Kuntatt magħna

baġit tal-UE

€14-il biljun ta’ nefqa irregolari tal-UE rrappurtata mill-2014 sal-2022

SHARE:

ippubblikat

on

  • Il-flus mhux irkuprati jistgħu jinċentivaw aktar infiq laxk, u għandhom riskji għar-reputazzjoni
  • L-awdituri jirrakkomandaw rappurtar aħjar u ħinijiet ta' rkupru aktar stretti 

L-awdituri tal-UE sabu li, filwaqt li l-Kummissjoni Ewropea tiżgura li n-nefqa irregolari tiġi rreġistrata b’mod preċiż u fil-pront, il-kisba ta’ dawn il-flus lura spiss tieħu wisq żmien. Għal fondi agrikoli ġestiti b'mod konġunt fejn l-istati membri għandhom responsabbiltà primarja, ir-rati ta' rkupru huma ġeneralment baxxi, iżda b'differenzi sinifikanti bejn il-pajjiżi tal-UE. Mill-2014-2022, €14-il biljun ta' tali nefqa irregolari tal-UE (fondi minfuqa ħażin) ġew irrappurtati fl-oqsma kollha. L-irkupru tiegħu huwa element ewlieni tal-integrità finanzjarja u tas-sistema ta' kontroll intern tal-Unjoni Ewropea. 

'Irkuprar' ta' fondi tal-UE tfisser li tintalab ir-rifużjoni ta' xi wħud mill-ammonti mħallsa jew kollha lil organizzazzjoni ta' implimentazzjoni jew benefiċjarju li sussegwentement tqies li ma osservax ir-rekwiżiti ta' finanzjament tal-UE. Madankollu, ladarba dawk il-flus ikunu tħallsu, ħafna drabi jkun proċess twil biex jerġgħu lura, jekk ikun hemm. L-awdituri tal-UE nnutaw li tipikament jieħdu 14-23 xahar mit-tmiem tal-attivitajiet iffinanzjati sakemm tinħareġ talba għall-ħlas lura, u 3-5 xhur oħra qabel ma jiġu rkuprati l-fondi, b'1-8% minnhom sempliċement jiġu rinunzjati. .

'Ebda sforz m'għandu jiġi meħlus biex jiġu rkuprati l-flus minfuqa ħażin tal-UE mingħajr dewmien', qal Jorg Kristijan Petrovic, il-Membru tal-QEA responsabbli għall-awditjar. 'L-UE għandha tagħti dan lil dawk li jħallsu t-taxxa, u kwalunkwe nuqqas li jiġu rkuprati l-flus ikun ta' detriment għall-fiduċja taċ-ċittadini tal-UE'.

Skont ir-Rapport Annwali tal-2022 tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri, bejn l-2021 u l-2022 ir-rata ta’ infiq ħażin żdiedet minn 3 % għal 4.2 % tal-baġit, u b’hekk l-irkupru effettiv tal-fondi sar kwistjoni dejjem aktar urġenti. Madankollu, peress li 20% biss tal-baġit huwa amministrat direttament mill-Kummissjoni Ewropea, l-eliminazzjoni tal-iżball u l-irkupru ta' dawk il-fondi jistgħu jkunu diffiċli.

L-awdituri sabu li l-kwistjonijiet ewlenin bl-irkupru ta’ fondi taħt ġestjoni diretta u indiretta jinsabu fid-dewmien twil bejn li tiġi identifikata irregolarità finanzjarja u li tinħareġ ordni ta’ rkupru. Sabu wkoll li hemm informazzjoni mhux kompluta fl-azzjonijiet esterni dwar l-impatt ta’ xi nefqa irregolari.

Biex tittejjeb il-puntwalità tal-irkupri fil-qasam tal-azzjonijiet esterni, l-awdituri rrakkomandaw li jitnaqqas mhux biss iż-żmien li jieħu biex tiġi stabbilita n-nefqa irregolari, iżda wkoll iż-żmien li jieħu biex imbagħad iniedu l-proċeduri ta’ rkupru. Biex jagħmlu dan, huma ssuġġerew li jittejjeb l-ippjanar tax-xogħol tal-awditjar u li jiġi eżaminat l-impatt finanzjarju ta’ nefqa irregolari sistematika. Huma ssuġġerew ukoll li għandhom jerġgħu jiddaħħlu inċentivi li kienu preżenti fiċ-ċiklu ta’ finanzjament preċedenti sabiex l-istati membri jirkupraw il-fondi fl-agrikoltura. Fiċ-ċiklu preċedenti, l-istati membri kellhom iħallsu lura nofs il-fondi li ma rkuprawx fi żmien 4-8 snin lill-baġit tal-UE.

L-awdituri rrakkomandaw ukoll li l-Kummissjoni għandha tipprovdi data annwali preċiża u kompluta dwar liema nfiq instab li kien irregolari, u x’miżuri ttieħdu biex jikkoreġuh, sabiex il-proċess ikun jista’ jiġi rfinat fil-futur.

reklam

Il-baġit tal-UE mhux kollu jitħallas direttament mill-Kummissjoni Ewropea. Madwar 70 % huma ġestiti b'mod konġunt mal-istati membri, 20 % huma ġestiti direttament, u 10 % huma ġestiti indirettament permezz ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħra jew pajjiżi terzi. Ir-responsabbiltajiet tal-Kummissjoni f'dan il-qasam ivarjaw, skont it-tip ta' mod ta' ġestjoni u l-qasam ta' politika tal-baġit tal-UE. Fir-rigward tal-ġestjoni diretta u indiretta, il-Kummissjoni hija responsabbli biex tidentifika u tirreġistra n-nefqa irregolari, u mbagħad tirkupra l-fondi. Taħt ġestjoni kondiviża, il-Kummissjoni tiddelega r-responsabbiltà għar-reġistrazzjoni u l-irkupru tan-nefqa irregolari lill-istati membri, iżda żżomm ir-responsabbiltà aħħarija għall-assigurazzjoni.

Meta l-fondi tal-UE ma jintnefqux skont ir-regoli, huma meqjusa bħala nefqa irregolari, li jammontaw għal 4.2 % tal-baġit fl-2022. Xi wħud minn dawn il-flus jew kollha jistgħu mbagħad ikunu eliġibbli għall-irkupru jew direttament mill-Kummissjoni, jew billi l-istat membru jew il-korp li kien responsabbli għall-fondi fl-ewwel lok.

Fir-rapport tagħhom, l-awdituri tal-UE jeżaminaw kif il-proċess ta’ rkupru huwa mmaniġġjat u kemm hu effettiv, u jagħmlu rakkomandazzjonijiet dwar kif jista’ jittejjeb.

Aktar informazzjoni dwar il-baġit tal-UE u n-nefqa irregolari tista' tinstab fil-Qorti Ewropea tal-Awdituri Rapport Annwali 2022, li tirrevedi s-saħħa finanzjarja ġenerali tal-baġit. 

Ir-Rapport Speċjali 07/2024, “Is-sistemi tal-Kummissjoni għall-irkupru tan-nefqa irregolari tal-UE: Potenzjal li tirkupra aktar u aktar malajr”, huwa disponibbli fuq il-websajt tal-QEA.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending