Kuntatt magħna

Parlament Ewropew

Ir-regoli tal-UE meħtieġa kontra kawżi abbużivi li jimmiraw ilħna kritiċi

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Parlament qed jitlob regoli ġodda tal-UE biex inaqqsu l-azzjonijiet legali vessatorji maħsuba biex jintimidaw u jsikket ilħna kritiċi, sessjoni plenarja  JURI  LIBE.

F’rapport adottat b’444 vot favur, 48 kontra u 75 astensjoni, il-MPE jipproponu sensiela ta’ miżuri biex jikkontrobattu t-theddida li l-Kawżi Strateġiċi Kontra l-Parteċipazzjoni Pubblika (SLAPPs) joħolqu lill-ġurnalisti, l-NGOs u s-soċjetà ċivili fl-Ewropa. L-SLAPPs huma azzjonijiet legali frivoli bbażati fuq pretensjonijiet esaġerati u ta' spiss abbużivi, li għandhom l-għan li jintimidaw u jiskreditaw b'mod professjonali l-miri tagħhom, bl-għan aħħari li jirrikatthom u jsakkruhom.

Il-MPE jinkwetaw dwar l-effett ta’ dawn il-kawżi fuq il-valuri tal-UE, is-suq intern u s-sistema tal-ġustizzja tal-UE. It-test jenfasizza l-iżbilanċ frekwenti ta’ poter u riżorsi bejn rikorrenti u konvenuti, li jimmina d-dritt għal proċess ġust. Il-MPE huma partikolarment imħassba dwar l-SLAPPs li jiġu ffinanzjati mill-baġits tal-istat, u l-użu tagħhom flimkien ma’ miżuri oħra tal-istat kontra ħwienet tal-midja indipendenti, il-ġurnaliżmu u s-soċjetà ċivili.

Miżuri biex jipproteġu l-vittmi u jissanzjonaw lil dawk li jabbużaw

Il-Parlament jiddispjaċih li l-ebda stat membru s'issa ma għadda leġiżlazzjoni mmirata kontra SLAPPs. Għalhekk, tappella lill-Kummissjoni biex tippreżenta pakkett ta' miżuri, inkluża leġiżlazzjoni. Skont il-MPE, dawn għandhom jinkludu:

  • Direttiva tal-UE kontra SLAPPs li tistabbilixxi standards minimi, li għandhom jipproteġi l-vittmi filwaqt li il-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-użu ħażin tal-miżuri anti-SLAPP;
  • an qafas legali ambizzjuż fl-Att li jmiss dwar il-Libertà tal-Midja;
  • l- prevenzjoni ta '' turiżmu ta 'libell' jew 'forum shopping' – fejn ir-rikorrenti jagħżlu li jippreżentaw l-azzjonijiet tagħhom fl-iktar ġurisdizzjoni favorevoli – permezz ta' regoli uniformi u prevedibbli ta' malafama, u billi jiġi stabbilit li l-każijiet għandhom jiġu deċiżi mill-qrati fil-post tar-residenza abitwali tal-konvenut;
  • regoli dwar it-tkeċċija bikrija mill-qrati sabiex il-kawżi abbużivi jkunu jistgħu jitwaqqfu malajr abbażi ta’ kriterji oġġettivi; ir-rikorrent għandu jiffaċċja sanzjonijiet jekk jonqsu milli jiġġustifikaw b’liema mod l-azzjoni tagħhom mhix abbużiva ;
  • salvagwardji kontra SLAPPs kombinati, jiġifieri dawk li jgħaqqdu akkużi ta' responsabbiltà kriminali u ċivili, u miżuri biex jiġi żgurat li l-malafama ma tistax tintuża għal SLAPPs, u;
  • fond tal-UE għall-appoġġ tal-vittmi tal-SLAPPs u l-familji tagħhom, kif ukoll adegwati taħriġ ta' mħallfin u avukati.

Korapporteur Tiemo Wölken (S&D, DE) qal: “Ma nistgħux inżommu u naraw hekk kif l-istat tad-dritt qed ikun dejjem aktar mhedded, u l-libertajiet tal-espressjoni, l-informazzjoni u l-assoċjazzjoni huma mdgħajfa. Huwa dmir tagħna li nipproteġu lill-ġurnalisti, l-NGOs u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili li jirrappurtaw dwar kwistjonijiet ta’ interess pubbliku. Il-qrati tagħna qatt m’għandhom ikunu bitħa għal individwi, kumpaniji jew politiċi sinjuri u b’saħħithom, u lanqas m’għandhom ikunu mgħobbija żżejjed jew abbużati għal gwadann personali.”

Korapporteur Roberta Metsola (EPP, MT) qal: “Dan ir-rapport għandu jservi bħala pjan biex jipproteġi lill-ġurnalisti, biex jipproteġi lil dawk li jfittxu l-verità, biex jissalvagwardja l-libertà tal-espressjoni u nżommu d-dritt tagħna li nkunu nafu. Dan ir-rapport bejn il-partiti u bejn il-kumitati jimmarka mument importanti għall-ġurnaliżmu fil-ġlieda kontra l-kawżi abbużivi. M'hemm l-ebda post għall-abbuż tas-sistemi tal-ġustizzja tagħna - dak huwa l-messaġġ li bgħatna bil-vot qawwi tagħna llum."

reklam

Passi li jmiss

Fl-4 ta’ Ottubru, il-Kummissjoni Ewropea imnedija konsultazzjoni pubblika biex tiddaħħal inizjattiva li ġejja biex jiġu indirizzati kawżi abbużivi mressqa kontra ġurnalisti u difensuri tad-drittijiet. Il-Kummissjoni hija mistennija li tippreżenta Att Ewropew dwar il-Libertà tal-Midja fl-2022, immirat biex jissalvagwardja l-indipendenza u l-pluraliżmu tal-midja.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending