Kuntatt magħna

Dinja

Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija Jesplora l-Elezzjonijiet tal-2024

SHARE:

ippubblikat

on


CS Global Partners ħarġet it-tielet edizzjoni tas-sena annwali tagħha Rapport taċ-Ċittadinanza Dinjija. L-edizzjoni ta' din is-sena tiffoka fuq l-elezzjonijiet globali li ġejjin tal-2024, u l-ħsibijiet ta' individwi ta' valur nett għoli (HNWIs) dwar dan il-perjodu globali tumultuuu. 

Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija tas-CS Global Partners jibqa' l-analiżi ewlenija tal-kwistjonijiet l-aktar urġenti li jiffaċċjaw iċ-ċittadini globali. It-tema tar-Rapport hija s-sens ta' responsabbiltà tal-individwi fost bidla elettorali. Jesplora l-intersezzjoni bejn l-għażla u l-obbligu, ir-Rapport huwa approċċ immexxi mid-dejta biex jifhem iċ-ċittadinanza u jevalwa s-sejbiet fil-kuntest tal-bidla elettorali.  

Din is-sena se tkun l-akbar sena elettorali globali tal-istorja, b’nofs il-popolazzjoni tad-dinja tivvota f’elezzjoni. Dan huwa aktar votanti minn kwalunkwe żmien qabel. Mill-Indja sal-Istati Uniti, mill-Gran Brittanja sal-Bangladexx, il-pajjiżi se jiġu ttestjati fuq il-kredenzjali demokratiċi tagħhom. Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija jipprovdi kummentarju u analiżi minn studjużi u riċerkaturi, inkluż iċ-Ċentru għall-Ġeopolitika tal-Università ta’ Cambridge, dwar l-importanza ta’ dawn l-elezzjonijiet għaċ-ċittadini globali.

Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija huwa l-ewwel sforz fid-dinja biex jinvestiga l-valur taċ-ċittadinanza mil-lenti taċ-ċittadin globali. Filwaqt li jiffavorixxi approċċ multidimensjonali, ir-Rapport taċ-Ċittadinanza Dinjija juża l-Indiċi taċ-Ċittadinanza Dinjija. L-Indiċi taċ-Ċittadinanza Dinjija hija għodda innovattiva li tieħu approċċ olistiku biex tikklassifika ċ-ċittadinanza tad-dinja f'diversi dimensjonijiet.

Li jmur lil hinn mill-kunċetti tipiċi tas-saħħa tal-passaport, l-Indiċi taċ-Ċittadinanza Dinjija jirrikonoxxi l-ħafna raġunijiet li għalihom in-nies jitilqu minn pajjiżhom, u l-ħafna raġunijiet li n-nies jibqgħu. Dan ir-rapport huwa distint billi jitqiegħed enfasi akbar fuq l-attitudnijiet diversi rigward aspetti ewlenin taċ-ċittadinanza. Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija jkejjel 188 pajjiż f’ħames motivaturi li ċ-ċittadini globali jimpurtahom l-aktar minnhom – Sigurtà u Sigurtà, Opportunità Ekonomika, Kwalità tal-Ħajja, Mobbiltà Globali u Libertà Finanzjarja.  

“Aħna nistennew li naraw bidla konsiderevoli fil-pajsaġġ globali. L-elezzjonijiet se jġibu bidla, bit-tama ta' innovazzjoni pożittiva u ċans għal stabbiltà ġeopolitika msaħħa. Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija tal-2024 jitjieb fuq l-edizzjonijiet preċedenti, hekk kif niffaċċjaw l-isfidi globali li jiffaċċjaw iċ-ċittadini globali. Ir-Rapport tagħna qatt ma kien daqshekk rilevanti u importanti,” temm jgħid Micha Emmett, CEO ta’ CS Global Partners.  

Għall-klassifiki ġenerali fir-Rapport taċ-Ċittadinanza Dinjija, ir-Repubblika tal-Irlanda ħadet l-ewwel post. L-Irlanda b'mod partikolari kisbet punteġġ għoli għas-soċjetà sigura u stabbli tagħha, l-ekonomija li qed tikber, u l-libertà finanzjarja tagħha. Il-pajjiż huwa magħruf għall-ambjent naturali lush tiegħu, l-ekonomija ċċentrata fuq it-tkabbir u l-istabbiltà demokratika. L-aqwa skorer tas-sena l-oħra (ikklassifikat fit-tielet post fil-WCR ta' din is-sena), id-Danimarka, irċieva wkoll l-ogħla marki għall-Kwalità tal-Ħajja, il-Libertà Finanzjarja, u s-Sigurtà u s-Sigurtà.  

reklam

Simili għall-edizzjoni tas-sena li għaddiet tar-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija, il-pilastru tal-Kwalità tal-Ħajja ġie kklassifikat l-aktar importanti fost il-ħames pilastri, skont l-istħarriġ tagħna tal-HNWIs. Dan jindika rabta dejjiema mal-affarijiet li ħafna drabi huma importanti l-aktar fl-elezzjonijiet — ħafna drabi jissejħu 'kwistjonijiet tal-ħobż u l-butir'.

Il-politiċi se jkollhom iqisu dawn il-kwistjonijiet jekk iridu jiksbu l-appoġġ tal-poplu li jivvota. Tabilħaqq, il-pilastru tal-Kwalità tal-Ħajja jikkunsidra l-kapaċità ta’ nazzjon li jagħti liċ-ċittadini tiegħu l-affarijiet meħtieġa għal standard għoli ta’ għajxien, inklużi l-kwalità ambjentali, il-kwalità edukattiva u l-kwalità tal-kura tas-saħħa. Monaco, id-Danimarka u Hong Kong ħadu l-ewwel tliet postijiet fil-pilastru tal-Kwalità tal-Ħajja. Ir-Renju Unit skorja ħafna, ikklassifikat fis-sitt post fost in-nazzjonijiet kollha. L-Istati Uniti kienet ikklassifikata fid-29 post.  

Bħar-rapport tas-sena l-oħra, il-pajjiżi Afrikani ħadu l-aħħar 10 pożizzjonijiet, bis-Somalja, iċ-Ċad u s-Sudan t’Isfel jikkompletaw il-pajjiżi l-agħar klassifikati. Il-motivatur tas-Sigurtà u s-Sigurtà jivvaluta l-metriċi tas-sigurtà u s-sigurtà soċjali ta' pajjiż, mill-governanza sal-kriminalità u lil hinn, billi tqis ix-xibka ta' sikurezza li jipprovdi l-pajjiż kontra l-instabilità u d-diżordni. L-Iżlanda ħadet l-ewwel post fil-motivator tas-Sigurtà u s-Sigurtà, l-Isvizzera waslet fit-tieni post u l-Irlanda ħadet it-tielet post. Is-Sirja skurjat l-aktar baxx f’dan il-pilastru.  

Is-Sigurtà u s-Sigurtà huma ta' importanza fundamentali, partikolarment għall-HNWIs. Hekk kif il-gwerra tkompli tiġri bejn ir-Russja u l-Ukrajna, u faqqgħet gwerra bejn Iżrael u l-Palestina, iċ-ċittadini globali jistgħu jkunu ħerqana li jfittxu pajjiżi li huma paċifiċi u sikuri. Ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija jipprovdi gwida għall-aktar pajjiżi sikuri u sikuri, filwaqt li jenfasizza wkoll dawk li huma l-aktar suxxettibbli għall-gwerra u d-diskord.  

Il-motivatur tal-Libertà Finanzjarja jkejjel il-kapaċità ta' pajjiż li jipprovdi klima regolatorja favorevoli u stabbli għat-twaqqif u l-funzjonament ta' negozji, kif ukoll iż-żamma ta' assi personali u kummerċjali. Id-Danimarka, Singapore u l-Isvizzera ħadu l-ewwel tliet postijiet f’dan il-pilastru. L-istħarriġ tar-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija tal-HNWIs sab li fl-Ewropa u reġjuni oħra ekonomikament aktar żviluppati, l-HNWIs jagħmlu enfasi akbar fuq l-investimenti, id-diversifikazzjoni tal-portafoll u l-ippjanar tal-ġid meta jikkunsidraw it-tieni ċittadinanza. 45.4 fil-mija tal-Ewropej innutaw dan bħala prijorità.  

B'kuntrast, reġjuni bħall-Amerika Latina li fihom ekonomiji inqas robusti jenfasizzaw l-opportunitajiet ta' xogħol aktar milli l-investimenti. 24.1 fil-mija biss tal-Amerikani Latini nnutaw l-investimenti, id-diversifikazzjoni tal-portafoll u l-ippjanar tal-ġid bħala prijorità. L-iskrutinju elettorali pprovdut mir-rapport huwa innovazzjoni neċessarja għall-offerta tar-Rapport.

Biex tniżżel ir-Rapport dwar iċ-Ċittadinanza Dinjija 2024 żur: https://csglobalpartners.com/world-citizenship-report/Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending