Kuntatt magħna

Bangladexx

Il-ftuħ u l-onestà jirbħu tifħir mill-MPE hekk kif il-Bangladexx jittratta t-tħaddim tat-tfal u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol

SHARE:

ippubblikat

on

Id-determinazzjoni tal-Bangladexx li tilħaq l-impenn tagħha għall-istandards tal-Organizzazzjoni Internazzjonali tax-Xogħol (ILO) ġiet imfaħħra bil-qalb mill-MPE fil-kumitat tal-kummerċ tal-Parlament Ewropew. Huma kienu impressjonati kemm bil-progress sal-lum kif ukoll minn ftuħ dwar l-isfidi li ġejjin, eżemplati minn skambju sinċier ta’ fehmiet mal-Ambaxxatur tal-pajjiż għall-Unjoni Ewropea, jikteb l-Editur Politiku Nick Powell.

Bħall-parlamentari madwar id-dinja, l-MEPs kultant ikollhom jiġġieldu ma’ individwi evażivi u li ma jgħinux biex isiru jafu x’għandhom bżonn ikunu jafu. Għalhekk il-membri tal-kumitat tal-kummerċ malajr rrikonoxxew li d-diskussjoni tagħhom mal-Ambaxxatur tal-Bangladexx, Mahbub Hassan Saleh kienet qisha nifs ta’ arja friska.

Ambaxxatur tal-Bangladexx, Mahbub Hassan Saleh

Minn madwar l-ispettru politiku, tkellmu dwar relazzjoni b'saħħitha u trasparenti. "Pajjiżi oħra huma ħafna aktar diffiċli", osservat Svenja Hahn minn Renew. "Nilqa' l-fatt li l-Bangladexx huwa miftuħ biżżejjed biex jaqsam il-problemi tiegħu magħna", żied Maximilian Krah mill-grupp Identità u Demokrazija.

Huwa ddeskriva wkoll il-Bangladexx bħala storja ta’ suċċess. F'Marzu lestiet ir-ratifika sħiħa tal-konvenzjoni tal-ILO dwar l-istandards tax-xogħol, li stabbiliet età minima tax-xogħol ta' 14-il sena. Iċ-chairperson soċjalista tal-kumitat, Bernd Lange, qal li għad fadal ħafna xi jsir “iżda aħna qegħdin fit-triq it-tajba”.

Il-Bangladexx stabbilixxa lilu nnifsu Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali ambizzjuż, li jirrifletti pjan direzzjonali miftiehem mal-UE. Il-Kummissjoni Ewropea rrappurtat progress aktar mgħaġġel fl-indirizzar tat-tħaddim tat-tfal, bin-numru ta’ spetturi tax-xogħol mistenni jiżdied minn 300 għal 1,500 sal-aħħar tas-sena d-dieħla, żieda ta’ ħames darbiet.

L-Ambaxxatur stabbilixxa d-daqs tal-kompitu u l-progress s'issa. Aktar setturi ġew iddikjarati ħielsa mit-tħaddim tat-tfal, li għandu jiġi eliminat fil-forom kollha tiegħu sal-2025. Proġett biex jinqered ix-xogħol perikoluż tat-tfal mistenni jitlesta s-sena d-dieħla. Id-definizzjoni ta’ xogħol perikoluż twessgħet u l-proġett għandu jneħħi 100,000 tifel u tifla minn postijiet tax-xogħol perikolużi.

Mahbub Hassan Saleh żied jgħid li baqa’ żoni għal aktar titjib f’pajjiż ta’ 144 elf kilometru kwadru u 170 miljun ruħ, l-aktar densament popolati fid-dinja. Qal li waħda mill-akbar sfidi kienet li tilħaq b’mod effettiv popolazzjoni daqshekk enormi, b’impjieg informali mifrux.

reklam

L-azzjoni fil-livell lokali kienet qed tikkumplimenta l-inizjattivi tal-gvern ċentrali, bħall-istabbiliment ta’ helpline u t-twaqqif ta’ qrati tax-xogħol ġodda. Is-sħubija tal-Bangladexx mal-UE bdiet 49 sena ilu u l-Ambaxxatur assigura lill-MPE li l-pajjiż “uża l-privileġġi kummerċjali u l-għajnuna għall-iżvilupp sal-massimu possibbli”.

Il-kumitat jittama li jżur il-Bangladexx f'Lulju biex il-MPE jaraw huma stess pajjiż li jqisu bħala wieħed fejn ir-relazzjoni tiegħu mal-UE għamlet differenza reali. Kif qal Emmanouil Fragkos mill-grupp ECR, “pijunier u eżempju għal pajjiżi oħra”.

Aqsam dan l-artikolu:

Trending