Kuntatt magħna

Kummissjoni Ewropea

Il-Kummissjoni tippubblika r-Rapport Ġenerali 2022: Is-solidarjetà tal-UE fl-azzjoni fiż-żmien tal-isfidi ġeopolitiċi

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Fil-15 ta' Marzu, il-Kummissjoni ppubblikat il- Edizzjoni 2022 tar-Rapport Ġenerali tal-UE, f'konformità mat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport jippreżenta l-attivitajiet ewlenin tal-UE fl-2022, b’fokus qawwi fuq ir-rispons tal-UE għall-gwerra ta’ aggressjoni tar-Russja kontra l-Ukrajna u l- solidarjetà bla waqfien mal-Ukrajna.

B'mod partikolari, l-UE adottat aktar minn 200 miżura biex tgħin lill-istat u lill-poplu Ukrain, u tappoġġja lill-istati membri biex jittrattaw il-konsegwenzi speċjalment fuq l-ekonomija u s-sigurtà tal-enerġija tal-Ewropa. Madwar 4 miljun ruħ li qed jaħarbu mill-gwerra rċevew protezzjoni temporanja fl-istati membri. L-UE adottat disa' pakketti ta' sanzjonijiet ħorox biex tnaqqas il-kapaċità tar-Russja li tagħmel gwerra u mmobilizzat qrib il-€50 biljun b'appoġġ għall-Ukrajna.

L-UE wkoll aġixxa b’mod deċiżiv biex telimina gradwalment id-dipendenza tagħha fuq il-fjuwils fossili Russi, tappoġġja liċ-ċittadini li jiffaċċjaw kontijiet għoljin tal-enerġija u tħaffef it-tranżizzjoni tal-UE għall-enerġija nadifa. Bis-saħħa tal-pjan REPowerEU tagħha, iddiversifikat progressivament il-provvisti tagħha, laħqet livelli rekord ta' ħażna tal-gass ('il fuq minn 95 % f'Novembru), u qabeż il-mira għat-tnaqqis tal-konsum tal-gass.

L-UE kompliet twettaq ukoll l-aġenda ekoloġika tagħha u t-tkabbir sostenibbli u inklużiv, kif ukoll l-implimentazzjoni b’suċċess tal-Pjan ta’ Rkupru ta’ EUR 800 biljun Next GenerationEU. L-UE baqgħet il-kors tal- Deal Green: l-emissjonijiet domestiċi netti tagħha kienu 30 % inqas milli fl-1990, u l-UE tinsab fit-triq it-tajba biex tilħaq il-mira tal-2030. L-UE żiedet ukoll il-mira tal-2030 għar-rinnovabbli għal 45 % meta mqabbla mal-mira preċedenti ta’ 40 %, filwaqt li ntlaħqu ftehimiet politiċi importanti dwar ir-reviżjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju tal-Emissjonijiet, il-ħolqien ta’ Fond Soċjali għall-Klima u l-implimentazzjoni tal-Karbonju l-ġdid. Mekkaniżmu ta' Aġġustament tal-Fruntieri.

Fis-settur diġitali, is-sena rat l-adozzjoni tal-Att dwar is-Servizzi Diġitali u l-Att dwar is-Swieq Diġitali, flimkien ma’ leġiżlazzjoni ġdida dwar iċ-chargers universali. F'termini ta' ugwaljanza, ittieħdu passi deċiżivi dwar id-Direttiva dwar in-Nisa fuq Bordijiet, dwar miżuri ta' trasparenza fil-pagi, u dwar id-direttiva dwar pagi minimi adegwati. Ir-rapport huwa disponibbli fil-lingwi uffiċjali kollha tal-UE bħala a ktieb illustrat kompletament u fi verżjoni online.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam

Trending