Kuntatt magħna

Ċina-UE

Il-Miri Ambizzjużi tal-UE dwar il-Klima: Għaliex il-Kooperazzjoni UE-Ċina hija Vitali

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Patt Ekoloġiku għandu l-għan li jagħmel l-Ewropa “l-ewwel kontinent newtrali għall-klima” sal-2050. Mhux se jkun faċli li jintlaħaq l-objettiv. Hemm ħafna sfidi x’jingħelbu. Deċiżjonijiet reċenti mill-Kummissjoni tal-UE setgħu żiedu ma’ dawk l-isfidi – jikteb Dick Roche, eks Ministru Irlandiż għall-Affarijiet Ewropej u eks Ministru għall-Ambjent.

Il-Patt Ekoloġiku għandu l-għan li jiffoka l-politiki tal-UE dwar il-klima, l-enerġija, it-trasport u t-tassazzjoni fuq il-kisba tal-miri l-aktar ambizzjużi tal-emissjonijiet tal-karbonju fid-dinja.

Sal-2030 l-għan huwa li jitnaqqsu l-emissjonijiet netti tal-gassijiet b’effett ta’ serra b’mill-inqas 55 % meta mqabbla mal-livelli tal-1990, li din iċ-ċifra titnaqqas b’90 % sal-2040 u li l-Ewropa ssir “l-ewwel kontinent newtrali għall-klima” sal-2050.  

Teknoloġija Vs Politika

Fuq 24th Jalla l-Kummissjoni ppubblikat lista ta' 95 proposta ta' politika separata, azzjoni leġiżlattiva, u ftehim miftiehma minn Jannar 2020 bħala passi lejn il-progress tal-Patt Ekoloġiku.

Minbarra li tiddeskrivi l-progress li sar sal-lum, il-lista turi kemm se tkun kumplessa t-triq li ġejja u l-livell ta’ koordinazzjoni tal-politika fil-livell tal-UE, nazzjonali, u subnazzjonali u fil-livelli kollha tal-industrija li se jkunu meħtieġa biex jitlesta l-vjaġġ.  

Filwaqt li l-95 pass tal-Kummissjoni huma impressjonanti, il-ftehim politiku waħdu mhux se jwassal għall-miri ambizzjużi tal-Patt Ekoloġiku. It-teknoloġija se tkun iċ-ċavetta għall-kunsinna.

reklam

In 2021 the production and use of energy accounted for almost 77% of the EU’s greenhouse gas emissions. Agriculture accounted for 10.9% and industrial processes for 9.2%.

Decarbonising the EU’s energy system and cutting transport emissions are critical to reaching the EU’s 2030 and 2040 climate targets and to achieving carbon neutrality by 2050.

Biex twettaq l-ambizzjonijiet tagħha fil-produzzjoni ta' enerġija nadifa u fl-eliminazzjoni tal-emissjonijiet tat-trasport, l-UE jeħtieġ li timpjega l-aqwa teknoloġiji disponibbli. Filwaqt li l-Ewropa m'hijiex lura fit-teknoloġija, se teħtieġ sħab fit-teknoloġija biex jegħlbu l-isfidi li tiffaċċja.

Iċ-Ċina l-Imsieħba Ideali.

Minħabba politiki astuti, investiment kbir fl-R&D, u l-kapaċità tagħha li toħroġ produzzjoni fuq skala kbira, iċ-Ċina hija l-attur dominanti globali fl-enerġija solari, mir-riħ u fil-vetturi elettriċi.  

Dik ir-realtà tista’ ma tkunx taqbel lil xi wħud, tqanqal il-paranojja fl-Istati Uniti, iżda tibqa’ realtà.

Kif innotat l-IEA permezz ta 'investiment fir-riċerka u l-manifattura PV iċ-Ċina saret dar għall-10 fornituri ewlenin fid-dinja ta' tagħmir għall-manifattura taċ-ċelloli fotovoltajċi solari (PV). Dak l-investiment niżżel l-ispejjeż għall-enerġija solari biex l-enerġija nadifa ssir realtà affordabbli.   

China is also a dominant player in wind energy. In March China’s wind farms produced over 100 terawatt hours (TWh) of electricity. That was the highest monthly total from wind ever produced by a single country. It was more than twice the level generated in the United States, the second largest wind producer, and nearly nine times more than produced in Germany, the number three producer.

Rapport ta 'Wood Mackenzie maħruġ ix-xahar li għadda jirrekordja li tagħmir manifatturat Ċiniż kien jammonta għal 65% tal-kapaċità globali ġdida tar-riħ fl-2023. Erba' manifatturi ta 'turbini tar-riħ miċ-Ċina jinsabu fl-aqwa 5 globali għall-installazzjoni tal-kapaċità ġġenerata mir-riħ.

Il-Goldwind bl-isem xieraq installat rekord ta’ 16.3 gigawatts (GW) ta’ kapaċità ta’ enerġija mir-riħ fl-2023, u baqa’ l-mexxej globali għat-tieni sena konsekuttiva, segwit minn Envision taċ-Ċina, Vestas tad-Danimarka, u mbagħad Windey u MingYang, it-tnejn miċ-Ċina. .

Meta l-kapaċità installata fiċ-Ċina hija eskluża mill-klassifiki Vestas tad-Danimarka jikklassifika fl-ewwel post f'termini ta' kapaċità installata.

Minbarra ċ-ċomb tagħha fil-produzzjoni ta 'enerġija nadifa, iċ-Ċina hija wkoll fuq quddiem fil-grids intelliġenti, miters intelliġenti u attur ewlieni fil-ħażna intelliġenti tal-enerġija.

Il-produzzjoni ta' enerġija nadifa hija ħaġa li twassalha lill-klijenti hija oħra. Fl-UE, ir-riħ huwa abbundanti fil-punent u fil-majjistral. Solari huwa s-sors ta 'enerġija nadifa abbundanti fin-Nofsinhar u l-Lbiċ. Ir-riħ huwa disponibbli fix-xitwa u solari fis-sajf. Netwerks intelliġenti huma kritiċi fil-konnessjoni tal-punti tal-ġenerazzjoni tal-enerġija mal-klijenti finali.

Dwar il-vetturi elettriċi, iċ-Ċina hija l-'konsumatur' u l-produttur ewlieni fid-dinja.

Skont l-IEA, aktar minn nofs il-karozzi elettriċi fit-toroq madwar id-dinja jinsabu fiċ-Ċina. Fl-2023, ir-reġistrazzjonijiet Ċiniżi ġodda tal-VE qabżu l-marka tat-8 miljuni, b'35% fuq l-2022. Fl-Ewropa, iċ-ċifra kienet kważi 2.3 miljun. Fl-Istati Uniti, ir-reġistrazzjonijiet ġodda ta 'karozzi elettriċi ammontaw għal 1.4 miljun b'40% fl-2022, megħjuna minn mudelli popolari ta' EV li saru eliġibbli għal kreditu ta 'taxxa ta' $7,500.

Suq intern mdaqqsa u politiki favorevoli tal-gvern stabbilixxew l-istadju għall-pożizzjoni dominanti taċ-Ċina fil-produzzjoni tal-EV.

L-innovazzjoni, partikolarment fit-teknoloġija tal-batteriji, u l-kooperazzjoni bejn l-industrija wkoll kellhom rwol ewlieni. Il-produttur ewlieni tal-EV BYD taċ-Ċina huwa każ partikolari. Beda bħala manifattur ta 'batteriji għat-telefowns ċellulari daħal fi ftehimiet ma' Daimler u Toyota u ramifikat fil-produzzjoni tal-vetturi elettriċi tal-batteriji [BEV]. BYD għadda lil Tesla bħala l-aqwa produttur tal-BEV fid-dinja filwaqt li żamm il-pożizzjoni tiegħu bħala produttur ewlieni tal-batteriji tal-EV.

Paranojja dwar is-sħubija maċ-Ċina

L-idea li tissieħeb maċ-Ċina tqajjem paranojja f'xi kwartieri. Dan ġie muri b'mod drammatiku ftit snin lura fil-kampanja biex jiġi pprojbit lill-produttur ewlieni fid-dinja ta' tagħmir 5G min-netwerks Ewropej. Miti dwar is-sjieda, il-proprjetà intellettwali, il-finanzjament mill-istat, u r-riskji potenzjali tas-sigurtà, li l-biċċa l-kbira tagħhom oriġinaw fl-Istati Uniti, kienu mibgħuta ħafna. Mingħajr ma jiġu skrutinizzati sew dawn il-miti inkorporati fl-imħuħ ta' dawk li jfasslu l-politika tal-UE, li jirriżultaw fi spejjeż minfuħa għall-operaturi tan-netwerk tal-UE u brejk għall-ambizzjonijiet tal-Ewropa għal introduzzjoni rapida tal-5G.

Bħal f'dak il-każ, it-teknoloġiji żviluppati fiċ-Ċina huma meħtieġa biex iwasslu l-Green Deal. Ma jagħmilx sens għal dawk li jfasslu l-politika tal-UE li jinjoraw dik ir-realtà.

 Hemm iżda realtà oħra: ninsabu f’sena fejn aktar pajjiżi sejrin jivvutaw fl-elezzjonijiet minn qatt qabel. Il-ġeopolitika u d-dinamika tal-poter qegħdin jilagħbu. Il-vantaġġ tal-esiġenzi politiċi għal żmien qasir jinbidel f'politika.

Dan jista’ jidher f’laqgħa tal-White House fl-14 ta’ Mejju fejn il-President Biden ħabbar pjanijiet biex iżid it-tariffi fuq vetturi elettriċi importati miċ-Ċina minn 25% għal 100% u biex jirdoppja t-tariffi fuq ċelloli solari miċ-Ċina għal 50% 'biex jipproteġi l-Istati Uniti. ħaddiema”, stratega elettorali mmirata lejn votanti blu fi stati swing importanti fl-elezzjonijiet ta’ Novembru li ġej.

L-enfasi f'Washington fuq it-teknoloġija Ċiniża hija evidenti wkoll fi Brussell, kif muri fid-deċiżjoni tal-Kummissjoni li tiftaħ inkjesta dwar il-fornituri Ċiniżi ta' turbini tar-riħ, l-attenzjoni li tat lil żvilupp ta' solar park fir-Rumanija li wasslet lill-fornituri Ċiniżi biex jirtiraw mill-offerti. proċess u sa 12th Tħabbir ta 'Ġunju ta' proposti għal dazji provviżorji sa 38.1% fuq importazzjonijiet ta 'vetturi elettriċi magħmula fiċ-Ċina.

It-tariffi se japplikaw mhux biss għal dawk li jfasslu l-EV li huma proprjetà Ċiniża iżda se japplikaw ukoll għal karozzi manifatturati fiċ-Ċina minn kumpaniji bħal Tesla u BMW għall-esportazzjoni lejn l-Ewropa.

Fi żmien meta l-Ewropa trid timxi lejn trasport nadif, huwa diffiċli li wieħed jifhem li tpoġġi taxxa fuq l-EVs.

Li l-EVs isiru aktar għaljin se jsaħħaħ id-dubji dwar il-futur tagħhom, jnaqqas id-domanda u jiffrustra t-twettiq ta' waħda mill-aktar miri ta' sfida fil-Patt Ekoloġiku. L-azzjoni tirriskja wkoll li tiskatta azzjoni ta' ritaljazzjoni.

Bl-eċċitament tal-elezzjonijiet tal-UE qed tonqos u Kummissjoni ġdida tal-UE li waslet biex tiġi ffurmata, wasal iż-żmien għal ħsieb mill-ġdid fi Brussell.

Il-bidla teknoloġika se tkun mutur ewlieni tat-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali fl-Ewropa. Tixtieq jew le iċ-Ċina tinzerta li hija mexxejja fit-teknoloġiji li huma vitali jekk l-Ewropa trid timxi lejn in-newtralità tal-karbonju.

Il-loġika li tagħmel l-Ewropa f'dan il-punt hija li tagħraf dik ir-realtà u li toqgħod maċ-Ċina u kwalunkwe sieħeb potenzjali ieħor biex tfassal soluzzjonijiet għad-differenzi ideoloġiċi, politiċi u amministrattivi li jxekklu l-progress.

Biex tirriċikla frażi, ix-xedaq tax-xedaq huwa aħjar minn gwerra kummerċjali.

Dick Roche huwa eks Ministru Irlandiż għall-Affarijiet Ewropej u eks Ministru għall-Ambjent.

Ritratt minn Michael Fousert on Unsplash

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending