Kuntatt magħna

ambjent

Fit for 55: Il-Parlament jadotta liġijiet ewlenin biex jilħaq il-mira tal-klima għall-2030

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Parlament Ewropew approva nhar it-Tlieta (18 ta’ April) il-ftehimiet milħuqa mal-istati membri tal-UE lejn l-aħħar tal-2022 dwar diversi leġiżlazzjonijiet ewlenin li jiffurmaw parti minn il-pakkett "Fit for55 fl-2030".. L-UE stabbiliet mira li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHGs) b'55 % meta mqabbla mal-1990 sal-2030, skont u l-Liġi Ewropea dwar il-Klima.

Riforma tas-sistema tal-iskambju tal-kwoti tal-emissjonijiet

Ir-riforma tas-Sistema ta' Skambju ta' Emissjonijiet għaddiet b'413-il vot favur, 167 kontra, u 57 astensjoni. L-ETS hija aktar ambizzjuża, peress li l-emissjonijiet tal-GHG għandhom jitnaqqsu bi 62 % fis-setturi tal-ETS sal-2030 meta mqabbla mal-livelli tal-2005. Il-kwoti b'xejn għall-kumpaniji se jitneħħew gradwalment mill-2026 sal-2034. Tinħoloq ETS II ġdida għall-fjuwil għat-trasport bit-triq u l-bini, li se tipprezza l-emissjonijiet tal-GHG f'dawn is-setturi sal-2027. (Jew 2028 jekk il-prezzijiet tal-enerġija huma estremament għoljin. )

Aqra l- Stqarrija għall-Istampa wara l-ftehim mal-pajjiżi tal-UE għal aktar informazzjoni dwar ir-Riforma tal-ETS.

Il-Parlament ivvota għall-inklużjoni għall-ewwel darba ta' Emissjoni ta' GHG mis-settur marittimu fl-ETS (501 vot kontra 131 astensjoni), u approva l- Reviżjoni tal-ETS fl-Avjazzjoni (463 vot kontra 117 u 64 astensjoni). Il-kwoti bla ħlas għall-avjazzjoni se jitneħħew gradwalment sal-2026, u se jiġu promossi fjuwils sostenibbli tal-avjazzjoni.

Strument ġdid għall-kejl tar-rilokazzjoni tal-karbonju

Il-Parlament tal-UE adotta regoli għal Mekkaniżmu tal-UE għall-Aġġustament tal-Fruntieri tal-Karbonju (CBAM) ġdid b'487 vot, 81 astensjoni u 75. Dan il-mekkaniżmu għandu l-għan li jinkoraġġixxi pajjiżi mhux tal-UE fl-ambizzjonijiet klimatiċi tagħhom u jiżgura li l-isforzi klimatiċi tal-UE u dawk tal-UE. komunità globali ma jiddgħajfux jekk il-produzzjoni tiġi rilokata minn pajjiżi tal-UE għal pajjiżi li għandhom politiki inqas ambizzjużi.

reklam

CBAM ikopri ħadid, azzar u aluminju kif ukoll fertilizzanti, elettriku u idroġenu. L-importaturi jkunu responsabbli għal kwalunkwe differenza fil-prezz bejn il-prezz tal-karbonju fil-pajjiż tal-oriġini u l-prezz tal-kwoti taħt l-EU ETS.

Is-CBAM se jidħol gradwalment bejn l-2026 u l-2034, bl-istess rata li l-kwoti bla ħlas tal-EU ETS jitneħħew gradwalment.

ara l- Stqarrija għall-Istampa wara l-ftehim tal-UE għal aktar informazzjoni dwar is-CBAM.

Fond Soċjali għall-Klima għall-ġlieda kontra l-faqar enerġetiku

B'521 vot favur, 75 kontra u 43 astensjoni, il-ftehim ġie approvat mal-istati membri għat-twaqqif ta' Fond Soċjali tal-UE għall-Klima fl-2026. Dan se jiżgura li t-tibdil fil-klima jkun ġust u inklużiv. Dan se jkun ta’ benefiċċju għad-djar vulnerabbli, il-mikrointrapriżi, u l-utenti tat-trasport li huma l-aktar affettwati mill-faqar fl-enerġija u fit-trasport. L-SCF, meta jiġi implimentat bis-sħiħ, se jiġi ffinanzjat bl-irkant ta' allokazzjonijiet tal-ETS II sa ammont massimu ta' EUR65 biljun. 25% addizzjonali tal-finanzjament se jiġu minn riżorsi nazzjonali.

Stqarrija għall-Istampa wara l-Ftehim mal-Pajjiżi tal-UE għal aktar informazzjoni dwar il-Fond.

Passi li jmiss

Issa, it-testi jridu jiġu approvati uffiċjalment mill-Kunsill. It-testi se jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali tal-UE, u jidħlu fis-seħħ għoxrin jum wara.

L-adozzjoni ta’ dawn il-biċċiet ta’ leġiżlazzjoni hija bi tweġiba għall-aspettattivi taċ-ċittadini li l-UE taċċellera u tlesti t-tranżizzjoni ekoloġika, kif espress fil- konklużjonijiet tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, Proposti 3(1), 3(8), 3(9), 11(1), u 11(7).

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending