Kuntatt magħna

L-Ungerija

L-istrajks tal-UE jittrattaw mal-Ungerija dwar l-għajnuna tal-Ukrajna, il-pjan tat-taxxa u l-fondi ta’ rkupru

SHARE:

ippubblikat

on

Il-ftehim tat-Tnejn (12 ta' Diċembru) bejn l-Unjoni Ewropea u l-Ungerija għandu l-għan li jipprovdi assistenza finanzjarja għall-Ukrajna fl-2023. Jagħti wkoll l-approvazzjoni ta' Budapest għal taxxa minima korporattiva globali bi tpattija għall-flessibbiltà tal-UE fir-rigward ta' fondi mogħtija lill-Ungerija.

Wara xhur ta’ negozjati bejn l-istituzzjonijiet tal-UE, l-istati membri u l-Ungerija, il-ftehim kumpless ġie finalment innegozjat mill-kunsill li jirrappreżenta lill-pajjiżi membri tal-UE u diplomatiċi anonimi. Dan ifisser li l-Ukrajna se tirċievi €18-il biljun mill-baġit tal-UE fis-sena d-dieħla.

Budapest kienet topponi li tagħmel pagamenti permezz ta’ dak il-metodu prevedibbli, prevedibbli u orħos, minflok b’self bilaterali li n-nazzjonijiet membri estendew għal Kiev.

Aċċettat ukoll li jħalli l-veto tiegħu fuq taxxa minima korporattiva globali miftiehma mal-OECD ta’ 15% li se tiġi applikata għal korporazzjonijiet internazzjonali kbar li jagħmlu l-flus aktar milli għal dawk li jistabbilixxu uffiċċji tat-taxxa.

Diplomatiku wieħed mill-UE ddikjara li t-taxxa minima tal-OECD issa tkun il-liġi tal-UE jekk il-Polonja tirtira kwalunkwe oġġezzjoni għaliha sa nhar l-Erbgħa.

Budapest qablet li tippermetti lill-UE tapprova l-pjan tal-Ungerija dwar kif tonfoq €5.8 miljun ta' Fondi ta' Rkupru tal-UE. Madankollu, l-ebda flus ma jiċċirkolaw sakemm Budapest tissodisfa ħafna kundizzjonijiet.

Minħabba li l-approvazzjoni tal-UE kienet tant importanti, Budapest kienet titlef 70% tat-total tagħha li kieku ma kinitx issetilja dwar il-pjan tal-infiq sal-aħħar.

reklam

Il-gvernijiet tal-UE qablu wkoll li se jnaqqsu l-ammont ta’ fondi tal-UE għall-Ungerija għal €6.3bn minn €7.5bn. Dan kien bi tweġiba għan-nuqqas ta' Budapest li tirrispetta l-indipendenza tal-qrati u l-korruzzjoni f'livell għoli.

Biex titnaqqas id-differenza fl-istandards tal-għajxien bejn membri aktar sinjuri u fqar tal-blokk ta’ 27 nazzjon, l-Ungerija se tirċievi €6.3bn mill-baġit tal-UE. Il-Kummissjoni talbet li 65% tal-flus jiġu ffriżati.

Wieħed diplomatiku tal-UE ddikjara li kien hemm ftehim. L-Ungerija neħħiet il-veto tagħha fuq it-taxxa korporattiva minima globali, it-€18-il biljun għall-Ukrajna, u l-perċentwal tal-fond ta’ koeżjoni li għandu jiġi ffriżat jitnaqqas għal 55% tat-total. Se tikseb ukoll l-approvazzjoni tal-pjan ta' rkupru tagħha.

WOES EKONOMIJA

Il-fondi totali tal-UE flimkien jiswew aktar minn 8 % tal-PDG tal-2022 tal-Ungerija.

Viktor Orban, Prim Ministru populist veteran, jeħtieġ riżorsi biex isostni l-ekonomija li qed ifalli tiegħu. Bl-inflazzjoni li qed tiżdied għal 26% u d-dejn tal-istat li qed jiżdied, il-munita forint viżibbli b'rendiment baxx sħabhom reġjonali, u bl-inflazzjoni tielgħa għal 26%, Viktor Orban għandu bżonn iddisprat tar-riżorsi.

Il-kap tal-banek ċentrali Ungeriżi ħarġet twissija diretta mhux tas-soltu dwar il-prekarjetà ekonomika. Citibank iddikjara li l-Ungerija kienet "dieħla f'fażi oħra ta' pressjoni tas-suq".

F'dawn l-aħħar xhur, Orban fittex li jagħmel ftehim mal-UE u emenda l-liġijiet domestiċi biex jindirizza t-tħassib tal-Kummissjoni dwar il-korruzzjoni li ilu żmien twil.

Madankollu, Brussell kien mhux konvint filwaqt li pajji]i o[ra taw il-veto ta’ Orban g[all-politika barranija komuni tal-UE.

Wieħed diplomatiku tal-UE qal li l-bqija tad-dinja tiddependi mill-Ungerija.

Matul l-aħħar għaxar snin, Orban kien f'ħafna tilwim mal-UE dwar il-kompromess tal-prinċipji tad-demokrazija liberali fl-Ungerija billi jillimita d-drittijiet għall-midja, akkademiċi u mħallfin, NGOs, immigranti, u persuni LGBTI.

Aqsam dan l-artikolu:

EU Reporter jippubblika artikli minn varjetà ta' sorsi esterni li jesprimu firxa wiesgħa ta' opinjonijiet. Il-pożizzjonijiet meħuda f'dawn l-artikoli mhumiex neċessarjament dawk ta' EU Reporter.

Trending