Kuntatt magħna

Drittijiet LGBTI

Il-Mappa tal-Qawsalla turi li l-Ewropa mhix lesta għal attakki tal-lemin estrem

SHARE:

ippubblikat

on

Hekk kif l-Ewropa sejra lejn elezzjonijiet multipli, inklużi l-elezzjonijiet tal-UE x-xahar id-dieħel, id-drittijiet LGBTI saru marka għall-protezzjoni tal-libertà u d-demokrazija fost iż-żieda tal-forzi tal-lemin estrem, issib il-Mappa l-ġdida tal-Qawsalla.

Ippubblikat mill-organizzazzjoni LGBTI ewlenija fl-Ewropa, ILGA-Europe, is-16-il sena annwali Mappa tal-Qawsalla, li tikklassifika 49 pajjiż Ewropew dwar l-iżviluppi leġiżlattivi fl-arena tad-drittijiet tal-bniedem LGBTI, turi li filwaqt li mexxejja awtoritarji madwar l-Ewropa qed ikomplu jużaw l-ispaġju tal-persuni LGBTI biex jaqsmu u jimmobilizzaw l-elettorati tagħhom, oħrajn qed juru, bil-maqlub, rieda politika soda biex jonoraw l-impenji lejn l-avvanz u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem tal-persuni LGBTI. 

Fi żmien meta xi reġjuni Taljani qed jirtiraw id-drittijiet tal-ġenituri minn koppji tal-istess sess, meta qed isiru sforzi biex jinkitbu mill-ġdid linji gwida biex jillimitaw l-aċċess għall-kura tas-saħħa trans-speċifika fis-Slovakkja, il-Kroazja, Franza u r-Renju Unit, u meta qed naraw ir-Russja bla preċedent. mossa li tikkriminalizza l-'moviment LGBTI internazzjonali' bħala 'organizzazzjoni estremista', is-sejbiet tar-Rainbow Map ta' din is-sena jagħmluha aktar ċara minn qatt qabel li l-protezzjonijiet legali biss jistgħu jiżguraw li d-drittijiet fundamentali jkunu garantiti.

Il-Mappa tal-Qawsalla hija ppubblikata jum biss wara r-rapport tal-Istħarriġ III tal-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għad-Drittijiet Fundamentali LGBTIQ, li jsib li aktar minn żewġ terzi ta’ dawk li wieġbu ltaqgħu ma’ dikjarazzjonijiet ta’ mibegħda, u żieda sinifikanti fil-vjolenza mill-aħħar stħarriġ fl-2019.

Skont id-Direttur tal-Advocacy tal-ILGA-Europe, Katrin Hugendubel: “Madwar l-Ewropa, in-nies LGBTI qed jiġu fil-mira ta’ diskors ta’ mibegħda u vjolenza u d-drittijiet tal-bniedem tagħhom qed jiġu mdgħajfa b’mod attiv, iżda għadna naraw wisq pajjiżi madwar ir-reġjun qed iwaqqfu biex jimxu ‘l quddiem il-protezzjoni legali. u ma jġeddux l-impenji tagħhom permezz ta’ strateġiji nazzjonali u pjanijiet ta’ azzjoni. Din in-nuqqas ta’ azzjoni hija perikoluża, peress li mingħajr leġiżlazzjoni xierqa fis-seħħ biex tipproteġi l-minoranzi, inklużi l-persuni LGBTI, ikun faċli wisq għall-gvernijiet eletti ġodda li jdgħajfu malajr id-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija.”

Il-Mappa tal-Qawsalla turi xi gvernijiet li qed jersqu lejn il-marka biex jifhmu dan. F’sena ta’ aktar minn 30 elezzjoni madwar ir-reġjun, inklużi l-Elezzjonijiet tal-UE x-xahar id-dieħel, il-Mappa turi rieda politika qawwija biex tavvanza l-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem LGBTI f’diversi pajjiżi. 

Il-Ġermanja, l-Iżlanda, l-Estonja, il-Liechtenstein u l-Greċja kollha għamlu wħud mill-akbar qabżiet fil-klassifika tal-Mappa tal-Qawsalla. Kemm l-Estonja kif ukoll il-Greċja emendaw il-liġijiet tagħhom biex jippermettu lill-koppji tal-istess sess jiżżewġu u jadottaw it-tfal, il-Greċja imliet ukoll il-vojt fil-leġiżlazzjoni tagħha kontra d-diskriminazzjoni biex tipproteġi bis-sħiħ lin-nies LGBTI, u l-Liechtenstein estenda d-drittijiet tal-adozzjoni għal koppji tal-istess sess.

reklam

Il-pajjiżi qed jaħdmu ħafna wkoll biex idaħħlu fis-seħħ miżuri ta’ kriminalità li jirrikonoxxu l-mibegħda kontra l-LGBTI bħala fattur aggravanti. Il-Ġermanja, li għamlet l-akbar qabża fil-klassifika din is-sena, ipprojbixxa reati ta’ mibegħda bbażati fuq l-orjentazzjoni sesswali, l-identità tal-ġeneru, u l-karatteristiċi tas-sess. Pajjiżi oħra li jilleġiżlaw kontra l-kriminalità ta’ mibegħda jinkludu l-Bulgarija, l-Iżlanda (li qabżet fin-Nru'2 fil-klassifika) u s-Slovenja. Fil-Belġju, Ċipru, l-Islanda, in-Norveġja u l-Portugall ġew introdotti projbizzjonijiet fuq prattiki ta’ konverżjoni, li jwettqu wkoll vjolenza kontra persuni LGBTI.

Iżda oħrajn, bħall-Italja, li niżlet żewġ postijiet fil-klassifika minħabba li waqfet il-protezzjoni leġiżlattiva għal ħafna snin, juru x’jista’ jiġri meta l-leġiżlazzjoni ma tkunx fis-seħħ u l-gvernijiet tal-lemin estrem jieħdu l-poter. 

Il-biċċa l-kbira tal-pajjiżi ta' adeżjoni mal-UE (l-Albanija, il-Bożnja u Ħerzegovina, il-Kosovo, il-Moldova, il-Montenegro, il-Maċedonja ta' Fuq, is-Serbja, l-Ukrajna) qed jaqgħu lura fl-impenji tagħhom, u b'hekk ipoġġu liċ-ċittadini tagħhom dejjem aktar f'riskju ta' reazzjoni reali u id-dgħajjef tad-drittijiet fundamentali. It-Turkija u l-Ġeorġja, ukoll kandidati għall-adeżjoni, qed iħassru b'mod attiv id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali, inklużi sforzi biex jgħaddu leġiżlazzjoni ġdida mmirata b'mod partikolari għall-persuni LGBTI. Il-Ġeorġja, wieħed mill-pajjiżi ta' adeżjoni l-aktar riċenti, kienet qed tirreprimi l-protesti favur l-UE kontra l-liġi proposta tagħha dwar l-'aġenti barranin', li ġejja direttament mill-playbook Russu kontra l-LGBTI.

Skont id-Direttur Eżekuttiv ta’ ILGA-Europe, Chaber: “L-UE teħtieġ li tagħti attenzjoni mill-qrib mhux biss għaż-żieda ta’ diskors ta’ mibegħda politika kontra persuni LGBTI, iżda wkoll għal għodod ġodda ta’ oppressjoni, bħall-kriminalizzazzjoni tar-Russja ta’ parti sħiħa tal- popolazzjoni tal-pajjiż. L-isforzi ta’ diviżjoni u distrazzjoni minn reġimi awtoritarji kkonsolidati qed ikomplu jnixxu f’pajjiżi Ewropej oħra fi żmien fejn l-elezzjonijiet jistgħu jimbuttaw lill-Ewropa f’idejn mexxejja li jixtiequ jsawru Unjoni Ewropea dritt radikali, anti-demokratika. L-Ewropa teħtieġ liġijiet u politiki aktar b'saħħithom biex tipproteġi lin-nies LGBTI. Mingħajr dawn, ma nistgħux nitkellmu dwar is-sigurtà jew dwar l-istat tad-dritt u d-demokrazija.” 

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending