Kuntatt magħna

Agrikoltura

Il-Kummissjoni tistieden kummenti dwar ir-reviżjoni proposta tar-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat għas-setturi tal-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea hija jistieden lill-partijiet interessati kollha biex jikkummentaw dwar ir-regoli riveduti tal-għajnuna mill-istat proposti għall- agrikola, forestrija u, sajd setturi. L-għan tar-reviżjoni proposta huwa li tallinja r-regoli attwali mal-prijoritajiet strateġiċi attwali tal-UE, b'mod partikolari l- Politika Agrikola Komuni (CAP), il- Politika Komuni tas-Sajd (CFP), kif ukoll lill- Ftehim Ekoloġiku Ewropew. L-Istati Membri u partijiet interessati oħra jistgħu jirrispondu għall-konsultazzjoni sat-13 ta' Marzu 2022.

Il-Kummissjoni wettqet evalwazzjoni tar-regoli eżistenti applikabbli għas-setturi agrikoli u tal-forestrija u qed twettaq ukoll evalwazzjoni tar-regoli applikabbli għas-settur tas-sajd. L-input miġbur ġie rifless fil-proposti taħt konsultazzjoni. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni tqis li r-regoli taħt skrutinju jaħdmu tajjeb u ġeneralment huma tajbin għall-iskop. Fl-istess ħin, l-evalwazzjoni żvelat li għandhom bżonn ċerti reviżjonijiet immirati inklużi kjarifiki ta' xi kunċetti, aktar simplifikazzjoni u simplifikazzjoni, kif ukoll aġġustamenti biex jirriflettu aktar l-iżviluppi tas-suq u teknoloġiċi u l-prijoritajiet strateġiċi attwali tal-UE.

Barra minn hekk, jeħtieġ li r-regoli jiġu adattati biex jippermettu lill-istati membri jadottaw malajr ir-riforma Politika Agrikola Komuni (CAP) u l-ġdid Fond Ewropew Marittimu, Sajd u Akkwakultura (EMFAF). F'dan il-kuntest, il-Kummissjoni qed tipproponi għadd ta' bidliet fis-settijiet differenti ta' regoli. L-adozzjoni tar-regoli riveduti hija ppjanata għall-aħħar tal-2022.

Il-Viċi President Eżekuttiv Margrethe Vestager, inkarigata mill-politika tal-kompetizzjoni, qalet: “Il-proposti tal-lum għandhom l-għan li jiżguraw li r-regoli tagħna dwar l-għajnuna mill-istat għas-setturi tal-agrikoltura, il-forestrija u s-sajd ikunu tajbin għat-tranżizzjoni ekoloġika. Ir-regoli riveduti se jagħmluha wkoll aktar faċli u aktar mgħaġġla għall-istati membri biex jipprovdu finanzjament, mingħajr ma jikkawżaw distorsjonijiet bla bżonn tal-kompetizzjoni fis-Suq Uniku. Inħeġġu lill-partijiet interessati kollha biex jaqsmu l-fehmiet tagħhom.”

Stqarrija għall-istampa hija disponibbli fuq l-internet.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending