Kuntatt magħna

Futur ta 'l-Ewropa

Futur tal-Ewropa: L-ideat tan-nies fil-Plenarja tal-Konferenza

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

It-tieni Plenarja tal-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa semgħet minnha iż-żgħażagħ dwar il-bidla fl-UE u ħadu rendikont tal-progress ta' partijiet oħra tal-Konferenza, affarijiet tal-UE.

Is-sessjoni Plenarja tal-Konferenza saret fit-23 ta’ Ottubru 2021 fi Strasburgu u laqqgħet flimkien ċittadini, rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE, parlamenti nazzjonali, u partijiet interessati oħra. Id-diskussjonijiet daru madwar ideat u rapporti mill- Bordijiet taċ-Ċittadini Ewropej, Il- Avveniment taż-Żgħażagħ Ewropej (EYE2021), panels nazzjonali u avvenimenti, u l- Pjattaforma diġitali multilingwi tal-Konferenza.

Viżjonijiet taż-żgħażagħ

Rappreżentanti mill-Avveniment taż-Żgħażagħ Ewropej li sar aktar kmieni f'Ottubru ppreżentaw il- Rapport dwar l-Ideat taż-Żgħażagħ bl-aktar 20 proposta popolari għar-riformi tal-UE joħorġu mill-avveniment. Dawn kienu jinkludu, fost l-oħrajn, sejħiet għal listi elettorali transnazzjonali fl-elezzjonijiet tal-UE, enfasi fuq il-ħiliet soft u l-istudji tal-lingwi fl-iskola, politika barranija tal-UE aktar koerenti u t-tmiem tad-dritt tal-istati membri li jivvotaw id-deċiżjonijiet tal-Kunsill.

reklam

“Jekk hemm xi ħaġa li għandek tiġbed mir-rapport tal-lum, hija li ż-żgħażagħ għandhom viżjoni ċara għall-futur tal-Ewropa u aħna qegħdin hawn biex nibagħtu dan il-messaġġ,” qalet Martina Brambilla mill-Italja, waħda mit-tliet kelliema tal-avveniment flimkien ma’ Greta Adamek (Ġermanja) u Tommy Larsen (Danimarka).

Jinħtieġu aktar kontribuzzjonijiet

Il-Konferenza hija proċess inklużiv li jiddependi fuq il-kontribuzzjonijiet kollha tal-Ewropej biex jiġi ddeterminat kif l-UE għandha tinbidel. Kien hemm madwar 9,000 idea sottomessi s'issa fuq il-pjattaforma tal-Konferenza u aktar minn 15,000 kumment, ko-president tal-Konferenza Guy Verhofstadt rrappurtati.

reklam

"Fuq il-pjattaforma teżisti xewqa li tkun kostruttiv u li tittejjeb l-UE bħala proġett," qal Verhofstadt. “Xi kwistjonijiet li jerġgħu lura regolarment fuq suġġetti differenti, huma t-tmiem tal-unanimità [fit-teħid tad-deċiżjonijiet], it-tisħiħ tad-dimensjoni soċjali [...] u l-ħtieġa li d-diversità u l-multilingwiżmu jinżammu bħala mod kif titrawwem Ewropa reali ta’ iċ-ċittadini”. L-ogħla numru ta' ideat jinsabu fl-oqsma tad-demokrazija tal-UE u t-tibdil fil-klima u l-ambjent.

Bosta parteċipanti fid-dibattitu nnutaw li 15 % biss tal-kontributuri fuq il-pjattaforma identifikaw lilhom infushom bħala nisa, filwaqt li 60 % rreġistraw bħala rġiel (madwar 25 % ma żvelawx is-sess tagħhom).

“Din is-sottorappreżentanza tfisser li l-prijoritajiet tan-nisa ġew mgħarrqa mill-irġiel. Kif nistgħu nippretendu li l-Ewropej kollha ġew mismugħa, meta t-tħassib ta’ 50% tal-popolazzjoni huwa nieqes?” qalet Elsie Gisslegård mill-Isvezja.

Oħrajn esprimew tħassib li minħabba l-mijiet ta' miljuni ta' Ewropej, il-parteċipazzjoni taċ-ċittadini fl-inizjattiva hija relattivament baxxa. Kien hemm sejħiet għal aktar sforzi ta' ħolqien ta' kuxjenza u komunikazzjoni, b'enfasi speċjali fuq in-nisa, iż-żgħażagħ u n-nies fiż-żoni rurali.

Rapport finali dwar is-sejbiet mill-pjattaforma diġitali huwa mistenni f'Diċembru, iżda l-membri tal-Plenarja ssuġġerew li għandha tkompli tiffunzjona wara u ssir kanal permanenti għad-djalogu bejn l-istituzzjonijiet u ċ-ċittadini.

Iċ-ċittadini jieħdu ċ-ċentru tad-dibattitu

Il-Plenarja tal-Konferenza kienet l-ewwel waħda b’kompożizzjoni sħiħa wara l- erba' bordijiet taċ-ċittadini Ewropej għażlu lir-rappreżentanti tagħhom fl-ewwel laqgħat tagħhom li saru fl-aħħar ġimgħat. Rappreżentanti tal-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent, li huma stati membri potenzjali ġodda tal-UE, ġew mistiedna wkoll biex jipparteċipaw. Il-laqgħat fi gruppi ta' ħidma fit-22 ta' Ottubru ħejjew id-dibattiti tas-sessjoni.

Iċ-ċittadini ħadu sehem attiv fid-diskussjonijiet dwar is-suġġetti kollha fil-kompetenza tal-Konferenza u talbu li leħinhom jinstema'. Joémy Lindau, żagħżugħ mir-reġjun Franċiż barra l-pajjiż ta’ Martinique, qal: “Qed tgħid li aħna [iż-żgħażagħ] il-futur. Nixtieq ndur lejkom u ngħid li intom [membri tal-Plenarja] intom il-futur u npoġġu t-tama tagħna fuqkom biex nisimgħu dak li qed insejħu għalih.”

Iż-żewġ laqgħat li jmiss tal-Plenarja se jsiru fis-17-18 ta' Diċembru u 21-22 ta' Jannar biex jiġu diskussi r-rakkomandazzjonijiet tal-erba' panels taċ-ċittadini Ewropej li se jtemmu l-ħidma tagħhom sa dak iż-żmien. Il-ko-president Verhofstadt saħaq li dawn is-sessjonijiet se jkollhom sistema differenti, b'aktar ħin għar-rappreżentanti tal-panels biex jippreżentaw il-konklużjonijiet tagħhom u dibattitu ma' membri Plenarji oħra dwar is-suġġetti konkreti.

Sir af aktar dwar kif taħdem il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa u x'inhu r-rwol u l-kompożizzjoni tal-plenarja tagħha.

Sir af aktar 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.
reklam
reklam

Trending