Kuntatt magħna

Kummissjoni Ewropea

Dikjarazzjoni dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali: Il-valuri u ċ-ċittadini tal-UE fiċ-ċentru tat-trasformazzjoni diġitali

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Dikjarazzjoni interistituzzjonali dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali għad-deċennju diġitali: L-Istati Membri, il-Parlament u l-Kummissjoni kkonkludew in-negozjati dwar il-valuri tal-UE fid-dinja diġitali.

L-Istati Membri, il-Parlament Ewropew, u l-Kummissjoni nnegozjaw il- Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali għad-deċennju diġitali. Id-dikjarazzjoni għandha l-għan li tippromwovi Valuri Ewropej fi ħdan it-trasformazzjoni diġitali, li tpoġġi lin-nies fiċ-ċentru, bit-teknoloġija diġitali tkun ta' benefiċċju għall-individwi, in-negozji, u s-soċjetà kollha kemm hi.

Ivan Bartoš, Viċi Prim Ministru Ċek għad-Diġitalizzazzjoni u Ministru għall-Iżvilupp Reġjonali

Din id-dikjarazzjoni tistabbilixxi triq Ewropea 'l quddiem għat-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetajiet u l-ekonomiji tagħna. Il-promozzjoni u l-protezzjoni tal-valuri tagħna fl-ambjent diġitali huma essenzjali, kemm jekk tkun privatezza, kontroll individwali fuq id-dejta, aċċess ugwali għas-servizzi u l-edukazzjoni, kundizzjonijiet tax-xogħol ġusti u ġusti, involviment fl-ispazju pubbliku jew libertà tal-għażla. Nittama wkoll li d-dikjarazzjoni tistabbilixxi punt ta' referenza internazzjonali u tispira lil pajjiżi u organizzazzjonijiet oħra biex isegwu l-eżempju tagħna. Ivan Bartoš, Viċi Prim Ministru Ċek għad-Diġitalizzazzjoni u Ministru għall-Iżvilupp Reġjonali

Il-mod tal-UE għat-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetajiet u l-ekonomija tagħna jinkludi b'mod partikolari sovranità diġitali b’mod miftuħ, rispett ta’ drittijiet fundamentali, l-istat tad-dritt u d-demokrazija, l-inklużjoni, l-aċċessibbiltà, l-ugwaljanza, is-sostenibbiltà u r-rispett tad-drittijiet u l-aspirazzjonijiet ta’ kulħadd.

It-test ifakkar id-drittijiet pertinenti kollha fil-kuntest tat-trasformazzjoni diġitali u għandu jservi bħala a punt ta ’referenza għan-negozji u atturi rilevanti oħra meta jiżviluppaw u jużaw teknoloġiji ġodda. Id-dikjarazzjoni għandha tiggwida wkoll lil dawk li jfasslu l-politika meta jirriflettu fuq il-viżjoni tagħhom tat-trasformazzjoni diġitali: it-tqegħid nies fiċ-ċentru tat-trasformazzjoni diġitali; l-appoġġ tas-solidarjetà u l-inklużjoni, l-iżgurar tal-konnettività, edukazzjoni, taħriġ u ħiliet diġitali, kif ukoll aċċess għal servizzi diġitali online. Id-dikjarazzjoni tenfasizza l-importanza ta libertà tal-għażla f'interazzjonijiet ma' algoritmi u sistemi ta' intelliġenza artifiċjali u ambjent diġitali ġust. Jappella wkoll biex tiżdied sigurtà u sigurtà fl-ambjent diġitali, b'mod partikolari għat-tfal u ż-żgħażagħ. L-istati membri, il-Parlament u l-Kummissjoni jimpenjaw ruħhom ukoll li jappoġġjaw l-iżvilupp u l-użu ta' teknoloġiji sostenibbli.

Passi li jmiss

Ir-riżultat tal-lum tan-negozjati huwa issa suġġett għall-approvazzjoni mill-Kunsill, il-Parlament Ewropew, u l-Kummissjoni. Min-naħa tal-Kunsill, il-presidenza Ċeka għandha l-ħsieb li tissottometti l-ftehim lir-rappreżentanti tal-Istati Membri (COREPER) kemm jista' jkun malajr li tippermetti l-iffirmar tiegħu mit-tliet istituzzjonijiet kofirmatarji matul il-Kunsill Ewropew ta' Diċembru.

Sfond

Il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni "Boxla diġitali 2030: triq 'il quddiem Ewropea għad-deċennju diġitali" tad-9 ta’ Marzu 2021 ippreżenta l-viżjoni għal Ewropa trasformata diġitalment sal-2030 f’konformità mal-valuri Ewropej. L-ambizzjoni tal-UE hija li tkun diġitalment sovrana f'dinja miftuħa u interkonnessa li tħaddan ċittadini bis-setgħa u negozji innovattivi f'soċjetà diġitali ċċentrata fuq il-bniedem, inklużiva, prospera u sostenibbli.

reklam

Fil- dikjarazzjoni tal-25 ta’ Marzu 2021, il-membri tal-Kunsill Ewropew enfasizzaw l-importanza ta trasformazzjoni diġitali għat-tkabbir, il-prosperità, is-sigurtà u l-kompetittività tal-UE, kif ukoll għall-benessri tas-soċjetajiet tagħna. Identifika l-komunikazzjoni dwar il-boxxla diġitali bħala pass importanti lejn l-immappjar tal-iżvilupp diġitali tal-Ewropa għall-għaxar snin li ġejjin. Huwa stieden lill-Kummissjoni biex tuża l-istrumenti kollha disponibbli fil-qasam tal-politiki industrijali, kummerċjali u tal-kompetizzjoni. Fid-dawl ta' dawn l-ambizzjonijiet u l-isfidi, il-Kummissjoni pproponiet fis-26 ta' Jannar 2022 a Dikjarazzjoni Ewropea dwar id-drittijiet u l-prinċipji diġitali għad-deċennju diġitali, bħala segwitu għall-komunikazzjoni tiegħu tad-9 ta’ Marzu 2021.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending