Kuntatt magħna

Politics

Politika dwar il-viża: Il-Kummissjoni tqis il-progress lejn reċiproċità sħiħa tal-viża mal-Istati Uniti

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni hija rappurtar dwar il-progress minn Diċembru 2020 lejn il-kisba ta' reċiproċità sħiħa tal-eżenzjoni mill-viża mal-Istati Uniti. Li jiġi żgurat li l-pajjiżi fil-lista tal-UE ħielsa mill-viża jirrinunzjaw ir-rekwiżiti tal-viża għaċ-ċittadini tal-istati membri kollha tal-UE huwa prinċipju fundamentali tal-politika tal-viża tal-UE. Il-laqgħat Ministerjali tal-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni bejn l-UE u l-Istati Uniti f’Ġunju u Diċembru 2021, kif ukoll in-nomina u d-dħul tal-Kroazja fil-Programm ta’ Eżenzjoni mill-Viża tal-Istati Uniti f’Settembru, juru li impenn diplomatiku sostnut u appoġġ lill-istati membri biex jissodisfaw ir-rekwiżiti biex jissieħbu fl-Istati Uniti. Il-Programm ta' Eżenzjoni mill-Viża jkompli jagħti r-riżultati. Il-Polonja daħlet ukoll fil-Programm tal-Eżenzjoni tal-Viża tal-Istati Uniti f'Novembru 2019.

Il-Kummissjoni tibqa' impenjata li tikseb reċiproċità sħiħa tal-viża għall-istati membri kollha u ħadmet mal-Istati Uniti, kif ukoll mal-Bulgarija, Ċipru u r-Rumanija biex tgħinhom jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-Programm tal-Eżenzjoni mill-Viża tal-Istati Uniti. Il-Komunikazzjoni tissottolinja l-isforzi u l-impenn kontinwi tal-Kummissjoni biex tindirizza s-sitwazzjoni attwali ta’ non-reċiproċità, minkejja l-pandemija tal-COVID-19. Il-Komunikazzjoni ssegwi l-impenn politiku espress fil- l-aħħar Komunikazzjoni minn Diċembru 2020 biex tirrapporta lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill dwar l-iżviluppi f’dan il-qasam sa Diċembru 2021.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending