Kuntatt magħna

Għajnuna mill-Istat

Għajnuna mill-Istat: Il-Kummissjoni tapprova skema Fjamming ta’ €200 miljun biex tikkumpensa għat-tnaqqis jew l-għeluq tal-produzzjoni tal-ħnieżer

SHARE:

ippubblikat

on

Aħna nużaw is-sinjal tiegħek biex nipprovdu kontenut b'modi li tajt il-kunsens tagħhom u biex intejbu l-fehim tagħna dwarek. Tista 'tħassar l-abbonament fi kwalunkwe ħin.

Il-Kummissjoni Ewropea approvat, skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat, skema Fjamming ta’ €200 miljun biex tikkumpensa lill-produtturi tal-ħnieżer talli naqqsu jew għalqu kompletament il-kapaċità ta’ produzzjoni tagħhom. L-għan tal-iskema huwa li jitnaqqsu l-emissjonijiet tan-nitroġenu fis-settur agrikolu li jirriżultaw mill-produzzjoni tal-ħnieżer.

L-iskema hija miftuħa għal kumpaniji mikro, żgħar u ta' daqs medju li joperaw unità tat-trobbija tal-ħnieżer fil-Fjandri. Taħt l-iskema, l-għajnuna se tieħu l-forma ta’ għotjiet diretti li jammontaw sa 120 % tat-telf tal-valur tal-assi, jiġifieri tal-ħnieżer u l-faċilitajiet, relatati mal-għeluq tal-kapaċità. L-iskema se tibqa’ għaddejja sat-30 ta’ Ġunju 2025.

Il-Kummissjoni vvalutat l-iskema skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat, u b'mod partikolari Artikolu 107 (3) (c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-UE, li jippermetti lill-istati membri jappoġġaw l-iżvilupp ta’ ċerti attivitajiet ekonomiċi taħt ċerti kundizzjonijiet, u l- Linji gwida għall-għajnuna mill-istat fis-setturi agrikoli u tal-forestrija u fiż-żoni rurali. Il-Kummissjoni sabet li l-iskema hija meħtieġa u xierqa biex tappoġġja t-tnaqqis tal-emissjonijiet tan-nitroġenu fis-settur agrikolu u b’hekk tikkontribwixxi għall-ħarsien ambjentali, f’konformità mal-għanijiet tal- Ftehim Ekoloġiku Ewropew. Barra minn hekk, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-iskema hija proporzjonata, peress li hija limitata għall-minimu meħtieġ, u li għandha impatt limitat fuq il-kompetizzjoni u l-kummerċ bejn l-istati membri. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni approvat l-iskema Belġjana skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat.

Il-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni se ssir disponibbli taħt il-każ numru SA.103681 fil- reġistru tal-għajnuna mill-istat dwar il-Kummissjoni kompetizzjoni websajt ladarba kwalunkwe kwistjoni ta ’kunfidenzjalità tkun ġiet solvuta.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending