinta bl-awtomazzjoni tal-kxif tad-diskors ta’ mibegħda onlajn, permezz tal-applikazzjoni tal-Intelliġenza Artifiċjali. B'mod kurjuż, dan huwa qasam fejn l-istmerrija għar-riskju u l-approċċ prekawzjonarju tal-UE għall-innovazzjoni ma japplikawx. L-armi tal-IA biex tavvanza l-pulizija tad-diskors tirrappreżenta periklu reali u preżenti għall-futur tad-demokrazija Ewropea. 

• Ir-raba’, il-battalja mal-Ewrokratiċi dwar in-narrattiva dwar id-diskors ta’ mibegħda u d-diżinformazzjoni hija waħda li ma nistgħux nitilfu. Hija battalja li trid tintrebaħ minn dawk li jifhmu kif il-libertà tal-kelma ċentrali għad-drittijiet u l-libertà demokratiċi. Iktar diskors, mhux libertà mill-kelma, hija l-aħjar difiża tagħna mhux biss kontra diskors ta’ mibegħda iżda kontra oligarkija tal-UE dejjem aktar awtoritarja li hija kuntenta li tissagrifika l-libertà tal-kelma u d-demokrazija jekk tħalli l-istatus quo intatt.

Kif jikkonkludi r-rapport, l-ishma huma għoljin ħafna. Il-preġudizzju malizzjuż u ta’ mibegħda tal-elite tal-UE li n-nies komuni huma wisq injoranti, stupidi u suxxettibbli għal manipulazzjoni faċli mid-demagogi jeħtieġ li jiġi miġġieled bil-qawwa. 

Waqt l-elezzjonijiet li ġejjin, l-għan għandu jkun li kull tentattiv biex jitfaċċaw il-fehmiet u d-diskors meqjus bħala mhux xieraq minn Brussell u l-minions Big Tech tagħhom. 

Billi xerred in-narrattiva tad-diżinformazzjoni tagħha, l-elite ta' Brussell tista' tkun akkużata hija stess li qed ixerred 'diżinformazzjoni' jew 'aħbarijiet foloz'. It-theddida reali għall-elezzjonijiet tal-UE u l-futur tad-demokrazija Ewropea hija l-kruċjata tal-UE kontra d-diskors ta' mibegħda u d-diżinformazzjoni. Il-kwistjoni vera hija min jikkontrolla x'jista' jew ma jistax jingħad jew jinħaseb fl-Ewropa.

L-aħjar difiża għad-demokrazija hija dejjem il-libertà tal-kelma. Aktar milli dawk li jixtiequ inqas diskors jew diskors ikkontrollat, aħna nirrakkomandaw aktar diskors u diskors aktar ħieles. Aktar diskors immexxi fil-miftuħ fil-qorti tal-opinjoni pubblika huwa l-uniku pedament fit-tul għall-protezzjoni tad-demokrazija fl-Ewropa. 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending