Kuntatt magħna

Bangladexx

Il-BEI, il-Lussemburgu u l-Bangladexx jingħaqdu biex jiġġieldu kontra l-koronavirus u jagħtu spinta lill-immunizzazzjoni tal-Covid-19 fil-pajjiż kollu fil-Bangladexx

SHARE:

ippubblikat

on

  • IB se jipprovdi €250 miljun biex issaħħaħ is-sistema tal-kura tas-saħħa tal-Bangladexx u tappoġġja l-immunizzazzjoni kontra COVID-19
  • Vaċċini biex jaslu wkoll lir-refuġjati Rohingya, li ħarbu mill-Mjanmar u sabu kenn u ospitalità fil-Bangladexx
  • Il-Lussemburgu jappoġġa l-NGO Friendship ibbażata fil-Lussemburgu/Dhaka li jikkontribwixxi għall-għarfien dwar u t-tnedija tal-kampanja ta' tilqim mal-pajjiż kollu

Il-Bank Ewropew tal-Investiment (EIB), il-bank tal-Unjoni Ewropea u l-akbar sellief multilaterali fid-dinja, se jipprovdi €250 miljun lir-Repubblika Popolari tal-Bangladexx permezz tal-EIB Global biex jappoġġa l-akkwist ta’ vaċċini sikuri u effettivi u tilqim mal-pajjiż kollu. kontra COVID-19. L-isforzi ta’ tilqim se jinkludu wkoll refuġjati Rohingya mill-Myanmar li bħalissa huma ospitati fil-Bangladexx.

Il-finanzjament se jgħin lill-Bangladexx biex itaffu l-effetti fuq is-saħħa tal-pandemija tal-koronavirus u jippermetti lill-pajjiż isaħħaħ is-sistema tal-kura tas-saħħa tiegħu u jipproteġi n-nies tiegħu minn COVID-19 b’vaċċini effettivi. Dawn huma kollha prekundizzjonijiet ewlenin għal tkabbir ekonomiku u soċjali sostenibbli kontinwu.

Il-Lussemburgu jappoġġja l-iżvilupp tas-sistema tas-saħħa tal-Bangladexx minn bosta snin billi jiffinanzja l-Organizzazzjoni Mhux Governattiva bħal Friendship li topera stazzjonijiet mediċi madwar il-pajjiż u tappoġġja lill-Bangladexx fil-kampanja ta’ tilqim tagħha. Il-ħbiberija hija partikolarment involuta fiż-żona tax-xmara Jamuna/Brahmaputra fit-Tramuntana tal-Bangladexx u fiċ-ċinturin kostali fin-Nofsinhar. L-organizzazzjoni tippromwovi t-tilqim permezz ta’ kampanja ta’ informazzjoni u għarfien u tipprovdi appoġġ loġistiku fit-tnedija tagħha, bħar-reġistrazzjoni tal-pazjenti u l-assistenza fit-trasport tagħhom lejn ċentri tat-tilqim.

Il-President tal-BEI Werner Hoyer qal: “Nilqgħu ħafna din is-sħubija u l-impatt reali li qed ikollha fuq il-ħajja tan-nies. Dan huwa l-eżempju perfett ta’ sħubijiet li l-EIB Global qed jippromwovi dejjem aktar madwar id-dinja biex jagħmel differenza fejn hemm l-aktar bżonn. Il-ħidma ma’ organizzazzjonijiet, pajjiżi u msieħba oħra tal-UE bħala parti minn Team Europe żżid l-impatt tagħna fuq il-post speċjalment fejn jidħlu sfidi globali bħall-pandemija tal-COVID, it-tibdil fil-klima jew is-sigurtà tal-ikel.”

Il-Viċi President Christian Kettel Thomsen, li huwa responsabbli għall-operazzjonijiet fl-Asja t'Isfel, qal: “Aħna kburin bir-rwol u l-kontribut tal-BEI, l-Unjoni Ewropea, il-Lussemburgu, u l-Bangladexx biex niżguraw li l-ħbiberija, il-kooperazzjoni u l-iżvilupp sostenibbli jibqgħu r-realtà tagħna. L-investiment fis-settur tas-saħħa u fi proġetti relatati mal-Covid-19 kien parti kruċjali mill-appoġġ tal-BEI biex jiġġieled il-kriżi, kemm ġewwa kif ukoll barra l-UE.”

L-Ambaxxatur tar-Repubblika Popolari tal-Bangladexx għall-Unjoni Ewropea, HE Mahbub Hassan Saleh, qal: “Is-self tal-BEI lill-Gvern tal-Bangladexx għall-akkwist tal-vaċċini tal-COVID-19 huwa l-akbar u l-aktar żvilupp sinifikanti fil-vjaġġ twil ta’ 22 sena tas-sħubija Bangladexx-BEI. Il-footprint tal-BEI fil-Bangladexx qed tikber u tespandi f'oqsma ġodda, li jkomplu fil-jiem li ġejjin u jikkontribwixxu għal żvilupp soċjoekonomiku akbar fil-pajjiż. It-tibdil fil-klima, l-infrastruttura u l-enerġija rinnovabbli huma xi oqsma ewlenin ta’ importanza għall-Bangladexx u l-Unjoni Ewropea, fejn l-involviment tal-BEI jista’ jkun b’saħħtu fil-jiem li ġejjin.”

Il-Ministru għall-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u l-Affarijiet Umanitarji tal-Lussemburgu, Franz Fayot, qal: “Il-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-Lussemburgu ilha tappoġġja NGOs attivi fil-Bangladexx għal snin sħaħ u tista’ tħares lura lejn kooperazzjoni partikolarment tajba u ta’ suċċess. Ma’ Friendship Luxembourg, pereżempju, naħdmu biex insaħħu l-komunitajiet emarġinati fil-Bangladexx billi ntejbu l-aċċess tagħhom għal servizzi soċjali bażiċi ta’ kwalità, bħas-saħħa, is-sanità u l-edukazzjoni. L-importanza tat-tisħiħ u l-istabbilizzazzjoni tas-sistemi tas-saħħa, u li jsir dan fuq skala globali, saret partikolarment ċara għalina lkoll mill-pandemija tal-COVID-19. Għalhekk il-Lussemburgu se jkompli l-impenn tiegħu, flimkien mas-soċjetà ċivili, l-imsieħba bilaterali u multilaterali, fl-appoġġ tal-aktar vulnerabbli, fil-Bangladexx u fil-pajjiżi msieħba l-oħra tiegħu.”

reklam

Il-Fundatur u Direttur Eżekuttiv tal-Ħbiberija tal-Bangladexx Runa Khan qal: “Il-pandemija tal-COVID-19 urietna lkoll kemm hi fraġli u interkonnessa d-dinja tagħna u li permezz tas-solidarjetà biss insibu soluzzjonijiet li jistgħu jġibu s-sigurtà għalina lkoll. Bil-programmi u l-azzjonijiet tagħna fil-Bangladexx matul l-aħħar sentejn, u bl-appoġġ tal-Gvern tal-Bangladexx, il-Gvern tal-Lussemburgu u l-imsieħba u l-ħbieb tagħna madwar l-Ewropa, aħna kapaċi nappoġġaw lill-poplu tal-Bangladexx fil-qasam u fuq il- art u aqsam magħhom il-fidi u t-tama li l-azzjonijiet tagħna jagħmlu differenza għall-ħajja tan-nies li naqdu.”

Qal iċ-Chairman tal-Lussemburgu tal-Ħbiberija Marc Elvinger: "Aħna impressjonati bir-rata ġenerali ta 'tilqim li l-Bangladexx kiseb f'perjodu ta' żmien relattivament limitat. Bl-appoġġ tal-Gvern u ċ-ċittadini tal-Lussemburgu, Friendship tista’ tikkontribwixxi biex tiżgura aċċess effettiv tan-nies fiż-żoni rurali tal-Bangladexx għat-tilqim u tikseb rati ta’ tilqim f’komunitajiet remoti li huma allinjati ma’ dawk tal-bqija tal-pajjiż.”

Ara l-filmat “Bridging the last mile” dwar il-kontribut tal-Ħbiberija għall-kampanja ta’ tilqim Covid-19 :  L-ISFORZI TA' TILQIM TA' HBIEB IL-COVID-19.mp4

informazzjoni ta 'sfond

BEI Globali hija l-fergħa speċjalizzata l-ġdida tal-Grupp tal-BEI ddedikata biex iżid l-impatt tas-sħubijiet internazzjonali u l-finanzjament tal-iżvilupp. Il-BEI Global huwa mfassal biex irawwem sħubija b'saħħitha u ffukata fi ħdanha Tim Ewropa, flimkien ma' istituzzjonijiet finanzjarji għall-iżvilupp sħabi, u s-soċjetà ċivili. BEI Global iġib il-Grupp eqreb lejn nies, kumpaniji u istituzzjonijiet lokali permezz tagħna uffiċċji madwar id-dinja

Il-BEI fil-Bangladexx: Sa mill-bidu tal-operazzjonijiet tiegħu fil-Bangladexx fl-2000, il-BEI appoġġa seba’ proġetti fil-pajjiż u investa qrib €753.2 miljun fi proġetti ta’ trasport, enerġija, ilma u ġestjoni tal-ilma mormi.

Il-BEI fl-Asja: Għal 25 sena, il-Bank Ewropew tal-Investiment appoġġa l-iżvilupp ekonomiku fl-Asja u r-reġjun tal-Paċifiku. Il-proġetti li l-EIB jgħin biex jiffinanzja jagħmlu l-ħajja tan-nies aktar faċli — minn tnaqqis fil-ħinijiet tal-ivvjaġġar f'Bangalore b'linja tal-metro ġdida, għall-provvista ta' enerġija irħas u aktar nadifa għall-Punent tan-Nepal. Il-BEI għażel li jiffoka fl-Asja fuq is-self fuq l-azzjoni klimatika fis-setturi kollha. Il-bank jaħdem ukoll biex jinkludi l-ugwaljanza bejn is-sessi fil-proġetti tiegħu, u jiżgura li n-nisa, l-irġiel, il-bniet u s-subien ikunu jistgħu jibbenefikaw minn proġetti b’mod ugwali u ekwu.

Dwar id-Direttorat tal-Lussemburgu għall-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u l-Affarijiet Umanitarji:

Id-Direttorat għall-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp u l-Affarijiet Umanitarji huwa inkarigat mill-implimentazzjoni tal-programmi ta' kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Ministeru tal-Affarijiet Barranin u Ewropej tal-Lussemburgu. L-għan ewlieni tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp tal-Lussemburgu huwa li tikkontribwixxi għall-qerda tal-faqar estrem u l-promozzjoni tas-sostenibbiltà ekonomika, soċjali u ambjentali. Fil-Bangladexx, il-Kooperazzjoni għall-Iżvilupp tal-Lussemburgu bħalissa qed tappoġġja erba’ NGOs: Fondation Caritas Luxembourg, Christian Solidarity International, Friendship Luxembourg u ECPAT. Il-fondi allokati għall-proġetti tagħhom għas-snin mill-2019 sal-2025 jammontaw għal 14.6 miljun ewro.

Dwar il-Ħbiberija:

Friendship, Organizzazzjoni għal Għan Soċjali, ilha taħdem għal dawn l-aħħar 20 sena biex tgħin tindirizza l-bżonnijiet ta’ komunitajiet remoti u emarġinati fil-Bangladexx. Il-Ħbiberija twettaq l-erba’ impenji tagħha ta’ Salvat ta’ Ħajjiet, Tnaqqis tal-Faqar, Adattament għall-Klima, u Emanċipazzjoni billi tipprovdi servizzi effettivi f’sitt setturi li jinteraġixxu ma’ xulxin: Saħħa, Edukazzjoni, Azzjoni Klimatika, Ċittadinanza Inklużiva, Żvilupp Ekonomiku Sostenibbli u Preservazzjoni Kulturali. L-organizzazzjoni, li bdiet fl-2002 bi sptar f'wiċċ l-ilma biss li jservi għaxart elef pazjent biss, qed toħloq aċċess għall-kura tas-saħħa u soluzzjonijiet oħra ta 'żvilupp għal aktar minn 7 miljun ruħ. Il-Ħbiberija bħalissa timpjega aktar minn 3.500 persuna, li minnhom madwar żewġ terzi huma rreklutati fil-komunitajiet stess li sservi. Minn Awwissu 2017 Friendship qed timplimenta programmi estensivi fi ħdan il-kampijiet tar-refuġjati Rohingya fejn żviluppat fl-akbar NGO lokali li tipprovdi servizzi tas-saħħa. B'approċċ ta' żvilupp integrat, il-Ħbiberija trawwem l-opportunità, id-dinjità u t-tama billi ssaħħaħ il-komunitajiet u tippermetti lill-membri tagħhom jilħqu l-potenzjal sħiħ tagħhom.

Aktar: Homepage – Friendship NGO

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending