Kuntatt magħna

awstrija

Il-Kummissjoni tapprova skema Awstrijaka ta' €134 miljun biex tappoġġja t-trasformazzjoni diġitali tal-midja tal-aħbarijiet

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea approvat, skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat, skema Awstrijaka biex tappoġġja t-trasformazzjoni diġitali tal-midja tal-aħbarijiet. L-appoġġ se jieħu l-forma ta’ għotjiet diretti lill-midja stampata tal-aħbarijiet, kif ukoll lil xandara tar-radju u tat-televiżjoni. B’mod aktar speċifiku, l-iskema għandha l-għan li tassisti lill-organizzazzjonijiet tal-midja tal-aħbarijiet biex jespandu d-diġitalizzazzjoni tagħhom permezz tal-modernizzazzjoni tal-kanali ta’ distribuzzjoni, il-ħolqien u t-tiġdid ta’ infrastruttura diġitali, u l-provvista ta’ kontenut diġitali. L-iskema, b’baġit stmat ta’ €134 miljun, se tibqa’ għaddejja sal-31 ta’ Ottubru 2027.

Il-Kummissjoni vvalutat l-iskema taħt Artikolu 107 (3) (c) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE), li jippermetti li l-għajnuna mill-istat tiffaċilita l-iżvilupp ta’ ċerti attivitajiet jew oqsma ekonomiċi. Il-Kummissjoni sabet li l-iskema se tiffaċilita l-iżvilupp tas-settur tal-midja tal-aħbarijiet u tikkontribwixxi għall-promozzjoni tal-pluraliżmu tal-midja, li huwa essenzjali għall-funzjonament ta' soċjetà demokratika.

Il-Kummissjoni kkonkludiet li l-effetti pożittivi tal-miżura jegħlbu kwalunkwe effett negattiv possibbli f'termini ta' distorsjonijiet tal-kompetizzjoni. Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni approvat l-iskema skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat. Il-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni se tkun disponibbli taħt in-numru tal-każ SA.62555 fil- reġistru tal-għajnuna mill-istat dwar il-Kummissjoni kompetizzjoni websajt ladarba kwalunkwe kwistjoni ta ’kunfidenzjalità tkun ġiet solvuta.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending