Kuntatt magħna

Elezzjonijiet Ewropej 2024

Daniżi fir-Renju Unit fost iċ-ċittadini tal-UE ma ħallewx jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-UE 

SHARE:

ippubblikat

on

minn Else Kvist, ġurnalista Freelance u konsulent tal-komunikazzjoni 

Hekk kif miljuni ta’ ċittadini tal-UE li jgħixu fir-Renju Unit jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, dan mhux hekk biss Brittaniċi li mhux se jkunu jistgħu jivvutaw aktar f’dawn l-elezzjonijiet wara l-Brexit. 

Bħala ċittadin Daniż li jgħix fir-Renju Unit, flimkien mal-maġġoranza l-kbira ta' Daniżi oħra li stabbilixxew hawn, mhux se nkun nista' nivvota. Billi d-Danimarka hija waħda mill-ftit mis-27 stat membru attwali tal-UE, li ma jippermettux li ħafna miċ-ċittadini tagħha jivvutaw minn barra l-UE. Il-‘ħatja’ l-oħra huma l-Bulgarija, Ċipru, Malta u l-Irlanda. 

B'kuntrast l-Isvezja, il-Polonja u Franza huma fost it-22 stat membru li jippermettu liċ-ċittadini tagħhom jivvutaw minn barra l-UE fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Għalhekk filwaqt li l-biċċa l-kbira taċ-ċittadini tal-UE fir-Renju Unit jistgħu jitfgħu l-vot tagħhom fl-ambaxxati, bil-posta, bil-votazzjoni elettronika jew bil-prokura, ħafna minna mhux se jkollhom leħen dwar min jirrappreżentana fil-Parlament Ewropew. Dan minkejja li ħafna minna eżerċitajna d-dritt tagħna tal-moviment liberu ħafna qabel il-Brexit filwaqt li l-ftehim tal-irtirar tar-Renju Unit mal-UE suppost jipproteġi d-drittijiet tagħna. 

Filwaqt li ovvjament ninsab kuntent li ħafna miċ-ċittadini sħabi tal-UE se jkollhom iċ-ċans li jsemmgħu leħinhom, ma tantx jagħmel sens li xi wħud minna jiġu mċaħħda mid-dritt tal-vot għall-istess parlament, li huwa maħsub biex jirrappreżenta liċ-ċittadini kollha tal-UE. . Minbarra l-ħames pajjiżi msemmija, li jneħħu l-vot liċ-ċittadini tagħha li jgħixu barra mill-UE, stati membri oħra jagħmluha diffiċli għaċ-ċittadini tagħhom biex jivvutaw fil-prattika minn barra. Dan jinkludi l-Italja biċ-ċittadini tagħha jkollhom jivvjaġġaw lura l-Italja biex jitfgħu l-vot tagħhom. Għalhekk fir-realtà, il-biċċa l-kbira tan-nofs miljun Taljan li jgħixu fir-Renju Unit x’aktarx li ma jkunux qed jivvutaw fl-elezzjonijiet, flimkien ma’ madwar 30,000 Daniż maħsub li qed jgħixu fir-Renju Unit.

Fil-każ tad-Danimarka, huma biss gruppi speċifiċi ħafna, bħal diplomatiċi, impjegati stazzjonati hawn minn kumpanija Daniża jew dawk li qed jippjanaw li jirritornaw lejn id-Danimarka fi żmien sentejn, li huma eliġibbli biex jivvutaw minn barra l-UE. Bħala ċittadin Daniż, int titlef ukoll id-dritt tiegħek li tivvota fl-elezzjonijiet nazzjonali għall-parlament Daniż, meta tmur barra mill-pajjiż sakemm ma tappartjenix għal wieħed mill-gruppi speċifikati. 

reklam

Għal wieħed minn sħabi Daniżi hawn fir-Renju Unit, is-sitwazzjoni hija partikolarment partikolari. Brontë Aurell, li ko-fundat Scandi-Kitchen fil-West End ta’ Londra ma’ żewġha Svediż Jonas Aurell, hija magħrufa sew fost id-Daniżi fir-Renju Unit. Hija wkoll l-awtriċi ta’ diversi kotba tat-tisjir u ġiet rikonoxxuta bħala ‘Londoner Eċċezzjonali’ mis-Sindku tal-kapitali Sadiq Khan. Bronte, li ġie fir-Renju Unit lura fis-snin 90, ta’ 17-il sena, qal: “Qatt ma stajt nivvota f’xi elezzjoni nazzjonali, qatt f’ħajti. Ir-raġel tiegħi, minn naħa l-oħra tal-pont, jista' jivvota fl-elezzjonijiet ġenerali fl-Isvezja u fl-elezzjonijiet tal-UE. Qed nipprova nrabbi lil uliedi billi ngħallimhom kemm hu importanti li jivvutaw u jeżerċitaw drittijiet demokratiċi – u madankollu ma nistax nagħmel dan jien stess.”

Il-Fondazzjoni ECIT, think-tank ibbażat fi Brussell u Voters Without Borders kitbu lill-Kummissjoni Ewropea fl-2021 biex jitolbu li jittieħdu proċeduri ta’ ksur kontra l-istati membri, li ma jippermettux li l-maġġoranza taċ-ċittadini tagħhom jivvutaw minn barra. Il-kummissjoni wieġbet li ma kellhomx il-kompetenza li jagħmlu dan għall-elezzjonijiet nazzjonali.

Mela minflok il-Fondazzjoni ECIT dawwart l-attenzjoni tagħha fuq l-Elezzjonijiet tal-UE. Flimkien ma’ ditta legali, qed itellgħu ilment legali lill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll qed ifittxu l-possibbiltà li jieħdu azzjoni legali kontra xi wieħed mill-Istati Membri tal-UE, li ma jippermettux liċ-ċittadini tagħha jivvutaw fil-Parlament Ewropew. L-enfasi se tkun fuq iċ-ċittadini tal-UE fir-Renju Unit, li ħafna minnhom eżerċitaw id-dritt tagħhom għall-moviment liberu qabel il-Brexit. Il-fondazzjoni għalhekk qed tfittex ċittadini minn pajjiżi bħad-Danimarka u l-Irlanda, li huma mħassba dwar il-ħelsien mill-vot tagħhom, u li jkunu lesti jaġixxu bħala atturi f'każ legali. 

New Europeans UK hija organizzazzjoni tal-karità li taħdem biex tiżgura u ttejjeb id-drittijiet taċ-ċittadini tal-UE fir-Renju Unit, kif ukoll tal-Brittaniċi barra l-pajjiż, li jien naħdem għalihom bħala konsulent tal-komunikazzjoni. 

Il-President ta’ New Europeans UK, Dr Ruvi Ziegler, li qed jgħin lill-Fondazzjoni ECIT ttella’ l-isfida legali, qal: “Fil-fehma tiegħi d-diverġenza madwar l-UE fir-rigward tal-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew hija problematika fiha nnifisha. Dan għaliex il-Parlament Ewropew huwa istituzzjoni tal-unjoni – l-istati membri qed jaġixxu f’isem l-unjoni meta jamministraw proċessi elettorali għall-Parlament Ewropew. -Mela meta jkollok standards diverġenti għall-eliġibilità madwar l-istati membri dan jikser il-prinċipju tal-ugwaljanza taċ-ċittadini tal-UE." Il-prinċipju tal-ugwaljanza huwa stabbilit fl-artikolu 9 tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea. Parti oħra tat-trattat tgħid li kull ċittadin għandu jkollu d-dritt li jipparteċipa fil-ħajja demokratika tal-Unjoni (l-Artikolu 10). 

Meta ppruvajt nivvota fl-aħħar elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fl-2019, li fihom ipparteċipa r-Renju Unit, ġejt miċħud fil-post tal-votazzjoni lokali tiegħi fil-Lvant ta’ Londra. Dakinhar, qaluli li suppost imlejt formola li tiddikjara li mhux se nivvota fil-pajjiż tal-oriġini tiegħi (id-Danimarka). Fil-fatt kont ikkuntattjat bil-quddiem lill-kunsill lokali tiegħi dwar dan u għad għandi l-ittra li rċevejt li tgħidli li kont diġà reġistrat biex nivvota u ma kellix bżonn nagħmel xi ħaġa oħra. Minkejja dan, sirt wieħed biss mill-1.7 miljun ċittadin tal-UE fir-Renju Unit u Brittaniċi fl-UE, li skont il-Kummissjoni Elettorali, ġew miċħuda l-vot tagħna f'dawk l-elezzjonijiet. Ħafna minnhom minħabba nuqqas ta’ informazzjoni dwar il-formoli li konna mitluba nimlew.

Dak iż-żmien, dan kien ‘punt ta’ qabża’ għalija wara li r-Renju Unit lanqas ma kien ħalla liċ-ċittadini tal-UE jivvutaw fir-referendum tal-Brexit, u hekk oriġinarjament involvejt ma’ New Europeans UK bħala kampanjatur. Iżda filwaqt li r-Renju Unit ġie miċħud mill-vot tiegħi fl-elezzjonijiet tal-UE fl-2019, issa d-Danimarka qed tiċħadni d-dritt tiegħi li nivvota fl-elezzjonijiet ta’ din is-sena.

Għalhekk ikkuntattjajt lil Danes Worldwide, organizzazzjoni membru li qed tieħu ħsieb l-interessi tad-Daniżi madwar id-dinja. Is-Segretarju Ġenerali tagħhom, Michael Bach Petersen, qal: “Id-Daniżi kollha barra minn Malta, inklużi dawk kollha li joqogħdu barra l-UE, għandhom ovvjament ikunu jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew fuq l-istess livell maċ-ċittadini l-oħra kollha tal-UE, bħalma għandhom ikunu wkoll. jistgħu jivvutaw fl-elezzjonijiet ġenerali fid-Danimarka. 

"Sfortunatament, id-Danimarka hija waħda mill-ftit pajjiżi tal-UE li ma toffrix din l-għażla, u ovvjament irridu nibdluha". 

Ikkuntattjajt ukoll lill-gvern Daniż. Il-Ministeru tal-Istat irreferini għand il-Ministeru tal-Intern u s-Saħħa, li wieġbu li ma setgħux jgħinu.

Madankollu, bl-appoġġ ta’ Danes Worldwide, l-ECIT Foundation u New Europeans UK fost oħrajn, inħossni fiduċjuż li dawn l-organizzazzjonijiet se jkunu qed jiġġieldu r-rokna tagħna. Dan jagħtini t-tama li d-Daniżi u ċittadini oħra tal-UE mingħajr dritt fir-Renju Unit u bnadi oħra jistgħu jiksbu vot fl-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li jmiss - sew jekk b'mezzi politiċi jew legali hekk kif parlament ġdid jidħol u trattati ġodda jiġu nnegozjati. 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending