Kuntatt magħna

Bangladexx

Insiru triq 'il quddiem: L-Ewwel Djalogu Politiku bejn il-Bangladexx u l-UE

SHARE:

ippubblikat

on

Ir-relazzjonijiet bejn l-UE u l-Bangladexx ilhom jissaħħu għal kważi 50 sena, minn meta l-istituzzjonijiet Ewropej impenjaw ruħhom għall-ewwel darba mal-pajjiż indipendenti l-ġdid fl-1973. Iżda d-Djalogu Politiku f’Dhaka fl-24 ta’ Novembru mmarka twessigħ tal-kooperazzjoni u witta t-triq biex titqiegħed ir-relazzjoni fuq sieq saħansitra aktar soda, jikteb Editur Politiku Nick Powell.

Il-laqgħa f'Dhaka kienet l-ewwel minn dak li issa se jkun avveniment annwali, Djalogu Politiku ta' livell għoli li jsir kull sena, li jalterna bejn il-kapitali tal-Bangladexx u Brussell. Se tipprovdi gwida strateġika u tintensifika l-kooperazzjoni tal-politika barranija u tas-sigurtà. L-importanza tagħha għall-Unjoni Ewropea ġiet illustrata mill-proposta tal-UE fl-ewwel laqgħa biex jinbdew diskussjonijiet dwar Ftehim ta' Kooperazzjoni ta' Sħubija mal-Bangladexx.

Kien rikonoxximent mill-UE tat-trasformazzjoni soċjoekonomika tal-Bangladexx. Il-pajjiż ġie mfaħħar għas-suċċess kontinwu tiegħu bħala l-akbar benefiċjarju tal-iskema ta' kummerċ preferenzjali Kollox Ħlief Armi tal-UE. Il-Bangladexx fittex l-appoġġ tal-UE għal preferenzi kummerċjali kontinwi lil hinn mill-2029, hekk kif jiggradwa mill-istatus ta' pajjiż l-inqas żviluppat.

L-UE wieġbet billi saħqet fuq il-ħtieġa għall-implimentazzjoni komprensiva tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għax-xogħol fil-Bangladexx, li min-naħa tiegħu rrikonoxxa l-impenn tiegħu li jiżgura d-drittijiet tax-xogħol u s-sikurezza fuq il-post tax-xogħol. Dan ikun jeħtieġ prezzijiet ġusti u responsabbiltà kondiviża għal elementi ta' konformità, speċjalment fid-dawl tal-investiment f'fabbriki aktar sikuri u ekoloġiċi.

Id-delegazzjoni tal-Bangladexx kienet immexxija mill-Ministru tal-Istat għall-Affarijiet Barranin Shahriar Alam u n-naħa tal-UE tmexxiet mid-Deputat Direttur tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna, Enrique Mora. Id-diskussjoni wiesgħa tagħhom enfasizzat il-valuri kondiviżi tad-demokrazija, il-libertajiet fundamentali, l-istat tad-dritt, l-inklussività u r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem.

Id-Djalogu Politiku kellu l-għan li jwessa’ l-impenn bejn l-UE u l-Bangladexx lil hinn mill-oqsma prijoritarji attwali tal-kummerċ, il-migrazzjoni, il-governanza, l-azzjoni umanitarja u l-kooperazzjoni għall-iżvilupp. Iż-żewġ naħat qablu li jaħdmu aktar mill-qrib fuq l-azzjoni klimatika, it-trasformazzjoni diġitali, il-konnettività u s-sigurtà.

Iż-żewġ naħat skambjaw fehmiet dwar il-ġlieda kontra t-terroriżmu u l-prevenzjoni tal-estremiżmu vjolenti. Il-Bangladexx afferma mill-ġdid l-approċċ tiegħu ta' tolleranza żero għall-forom kollha ta' terroriżmu. Iż-żewġ naħat tennew it-twemmin konġunt tagħhom li l-azzjonijiet kontra t-terroriżmu jeħtieġu aderenza mad-drittijiet tal-bniedem u l-prinċipji umanitarji.

reklam

Id-diskussjoni wessgħet għall-ħtieġa għal kooperazzjoni aktar profonda fil-ġlieda kontra l-kriminalità organizzata transnazzjonali, inkluż il-kuntrabandu tal-migranti, it-traffikar tal-bnedmin u l-ħasil tal-flus. Diġà għaddej djalogu komprensiv dwar il-migrazzjoni, bl-UE biħsiebha tniedi Sħubija għat-Talent mal-Bangladexx immirata li tagħti spinta lill-mobbiltà internazzjonali tax-xogħol b'mod ta' benefiċċju reċiproku.

L-UE reġgħet esprimiet l-apprezzament tagħha għall-ġenerożità tan-nies u l-gvern tal-Bangladexx lejn aktar minn miljun refuġjat Rohingya mill-Myanmar. Il-Bangladexx irringrazzja lill-UE għall-appoġġ politiku u umanitarju tagħha iżda enfasizza t-theddida potenzjali għas-sigurtà u l-istabbiltà reġjonali mill-kriżi tar-refuġjati li għaddejja bħalissa. Kienet meħtieġa aktar azzjoni mill-komunità internazzjonali biex jinħolqu l-kundizzjonijiet għar-ripatrijazzjoni volontarja, sigura, dinjituża u sostenibbli tar-Rohingyas.

Il-Bangladesh u l-Unjoni Ewropea kienu jaqblu dwar il-ħtieġa li jsir kull sforz biex tintemm il-gwerra fl-Ukrajna, bil-liġi internazzjonali mħarsa u l-Karta tan-NU rispettata. Iż-żewġ naħat kienu mħassba ħafna kemm mill-ispiża umana tal-gwerra kif ukoll mill-impatt tagħha fuq l-ekonomija globali. Il-Prim Ministru tal-Bangladexx, Sheikh Hasina, huwa wieħed mis-sitt mexxejja dinjija eminenti li jservu bħala ċampjins għall-Grupp ta’ Rispons għall-Kriżijiet Globali tan-Nazzjonijiet Uniti dwar l-Enerġija u l-Finanzi tal-Ikel.

Il-Bangladexx huwa wkoll il-president attwali tal-Kummissjoni tal-Konsolidazzjoni tal-Paċi tan-NU u huwa nazzjon ewlieni fl-operazzjonijiet taż-żamma tal-paċi tan-NU. Iż-żewġ naħat enfasizzaw ir-rwol importanti tan-nisa fil-prevenzjoni u r-riżoluzzjoni tal-kunflitti, ir-risponsi umanitarji u r-rikostruzzjoni ta’ wara l-kunflitt.

Il-Bangladexx faħħar l-impenn tal-UE għal azzjoni dwar it-tibdil fil-klima u partikolarment għall-iffaċilitar tal-avvanz fil-COP27 dwar il-kwistjoni kruċjali ta’ fond ta’ kumpens għat-telf u l-ħsara mġarrba minn pajjiżi, inkluż il-Bangladexx, li huma responsabbli biss għal proporzjon żgħir tal-gass serra globali. emissjonijiet.

B'mod ġenerali, kien hemm ħafna interessi komuni x'jiddiskutu, li juru l-valur tad-Djalogu Politiku u l-Ftehim ta' Kooperazzjoni ta' Sħubija propost. Hemm fehim komuni tal-ħtieġa għal multilateraliżmu bbażat fuq regoli effettiv u inklużiv biex jiġu indirizzati l-isfidi globali attwali u futuri, bin-NU fil-qalba tagħha.

Kemm l-UE kif ukoll il-Bangladexx jagħtu importanza kbira lil ambjent kummerċjali stabbli, bl-Organizzazzjoni Dinjija tal-Kummerċ fiċ-ċentru tagħha. Iż-żewġ naħat qablu li jrawmu sinerġiji ġodda biex jikkontribwixxu b'mod konġunt għal dinja aktar sikura, aktar ekoloġika, aktar reżiljenti diġitali u stabbli, f'konformità mal-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending