Kuntatt magħna

Parlament Ewropew

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: X'inhi u kif taħdem?

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija opportunità għall-Ewropej biex jinfluwenzaw fejn l-UE sejra. Sir af aktar, affarijiet tal-UE.

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa infografika.
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa: kif taħdem  

F'dinja li qed tiġġieled pandemija u tfittex soluzzjonijiet għal sfidi fit-tul bħall-bidla fil-klima, l-UE hija impenjata għal dibattitu miftuħ u demokratiku man-nies dwar dak li għandha tiffoka fuqu.

Proċess demokratiku inklużiv

A Stħarriġ riċenti tal-Ewrobarometru wera li 92% tal-Ewropej iridu li l-vuċijiet tan-nies "jitqiesu aktar fid-deċiżjonijiet relatati mal-futur tal-Ewropa". Il-Konferenza għandha l-għan li dan iseħħ.

Il-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni Ewropea jistiednu lill-Ewropej kollha biex jaqsmu l-ideat tagħhom dwar kif l-Ewropa għandha tevolvi, x’għandhom ikunu l-prijoritajiet u kif jippreparaw għal dinja ta’ wara l-Covid. L-istituzzjonijiet tal-UE jridu jikkonsultaw kemm jista' jkun nies, b'fokus speċjali fuq iż-żgħażagħ.

Il-Konferenza hija aktar minn eżerċizzju ta’ smigħ. Il-kontribuzzjonijiet li n-nies jagħmlu fuq il Pjattaforma onlajn tikkontribwixxi għal dibattiti mal-MPE, membri tal-parlamenti nazzjonali, rappreżentanti tal-gvern u tal-UE, kif ukoll partijiet interessati oħra. Dawn id-dibattiti se jsiru l-pedament għal proposti ta’ politika li se jinbidlu f’azzjoni konkreta tal-UE. il-Parlament, il-Kunsill u l-Kummissjoni wiegħdu li jisimgħu l-proposti tan-nies u ssegwi l-eżitu tal-Konferenza.

L-Ewropej kollha huma mistiedna jieħdu sehem f'dan il-proċess, irrispettivament mill-età, is-sess, l-edukazzjoni jew l-isfond professjonali tagħhom. Il-Parlament irid jiżgura b'mod speċjali l-parteċipazzjoni attiva taż-żgħażagħ u uża l-Avveniment Ewropew taż-Żgħażagħ (EYE) tiegħu f'Ottubru 2021 biex jiġbor il-viżjonijiet tagħhom dwar il-futur tal-Ewropa.

reklam

Kif taħdem?

Tnediet il-pjattaforma diġitali tal-Konferenza fid-19 ta’ April. Jippermetti lin-nies jaqsmu u jiddiskutu ideat online kif ukoll jippreparaw avvenimenti madwar l-UE, fejn u meta l-kundizzjonijiet tas-saħħa jippermettu. Dawn l-avvenimenti jservu bħala sors ieħor ta’ ideat għall-bidla. L-istati membri qed jorganizzaw ukoll avvenimenti mmexxija miċ-ċittadini.

Il-pannelli taċ-ċittadini Ewropej qed jiġbru flimkien nies minn oqsma differenti tal-ħajja. Il-pannelli, li bdew ix-xogħol tagħhom wara s-sajf, qed iħarsu lejn l-ideat imressqa fuq il-pjattaforma u qed jagħmlu diskussjonijiet dwar dak li jeħtieġ li jinbidel fl-UE. Hemm erba' bordijiet taċ-ċittadini ta' 200 membru kull wieħed jaħdem fuq temi differenti:

  • Ekonomija aktar b'saħħitha, ġustizzja soċjali, impjiegi, edukazzjoni, żgħażagħ, kultura, sport u diġitali
    trasformazzjoni
  • Demokrazija Ewropea, valuri, drittijiet, stat tad-dritt, sigurtà
  • Tibdil fil-klima, ambjent u saħħa
  • L-UE fid-dinja u l-migrazzjoni

Kull wieħed mill-panels se jiltaqa' mill-inqas tliet darbiet u huwa liberu li jiddefinixxi l-prijoritajiet tiegħu. Ir-rakkomandazzjonijiet tagħhom se jiġu ppreżentati lill-Plenarja tal-Konferenza.

Il-Plenarja tal-Konferenza għandha rwol ċentrali fil-Konferenza billi rappreżentanti tal-istituzzjonijiet tal-UE, il-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali jiltaqgħu hemm maċ-ċittadini biex jiddiskutu u jiżviluppaw proposti għal bidla. Il-Parlament Ewropew ħeġġeġ għal Plenarja politikament b'saħħitha b'ħafna rappreżentanti eletti kif ukoll rwol importanti għaċ-ċittadini.

Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa infografika.
Il-Plenarja tal-Konferenza: min qed jieħu sehem?  

Is-sessjoni plenarja inawgurali saret fid-19 ta’ Ġunju fi Strasburgu b’parteċipazzjoni remota u fiżika. It-tieni sessjoni hija skedata għat-22-23 ta’ Ottubru u se jsegwu aktar sessjonijiet biex jiġu diskussi r-rakkomandazzjonijiet li ġejjin mill-panels taċ-ċittadini. Ssib il-kalendarju tal-Konferenza kollhae.

Sib min huma r-rappreżentanti tal-Parlament Ewropew fil-Plenarja tal-Konferenza.

Il-bord eżekuttiv huwa responsabbli għall-funzjonament tal-Konferenza. Huwa magħmul minn rappreżentanti tal-Parlament Ewropew, il-Kunsill u l-Kummissjoni, kif ukoll osservaturi.

X'se joħroġ mill-Konferenza?

Ir-riżultat se jiddependi fuq ir-rakkomandazzjonijiet li jagħmlu n-nies u d-dibattiti sussegwenti.

Ir-rapport finali, mistenni fir-rebbiegħa tal-2022, se jitfassal mill-bord eżekuttiv ibbażat fuq proposti approvati mill-Plenarja tal-Konferenza. Ir-rapport se jitħejja b'kollaborazzjoni sħiħa mal-Plenarja u jrid jirċievi l-approvazzjoni tiegħu. Imbagħad se jiġi ppreżentat għal segwitu lill-Parlament Ewropew, lill-Kunsill u lill-Kummissjoni.

Il-Parlament issottolinja li l-Konferenza għandu jkollha impatt reali fuq kif titwaqqaf l-UE u x'jagħmel biex jiżgura li l-vuċijiet u t-tħassib tan-nies ikunu fiċ-ċentru tal-politiki u d-deċiżjonijiet tal-UE.

Konferenza dwar il-Ġejjieni tal-Ewropa 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending