Kuntatt magħna

Biedja

Il-Qafas tal-UE għall-Ġestjoni tal-Kriżijiet Trid Jipprijoritizza lill-Bdiewa F'nofs Sfidi li qed jikbru

SHARE:

ippubblikat

on

Fil-laqgħa riċenti tal-Kunsill Agrifish fis-27 ta' Mejju, il-ministri tal-agrikoltura tal-Unjoni Ewropea enfasizzaw il-ħtieġa urġenti li jissaħħu l-għodod tal-ġestjoni tal-kriżijiet għas-settur agrikolu, favur aktar baġits u flessibilità akbar. Din il-mossa kritika, immexxija mill-Ministru tal-Agrikoltura Belġjan David Clarinval, għandha l-għan li tipproteġi lill-bdiewa mill-għadd kbir ta’ riskji klimatiċi, ekonomiċi u ġeopolitiċi li jiffaċċjaw. Clarinval enfasizza l-ħtieġa għal sistema ta’ ġestjoni tal-kriżijiet reżiljenti u li taħseb ’il quddiem fejn ir-riċerka u l-innovazzjoni għandhom rwoli ċentrali.

Dan l-iżvilupp huwa tassew f'waqtu. Il-Politika Agrikola Komuni (PAK) tal-UE bħalissa tipprovdi firxa ta' għodod biex tassisti lill-bdiewa waqt kriżijiet, inkluż appoġġ għad-diversifikazzjoni, derogi għar-regoli tal-kompetizzjoni, fondi reċiproċi, appoġġ għall-assigurazzjoni, intervent fis-suq pubbliku, u riżerva ta' kriżi ta' EUR 450 miljun annwali. Madankollu, kif jiżvelaw diskussjonijiet riċenti, dawn il-miżuri jistgħu ma jibqgħux biżżejjed quddiem sfidi li qed jiżdiedu.

Sejħa għal Ġestjoni Mtejba ta' Kriżijiet

In-nota tal-presidenza Belġjana, li tat bidu għad-dibattitu tal-ministri, enfasizzat il-ħtieġa li jiġu evalwati mill-ġdid u, jekk meħtieġ, jiġu adattati l-għodod eżistenti għall-ġestjoni tal-kriżi kemm fi ħdan kif ukoll barra l-PAK. Il-protesta tal-Bord Ewropew tal-Ħalib fi Brussell, li titlob mekkaniżmu ta' kriżi permanenti biex tirregola l-produzzjoni tal-ħalib waqt provvista żejda, tkompli tenfasizza l-urġenza ta' din il-kwistjoni. Din is-sejħa tirrepeti l-miżuri temporanji adottati matul il-kriżi tal-ħalib tal-2016-2017, li wrew li huma effettivi iżda li mhumiex biżżejjed għall-istabbiltà fit-tul.

Iż-żieda fil-baġit għar-riżerva għall-kriżi hija ħtieġa urġenti. Il-fond attwali ta' €450 miljun, attivat għall-ewwel darba fl-2022 wara l-invażjoni tar-Russja tal-Ukrajna, x'aktarx mhux adegwat għal kriżijiet futuri. Clarinval innifsu ssuġġerixxa żieda sinifikanti fil-baġit, u enfasizza l-ħtieġa għal appoġġ finanzjarju aktar robust għall-bdiewa f'diffikultà.

Barra minn hekk, il-kunċett ta' għajnuna 'de minimis', li tippermetti lill-istati membri jagħtu sussidji fuq skala żgħira lill-bdiewa mingħajr ma jinnotifikaw lill-Kummissjoni, qed jieħu trazzjoni. Bħalissa b'limitu massimu ta' €20,000 għal kull kumpanija fuq tliet snin, hemm appoġġ qawwi biex dan il-limitu jitla' għal €50,000, kif issuġġerit waqt il-laqgħa preċedenti tal-Kunsill Agrifish. Din iż-żieda hija kruċjali, minħabba l-akkumulazzjoni rapida ta' kriżijiet li jagħmlu l-limitu massimu attwali ineffettiv.

reklam

Nutri-Score: Distrazzjoni minn Kwistjonijiet Ewlenin

Filwaqt li l-enfasi fuq il-ġestjoni tal-kriżi hija bidla pożittiva, huwa essenzjali li tiġi indirizzata kwistjoni kontenzjuża oħra li ddevjat l-attenzjoni u r-riżorsi: l-armonizzazzjoni tat-tikketta Front of Pack (FOP). Nutri-Score hija tikketta fuq quddiem tal-pakkett li tuża sistema kodifikata bil-kulur biex tindika l-kwalità nutrittiva tal-prodotti tal-ikel, bl-għan allegat li tgħin lill-konsumaturi jagħmlu għażliet aktar tajbin għas-saħħa. Madankollu, ġie kkritikat bir-raġun għall-algoritmu inkonsistenti u spiss qarrieqi tiegħu, li jonqos milli jipprovdi gwida ċara u jikkomplika d-deċiżjonijiet tax-xiri għall-Ewropej.

Id-deċiżjoni reċenti tal-Portugall li jirrinunzja lil Nutri-Score, imħabbra minn José Manuel Fernandes, il-Ministru l-ġdid tal-Agrikoltura u s-Sajd tal-pajjiż, timmarka pass sinifikanti lejn il-ġbir lura ta’ sistema ta’ ġestjoni tal-ikel trasparenti u effettiva. Din il-mossa ssegwi azzjonijiet simili minn pajjiżi Ewropej oħra li ilhom jopponu Nutri-Score talli jiffavorixxi prodotti pproċessati żżejjed fuq ikel tradizzjonali ta’ kwalità. L-approċċ simplistiku ta' Nutri-Score spiss iqarraq bil-konsumaturi biex jaħsbu li ċertu ikel huwa aktar b'saħħtu milli hu, filwaqt li jippenalizza għażliet tradizzjonali u ħafna drabi aktar nutrittivi.

Il-Ministru tal-Agrikoltura Taljan Francesco Lollobrigida faħħar id-deċiżjoni tal-Portugall bħala rebħa għat-trasparenza u l-ħarsien tal-konsumatur. It-tnaqqis tal-popolarità ta' Nutri-Score f'pajjiżi bħal Franza, il-Ġermanja, l-Isvizzera, Spanja u r-Rumanija jissuġġerixxi rifjut Ewropew usa' tas-sistema.

Wasal iż-żmien li l-UE titbiegħed minn sistemi ta' tikkettar bħal Nutri-Score, li wrew li huma ineffettivi. Minflok, l-enfasi għandha tkun fuq l-għoti tas-setgħa lill-konsumaturi bl-għarfien u r-riżorsi li jeħtieġu biex jagħmlu għażliet dwar id-dieta infurmati waħedhom. Il-fiduċja tal-konsumaturi biex jedukaw lilhom infushom u jieħdu deċiżjonijiet tajbin għas-saħħa mingħajr il-ħtieġa ta' tikketti simplifikati żżejjed se jippromwovi approċċ aktar ġenwin u dejjiemi għal drawwiet tal-ikel aktar tajbin għas-saħħa.

Lejn Futur Sostenibbli għall-Agrikoltura Ewropea

L-ispinta għal qafas ta' ġestjoni tal-kriżijiet aktar robusta hija pass fid-direzzjoni t-tajba. Iż-żieda fil-baġit tar-riżerva għall-kriżi u ż-żieda fil-limitu tal-għajnuna 'de minimis' huma miżuri essenzjali biex jipprovdu eżenzjoni immedjata lill-bdiewa. Madankollu, dawn l-isforzi jridu jiġu kkumplimentati minn strateġiji fit-tul li jagħtu prijorità lill-prattiki agrikoli sostenibbli u lill-innovazzjoni.

L-investiment fir-riċerka u l-iżvilupp biex tittejjeb ir-reżiljenza agrikola kontra t-tibdil fil-klima, l-iżvilupp ta’ sistemi ta’ assigurazzjoni li joffru kopertura komprensiva, u t-trawwim ta’ sħubijiet pubbliċi-privati ​​biex titmexxa l-innovazzjoni huma passi kritiċi. L-UE għandha wkoll tissimplifika l-oqfsa regolatorji tagħha biex tappoġġja mekkaniżmi ta' rispons rapidu waqt kriżijiet, filwaqt li tiżgura li l-bdiewa jirċievu appoġġ f'waqtu u adegwat.

Id-diskussjonijiet riċenti fil-Kunsill Agrifish jenfasizzaw rikonoxximent dejjem jikber fost il-ministri tal-UE tal-ħtieġa li s-settur agrikolu jiġi protett minn kriżijiet li qed jikbru. Billi tagħti prijorità lir-reżiljenza u s-sostenibbiltà, l-UE tista' tiżgura futur stabbli u prosperu għall-bdiewa tagħha, u ssaħħaħ ir-rwol vitali tas-settur agrikolu fl-ekonomija u s-sigurtà tal-ikel tal-Ewropa.

Fl-aħħar mill-aħħar, filwaqt li t-titjib tal-għodod tal-ġestjoni tal-kriżijiet huwa żvilupp pożittiv, l-UE għandha żżomm l-impenn tagħha għat-trasparenza u l-innovazzjoni. Dan jinkludi t-trasferiment minn sistemi ta’ tikkettar difettużi bħal Nutri-Score biex konsumaturi jafdaw biex jagħmlu għażliet infurmati u jagħtu s-setgħa lill-bdiewa bir-riżorsi li jeħtieġu biex jirnexxu. Billi tindirizza sfidi kemm immedjati kif ukoll fit-tul, l-UE tista' trawwem settur agrikolu aktar reżiljenti u sostenibbli, kapaċi jiflaħ għal kriżijiet futuri u jkompli jirnexxi fi pajsaġġ globali dejjem aktar kumpless.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending