Kuntatt magħna

Id-Danimarka

NextGenerationEU: Valutazzjoni preliminari pożittiva tat-talba tad-Danimarka għal żborż ta' €301 miljun taħt il-Faċilità ta' Rkupru u Reżiljenza

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea approvat a valutazzjoni preliminari pożittiva tat-talba ta’ ħlas tad-Danimarka għal €301 miljun ta’ għotjiet taħt il- Faċilità ta' Irkupru u Reżiljenza (RRF), l-istrument ewlieni fil-qalba ta' NextGenerationEU.

Fis-16 ta' Diċembru 2022, id-Danimarka ppreżentat lill-Kummissjoni talba għall-ħlas ibbażata fuq il-kisba tat-23 stadju importanti u żewġ miri magħżula fil- Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill għall-ewwel pagament. Huma jkopru riformi li huma parti mir-riforma tat-taxxa ekoloġika kif ukoll relatati mad-diġitalizzazzjoni tas-sistema tas-saħħa. Diversi tragwardi u miri jikkonċernaw ukoll miżuri ta' investiment maġġuri fl-oqsma tat-tranżizzjoni ekoloġika tal-agrikoltura u l-ambjent, l-effiċjenza enerġetika, vetturi u laneċ nodfa, u r-riċerka.

Bit-talba tagħhom, l-awtoritajiet Daniżi pprovdew evidenza dettaljata u komprensiva li turi t-twettiq tat-23 tragward u żewġ miri. Il-Kummissjoni vvalutat bir-reqqa din l-informazzjoni qabel ma ppreżentat il-valutazzjoni preliminari pożittiva tagħha tat-talba għall-ħlas.

Id-Daniż pjan ta’ rkupru u reżiljenza jinkludi firxa wiesgħa ta' miżuri ta' investiment u riforma f'seba' komponenti tematiċi. Il-pjan se jkun appoġġat minn €1.43 biljun f'għotjiet, li minnhom €201 miljun ġew żborżati lid-Danimarka fi prefinanzjament fit-2 ta' Settembru 2021.

Il-pagamenti taħt l-RRF huma bbażati fuq il-prestazzjoni u kontinġenti fuq l-implimentazzjoni tal-investimenti u r-riformi deskritti fil-pjanijiet ta’ rkupru u reżiljenza rispettivi tagħhom mill-Istati Membri.

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen qalet: "Illum għandi aħbar tajba għad-Danimarka: il-pajjiż lest li jirċievi l-ewwel ħlas ta' għotja ta' €301 miljun taħt NextGenerationEU, il-pjan ta' rkupru tal-Ewropa, ladarba l-pajjiżi tal-UE japprovaw il-valutazzjoni tagħna. Id-Danimarka bdiet. riformi u investimenti sinifikanti: taxxa ta' reġistrazzjoni mnaqqsa għal karozzi b'emissjonijiet żero u baxxi se tagħti pereżempju inċentivi lill-familji Daniżi biex inaqqsu l-emissjonijiet tas-CO2. Id-Danimarka qed tagħti spinta wkoll ir-reżiljenza tas-settur tas-saħħa tagħha, b'miżuri li jiżguraw ħażniet ta' mediċini kritiċi u jippromwovu t-telemediċina. lest, id-Danimarka!"

Passi li jmiss

reklam

Il-Kummissjoni issa bagħtet il-valutazzjoni preliminari pożittiva tagħha dwar it-twettiq tad-Danimarka tal-istadji u l-miri meħtieġa għal dan il-ħlas lill-Kumitat Ekonomiku u Finanzjarju (EFC), u talbet l-opinjoni tagħha. L-opinjoni tal-EFC, li għandha tingħata f'massimu ta' erba' ġimgħat, għandha titqies fil-valutazzjoni tal-Kummissjoni. Wara l-opinjoni tal-EFC, il-Kummissjoni se tadotta d-deċiżjoni finali dwar l-iżborż tal-kontribuzzjoni finanzjarja, skont il-proċedura ta’ eżami, permezz ta’ kumitat ta’ komitoloġija. Wara l-adozzjoni tad-deċiżjoni mill-Kummissjoni, l-iżborż lid-Danimarka jista' jseħħ.

Il-Kummissjoni se tivvaluta aktar talbiet ta' pagament mid-Danimarka abbażi tat-twettiq tal-istadji u l-miri deskritti fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill, li jirriflettu l-progress fl-implimentazzjoni tal-investimenti u r-riformi.

L-ammonti mħallsa lill-istati membri huma ppubblikati fil- Tabella ta' Valutazzjoni tal-Irkupru u r-Reżiljenza, li juri progress fl-implimentazzjoni tal-pjanijiet nazzjonali ta' rkupru u reżiljenza.

Aktar informazzjoni

Valutazzjoni preliminari

Mistoqsija u Tweġibiet dwar it-talba għall-iżborż tad-Danimarka taħt NextGenerationEU

Stqarrija għall-istampa dwar €201 miljun fi prefinanzjament lid-Danimarka

Mistoqsija u Tweġibiet dwar il-pjan ta' rkupru u reżiljenza tad-Danimarka

Skeda ta' fatti dwar il-pjan ta' rkupru u reżiljenza tad-Danimarka

Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill

Anness għall-Proposta għal Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tal-Kunsill

Dokument tax-xogħol tal-persunal

Faċilità ta 'Rkupru u Reżiljenza

Tabella ta' Valutazzjoni tal-Irkupru u r-Reżiljenza

Regolament dwar il-Faċilità ta ’Rkupru u Reżiljenza

Mistoqsija u Tweġibiet dwar il-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza

L-UE bħala websajt li tissellef

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending