Kuntatt magħna

Enerġija

Il-Kummissjoni tapprova għajnuna Finlandiża għall-investiment lil NordFuel u Veolia għall-bini ta’ impjanti ta’ bijokarburanti avvanzati fil-Finlandja

SHARE:

ippubblikat

on

Il-Kummissjoni Ewropea approvat, skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat, żewġ miżuri ta’ appoġġ għall-bini ta’ impjanti ta’ bijokarburanti avvanzati fil-Finlandja. B'mod aktar speċifiku, il-Kummissjoni approvat iż-żewġ miżuri ta' għajnuna għall-investiment li ġejjin notifikati mill-Finlandja: (i) €24.5 miljun favur NordFuel, biex tappoġġja l-kostruzzjoni ta' impjant ta' dimostrazzjoni avvanzat tal-bijofjuwil; u (ii) €9.5m favur Veolia, biex tappoġġja l-bini ta’ impjant ta’ dimostrazzjoni tal-bijometanol. L-għan taż-żewġ miżuri huwa li tiżdied il-produzzjoni ta' bijokarburanti u bijogass avvanzati għat-trasport. Il-Kummissjoni vvalutat iż-żewġ miżuri skont ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-istat, b’mod partikolari l- Linji Gwida dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-ħarsien tal-ambjent u l-enerġija.

Il-Kummissjoni sabet li l-miżuri huma meħtieġa u xierqa biex jippromwovu l-produzzjoni ta' bijokarburanti avvanzati. Barra minn hekk, l-għajnuna se tkun limitata għall-minimu meħtieġ u mhux se taqbeż il-limiti tal-intensità tal-għajnuna stabbiliti fil-Linji Gwida. Fl-aħħar nett, iż-żewġ miżuri se jappoġġjaw biss impjanti li jipproduċu bijokarburanti avvanzati li jissodisfaw il-kriterji ta’ sostenibbiltà, kif meħtieġ mill- Direttiva riveduta dwar l-Enerġija Rinnovabbli (RED II).

Fuq din il-bażi, il-Kummissjoni kkonkludiet li l-miżuri se jappoġġjaw proġetti li jippromwovu bijokarburanti sostenibbli, f'konformità mal-Patt Ekoloġiku Ewropew, mingħajr ma jfixklu bla bżonn il-kompetizzjoni fis-Suq Uniku. Għalhekk, il-Kummissjoni approvat il-miżuri taħt ir-regoli tal-UE dwar l-għajnuna mill-Istat. Il-verżjoni mhux kunfidenzjali tad-deċiżjoni se tkun disponibbli taħt in-numru tal-każ SA.58416 (NordFuel) u SA.62154 (Veolia) fil- reġistru tal-għajnuna mill-istat dwar il-Kummissjoni kompetizzjoni websajt ladarba kwalunkwe kwistjoni ta ’kunfidenzjalità tkun ġiet solvuta. 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending