Kuntatt magħna

ekonomija

Il-ħarsien tat-trasport tal-UE fi żminijiet ta' kriżi: il-Kummissjoni tadotta Pjan ta' Kontinġenza għat-Trasport

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Kummissjoni adottat Pjan ta' Kontinġenza għat-Trasport biex issaħħaħ ir-reżiljenza tat-trasport tal-UE fi żminijiet ta' kriżi. Il-pjan jieħu lezzjonijiet mill-pandemija tal-COVID-19 kif ukoll iqis l-isfidi li s-settur tat-trasport tal-UE ilu jiffaċċja mill-bidu tal-aggressjoni militari tar-Russja kontra l-Ukrajna. Iż-żewġ kriżijiet affettwaw serjament it-trasport tal-merkanzija u tan-nies, iżda r-reżiljenza ta’ dan is-settur u l-koordinazzjoni mtejba bejn l-istati membri kienu essenzjali għar-rispons tal-UE għal dawn l-isfidi.

Il-Kummissarju tat-Trasport Adina Vălean qalet: “Dawn iż-żminijiet ta’ sfida u diffiċli jfakkruna fl-importanza tas-settur tagħna tat-trasport tal-UE u l-ħtieġa li naħdmu fuq it-tħejjija u r-reżiljenza tagħna. Il-pandemija tal-COVID-19 ma kinitx l-ewwel kriżi b’konsegwenzi għas-settur tat-trasport, u l-invażjoni illegali tar-Russja tal-Ukrajna turina li żgur mhux se tkun l-aħħar. Huwa għalhekk li rridu nkunu lesti. Il-Pjan ta' Kontinġenza tal-lum, notevolment ibbażat fuq lezzjonijiet meħuda u inizjattivi meħuda matul il-pandemija tal-COVID-19, joħloq qafas b'saħħtu għal settur tat-trasport tal-UE reżistenti għall-kriżijiet. Nemmen bis-sħiħ li dan il-pjan se jkun mutur ewlieni għar-reżiljenza tat-trasport peress li ħafna mill-għodod tiegħu diġà wrew li huma essenzjali meta jappoġġaw lill-Ukrajna – inkluża l- Korsiji ta' Solidarjetà UE-Ukraina, li issa qed jgħinu lill-Ukrajna tesporta l-qamħ tagħha.”

10 azzjonijiet biex jittieħdu lezzjonijiet minn kriżijiet reċenti

Il-pjan jipproponi kaxxa tal-għodda ta 10 azzjonijiet biex jiggwida lill-UE u lill-Istati Membri tagħha meta jintroduċu tali miżuri ta' emerġenza ta' rispons għall-kriżijiet. Fost azzjonijiet oħra, tenfasizza l-importanza li jiġu żgurati konnettività minima u protezzjoni tal-passiġġieri, il-bini tar-reżiljenza għall-attakki ċibernetiċi, u l-ittestjar tar-reżiljenza. Jenfasizza wkoll ir-rilevanza tal- Prinċipji ta' Green Lanes, li jiżguraw li t-trasport tal-merkanzija bl-art jista’ jaqsam il-fruntieri f’inqas minn 15-il minuta, u jsaħħaħ ir-rwol tan-Netwerk tal-Punti ta’ Kuntatt fl-awtoritajiet nazzjonali tat-trasport It-tnejn urew li huma kruċjali matul il-pandemija tal-COVID-19, kif ukoll fil-kriżi attwali kkawżata mill-aggressjoni Russa kontra l-Ukrajna.

L-10 oqsma ta’ azzjoni huma:

  1. Li l-liġijiet tat-trasport tal-UE jkunu adattati għal sitwazzjonijiet ta' kriżi
  2. Li jiġi żgurat appoġġ adegwat għas-settur tat-trasport
  3. L-iżgurar tal-moviment ħieles ta' oġġetti, servizzi u nies
  4. Il-ġestjoni tal-flussi tar-refuġjati u r-ripatrijazzjoni tal-passiġġieri u l-ħaddiema tat-trasport maqbuda
  5. Li tiġi żgurata konnettività minima u protezzjoni tal-passiġġieri
  6. Qsim ta' informazzjoni dwar it-trasport
  7. Tisħiħ tal-koordinazzjoni tal-politika tat-trasport
  8. Tisħiħ taċ-ċibersigurtà
  9. Ittestjar ta' kontinġenza tat-trasport
  10. Kooperazzjoni ma' msieħba internazzjonali

Lezzjoni ewlenija mill-pandemija hija l-importanza tal-koordinazzjoni ta’ miżuri ta’ reazzjoni għall-kriżijiet – biex jiġu evitati, pereżempju, sitwazzjonijiet fejn it-trakkijiet, is-sewwieqa tagħhom u l-oġġetti essenzjali jkunu mwaħħla fil-fruntieri, kif osservat matul l-ewwel jiem tal-pandemija. Il-Pjan ta’ Kontinġenza għat-Trasport jintroduċi prinċipji ta’ gwida li jiżguraw li l-miżuri ta’ rispons għall-kriżi jkunu proporzjonati, trasparenti, mhux diskriminatorji, f’konformità mat-Trattati tal-UE, u kapaċi jiżguraw li s-Suq Uniku jkompli jiffunzjona kif suppost.  

Passi li jmiss

reklam

Il-Kummissjoni u l-istati membri se jużaw dan il-Pjan ta’ Kontinġenza biex jirrispondu għall-isfidi attwali li jaffettwaw is-settur tat-trasport. Il-Kummissjoni se tappoġġja lill-istati membri u tmexxi l-proċess tal-bini ta’ tħejjija għall-kriżijiet f’kooperazzjoni mal-aġenziji tal-UE, billi tikkoordina n-Netwerk tal-Punti ta’ Kuntatt tat-Trasport Nazzjonali u żżomm diskussjonijiet regolari mal-imsieħba internazzjonali u l-partijiet interessati. Biex twieġeb għall-isfidi immedjati u tiżgura li l-Ukrajna tista’ tesporta qamħ, iżda wkoll timporta l-oġġetti li teħtieġ, mill-għajnuna umanitarja, għall-għalf tal-annimali u l-fertilizzanti, il-Kummissjoni se tikkoordina n-netwerk ta’ punti ta’ kuntatt ta’ Solidarity Lanes u l-pjattaforma ta’ tlaqqigħ ta’ Solidarity Lanes.

Sfond

L-inizjattiva twieġeb għat-talba tal-Kunsill lill-Kummissjoni biex tfassal pjan ta' kontinġenza għas-settur tat-trasport Ewropew għall-pandemiji u kriżijiet kbar oħra. Hija twettaq waħda mill-impenji tal-Kummissjoni fil- Strateġija ta 'Mobbiltà Sostenibbli u Intelliġenti, u ġie żviluppat b'kooperazzjoni mal-awtoritajiet tal-istati membri u r-rappreżentanti tas-settur. 

Aktar informazzjoni

Aħbarijiet oġġett fuq il-websajt MOVE 

PDF għal Pjan ta' Kontinġenza għat-Trasport  

Il-Kummissjoni Ewropea għandha tistabbilixxi Korsiji ta' Solidarjetà biex tgħin lill-Ukrajna tesporta prodotti agrikoli

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending