Kuntatt magħna

Parlament Ewropew

Riklami politiċi: Il-MPE tas-Suq Intern se jibdew diskussjonijiet dwar abbozz ta' liġi fl-10 ta' Jannar

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Kummissjoni se tippreżenta l-proposta tagħha dwar ir-reklamar politiku lill-MPE fil-Kumitat ewlieni tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur illum (10 ta' Jannar), IMCO.

A proposta leġiżlattiva dwar it-trasparenza u l-immirar tar-reklamar politiku, imressqa mill-Kummissjoni fil-25 ta’ Novembru 2021, ikun jeħtieġ li kwalunkwe reklam politiku jiġi ttikkettat b’mod ċar bħala tali u jinkludi informazzjoni bħal min ħallas għalih u kemm. Ir-regoli proposti se joħolqu ambjent aktar sigur għall-konsumaturi, peress li jinkludu wkoll miżuri li jikkonċernaw l-użu ta' tekniki ta' amplifikazzjoni.

Skont dawn ir-regoli, ikun obbligatorju li fir-reklami tiġi inkluża informazzjoni ċara fuq liema bażi persuna tkun immirata. Ikun obbligatorju wkoll li jiġu ppubblikati liema gruppi ta' individwi kienu fil-mira, fuq il-bażi ta' liema kriterji, u b'liema għodod jew metodi ta' amplifikazzjoni. Din il-proposta tikkumplimenta l- Att dwar is-Servizzi Diġitali (DSA) peress li jistabbilixxi regoli speċifiċi għar-reklamar politiku, li jibni fuq ir-regoli orizzontali ġenerali stabbiliti fid-DSA.

A Ewrobarometru stħarriġ ippubblikat f’Marzu 2021 wera li kważi erbgħa minn kull għaxar Ewropej kienu esposti għal kontenut li ma setgħux faċilment jiddeterminaw bħala reklam politiku.

Il-Parlament Ewropew - fejn il-Kumitat tas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur huwa fuq quddiem, mar-rapporteur Sandro Gozi (Ġedded, FR) – se jifformula l-pożizzjoni tiegħu dwar il-proposta qabel ma jidħol fin-negozjati mal-Kunsill biex jintlaħaq ftehim finali. L-għan huwa li r-regoli l-ġodda jidħlu fis-seħħ qabel l-elezzjonijiet Ewropej li jmiss fl-2024.

Preżentazzjoni tal-proposta dwar ir-reklamar politiku lill-kumitat ewlieni tal-Parlament

Meta: It-Tnejn, 10 ta’ Jannar 2022, minn madwar 14.30

reklam

fejn: Brussell, Parlament Ewropew, bini ANTALL, kamra 2Q2 (bil-parteċipazzjoni remota tal-Membri)

Streaming dirett fuq Ċentru Multimedjali tal-Parlament.

Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE biex jidħol fil-Parlament

Mit-3 ta’ Novembru, in-nies kollha li jidħlu fil-binjiet tal-Parlament huma mitluba jippreżentaw Ċertifikat Diġitali COVID validu tal-UE, inklużi l-ġurnalisti. Iċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE jipprova li persuna jew tkun imlaqqma għal kollox, għandha immunità wara li tkun irkuprat minn COVID-19 jew tista' turi riżultat negattiv riċenti tat-test tal-PCR. Kemm il-format diġitali kif ukoll dak tal-karta taċ-Ċertifikat COVID Diġitali tal-UE jew ta’ ċertifikat rikonoxxut ċertifikat ekwivalenti ser jiġu aċċettati.

Se tiġi aċċettata wkoll prova ta' riżultat negattiv ta' test PCR li sar fl-aħħar 72 siegħa fil-Belġju, il-Lussemburgu jew Franza. Jekk jogħġbok innota li l-miżuri ta' prekawzjoni eżistenti, inkluż l-ilbies obbligatorju ta' maskra medika tal-wiċċ u kontrolli tat-temperatura fid-daħliet, jibqgħu fis-seħħ.

Aktar informazzjoni 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending